Torsten Hammarén (1884 - 1962)

Skådespelare, teaterchef. Studerade först på handelsskola och var sedan officersvolontär innan han började studera teater för Signe Hebbe. Verksam både som karatärsskådespelare och farsaktör vid svenska teatern i Stockholm 1912 - 22. Var tillsammans med Gerda Lundequist chef för Helsingborgs stadsteater 1923 - 26. Blev sedan chef för Lorensbergsteatern i Göteborg 1926 - 50. Gift med Anna Joelsson med vilken han hade sönerna Per (f.1911), Carl-Erik (f. 1922) och Carl (f. 1923).

 
Filmer
1920 Erotikon 
1924 Gösta Berlings saga 

- Till första sidan -
© Svänga-Benga