Tal och Ton Norsk och svensk etikettTal och ton
Tale og ToneSkivorna med etiketten "Tal och ton" gavs ut av veckotidningen "Svenska Journalen" 1929 - 34. Repertoaren bestod till större delen av religiösa och fosterländska sånger samt klassisk musik. Det var också på detta skivmärke som Lapp-Lisa och Ziga Olofson gjorde sina första inspelningar. De flesta inspelningarna gjordes i Tyskland av Orchestrola och Ultraphon men svenska inspelningar gjordes bland annat i en provisorisk studio på Stallmästaregården samt i Stockholms Konserthus. Man hann ge ut c:a 150 skivor innan märket gick i konkurs och försvann 1934.

Tale og tone
- Till första sidan -


1 v1 Nya födelsen / Frank Mangs / Tal / Berlin 09.1929 /
1 v1 Öppna hjärtats dörr! / Frank Mangs / Theo Makeben, piano / Berlin 09.1929 /
1 v2 Nya födelsen / Frank Mangs / Tal / Berlin 09.1929 /
1 v2 Om din synd än är blodröd... / Frank Mangs / Theo Makeben, piano / 12.1929 /
2 Aftonsolen sjunker bakom bergen / Ester Staf Berggren / Theo Mackeben, piano / Berlin 09.1929 /
2 Aftonbön / J. Nyrén / Tal / Berlin 09.29 /
3 Den kristna missionen / J. Nyrén / Tal / *
3 Det gäller / Ester Staf-Berggren / Theo Mackeben, piano / *
4 Jesus, Jesus du är min / Harry Sagner / *
4 Led milda ljus / Harry Sagner / *
5 Kom och tro / Tal av pastor Hjalmar Danielson / *
5 Gud är din fader / Ester Staf-Berggren / Piano / *
6 Kom, alla små Guds änglar! / Ester Staf-Berggren / Theo Mackeben, piano / Berlin 09.1929 /
6 När juldagsmorgon glimmar / Ester Staf-Berggren / Theo Mackeben, piano / Berlin 09.1929 /
7 Sverige / John Hilmer (Hilmer Borgeling) / Theo Mackeben, piano / 09.1929 / *
7 Fosterlandet / John Hilmer (Hilmer Borgeling) / Theo Mackeben, piano / 09.1929 / *
8 Du gamla, du fria / John Hilmer (Hilmer Borgeling) / Theo Mackeben, piano / 09.1929 / *
8 Vårt land, vårt land / John Hilmer (Hilmer Borgeling) / Theo Mackeben, piano / 09.1929 / *
9 v1 Aftonsolen sjunker bakom bergen / Ester Staf Berggren / Theo Mackeben, piano / Berlin 09.1929 /
9 v1 Det lider mot aftonen / Frank Mangs / Tal / Berlin 09.1929 /
9 v2 Under Hans vingar (Under His wings I am safely abiding) / Frank Mangs / Gunnar Berggren, piano / 12.1929 /
9 v2 Det lider mot aftonen / Frank Mangs / Tal / Berlin 09.1929 /

