Signe Hebbe (30.07.1837 - 14.02.1925)

Operasångerska (sopran) och teaterpedagog. Född i Fryele socken i trakten av Värnamo. Yngsta dotter till sveriges första kvinnliga journalist författarinnan Vendela Hebbe (1808 - 1899). Började studera musik som 11-åring. Fortsatte sedan studierna vid Kungliga Teaterns elevskola, och så småningom vid konservatoriet i Berlin och sedan i Milano. Utbildads sig också vid Pariskonservatoriet men hennes röst ansågs för svag varför hon till en början inte fick några roller i Sverige. Sitt första engagemang fick hon i Lyon 1861. Slutade sjunga 1879 men hade redan 1871 startat en privatskola för utbildning av skådespelare där hon undervisade i de fyra ämnena talteknik, sångteknik, plastik och scengestaltning. Bland de som fick utbildning av henne var John Forsell, Lars Hanson, Gerda Lundequist, Emma Meissner, Anders de Wahl och Naima Wifstrand men hon hade också elever från både Norden, Europa i övrigt samt USA.
Hon var aldrig gift och bodde med sin mamma så länge denna levde. I Södertälje (?) finns ett museum tillägnat dem båda.

Litt: Signe Hebbes minnen (Signe Hebbe, Å&Å 1919) *


- Till första sidan -
© Svänga-Benga