Gerda Lundeqvist (04.02.1871 - 23.10.1959)

Gerda LundequistSkådespelerska. Utbildades för Signe Hebbe vid elevskolan 1886 - 89 och blev framförallt verksam i Stockholm och i Göteborg. Var knuten till Dramaten 1889 - 91 och 1906 - 11. Chef för Helsingborgs stadsteater (tillsammans med Torsten Hammarén) under åren 1923 - 25. Verkade som lärare vid Dramatens elevskola, Operaskolan och Musikhögskolan 1941 - 46. Hon anses vara en av svensk scens främsta tragedienner. Medverkade också i radio och spelade majorskan på Ekeby i Mauritz Stillers film "Gösta Berlings saga" (1924).

Skivinspelningar
Cupol
Hamnen av Elin Wägner / Talskiva (Insp. 17.02.1953) / 6034 /
Dikter av Verner von Heidenstam / Talskiva (Insp. 17.02.1953) / 6034 /
Utdrag ur Gustaf Frödings: "Saul och David" / Talskiva (Insp. 17.02.1953) / 6035 /
Dikter av Fallström - Fröding - Snoilsky - Asplund / Talskiva (Insp. 17.02.1953) / 6035 /

Filmer
1924 Gösta Berlings saga

- Till första sidan -
© Svänga-Benga