10 Far och mor / John Hilmer (Hilmer Borgeling) / Ork. / 12.1928 / *
10 Aftonstjärnan / John Hilmer (Hilmer Borgeling) / Kvart. / 12.1928 / *
11 Stilla natt! Heliga natt! (Stille Nacht, heilige Nacht) / John Hilmer (Hilmer Borgeling) / Ork. / 11.1929 /
11 Julsång (Cantique de noël) / John Hilmer (Hilmer Borgeling) / Ork. / 11.1929 /
12 Melodier från Hawaii, del 1 / Instrumental / Hawaiiguitarrer /
12 Burlaki / Instrumental / Balalaika-ork. /
13 Fullkomlig glädje / Frank Mangs / Tal / 
13 Jag vet en väg som leder / Frank Mangs / Tal / 
14 De kristnas enhet / Nathan Söderblom / Tal / *
14 Vad kyrkklockorna ringa / Nathan Söderblom / Tal / *
15 Charles Lindberg / Ärkebisp. Natan Söderblom / Tal / 01.1930 /
15 Tyglarna / Ärkebisp. Natan Söderblom / Tal / 01.1930 /
16 Jesu stjärna / Eskil Andrae, hovpredikant / Tal /
16 Det brinner en stjärna / Seth Svanholm /
17 Ett ord till unge män / Karl Fries /
17 Bön / Seth Svanholm /
18 Mästare, jag vill följa dig / Hugo Cedergren /
18 Låt mig leva / Seth Svanholm /
19 En hjord och en herde / Nils Dahlberg / Tal / 12.1929 /
19 Vi måste hava flera med! / Nils Dahlberg / Gunnar Berggren, piano / 12.1929 /
20 Klippa, du som brast för mig (Rock of ages) / Einar Ekberg / Gunnar Berggren, piano / 12.1929 /
20 Gud / Sam. Åberg, rektor / Tal / 12.1929 /
21 Glädje i Gud mot höjderna / Rektor Gust. Mosesson - Pastor Aug. Rosén / Tal / 12.1929 /
21 Lova Herren / Immanuelskyrkan i Stockholms sångkör / 12.1929 /
22 Glädje i Gud mot höjderna / Rektor Gust. Mosesson - Pastor Aug. Rosén / Tal / 12.1929 /
22 Lova Herren / Immanuelskyrkan i Stockholms sångkör / 12.1929 /
23 Härliga Sverige! / Teol. dr K. A. Jansson / Tal / 12.1929 /
23 Vad jag älskar / Ester Staf-Berggren / Gunnar Berggren, piano / 12.1929 /
24 Helgat varde ditt namn / Th. Arvidsson /
24 Fader vår / Ester Staf-Berggren /
25 Löftena kunna ej svika / Einar Ekberg / Gunnar Berggren, piano / 12.1929 /
25 Gud är trofast / Pastor Lewi Pethrus / Tal / 12.1929 /
26 Det urgamla korset / Einar Ekberg / Gunnar Berggren, piano / *
26 Kristus, vår predikan / Lewi Pethrus / Tal / *
27 Det namnet Jesus / Oscar Jansson / / 12.1929 / *
27 Evigt liv / Kommendör Joh. Ögrim / Tal / 12.1929 / *
28 Kristi medlidande / J.A. Swedberg / Tal / 12.1929 /
28 Kärlekens lov (I Kor. 13) / J.A. Swedberg / Tal / 12.1929 /
29 Vår lösen / Ärkebiskop Natan Söderblom / / 01.1930 /
29 Lär mig, du skog! / Ärkebiskop Natan Söderblom / / 01.1930 /
30 Slocknande glöd / Ester Staf-Berggren / Gunnar Berggren, piano / 12.1929 / *
30 Sjung, sjung, du underbara sång / Ester Staf-Berggren / Gunnar Berggren, piano / 12.1929 / *
31 Dav. Ps. 95 / Set Svanholm / Solosång / 12.1929 /
31 Dav. Ps. 95 / Immanuelskyrkan sångkör / / 12.1929 /
32 Jubeltoner, potp. / Instrumental / Reinhold Claeson, gitarr /
32 Klinga min sång / Instrumental / Reinhold Claeson, gitarr /
33 Himmelska vind / Oscar Jansson / Piano / 12.1929 /
33 Stugan / Oscar Jansson / Piano / 12.1929 /
34 Frälsningssoldaten på vandring / Reinhold Claeson / *
34 Jönköpingsmarchen / Reinhold Claeson / *
35 Legend, del 1 / Instrumental / Ingrid Lang-Fagerström, harpa /
35 Legend, del 2 / Instrumental / Ingrid Lang-Fagerström, harpa /
36 Ave Maria / Instrumrental / Trio ur Clausophonork. / London 03.1928 / *
36 Bön / Instrumental / Ingrid Lanng-Fagerström, harpsolo / 01.1930 / *
37 Svanen / Instrumental / Cello-solo - Clausophonorkestern / London 03.1928 - utg. 03.1930 / *
37 Melodi / Instrumental / Ingrid Lang-Fagerström, harpsolo / 01.1930 / *
38 Schouberts ofullbordade, I sats 1 del / Metropolitan symfoniork. /
38 Schouberts ofullbordade, I sats 2 del / Metropolitan symfoniork. /
39 Schouberts ofullbordade, I sats 3 del / Metropolitan symfoniork. /
39 Schouberts ofullbordade, II sats 1 del / Metropolitan symfoniork. /
40 Schouberts ofullbordade, II sats 2 del / Metropolitan symfoniork. / *
40 Schouberts ofullbordade, II sats 3 del / Metropolitan symfoniork. / *
41 Humoreske (Dvorák) / Instrumental / Symfoni ork. / 12.1929 - urg. 02.1931 /
41 Prélude (Rachmanioff) / Instrumental / Symfoni ork. / 12.1929 - urg. 02.1931 /
42 Andante religioso / Instrumental / Symfoniork. /
42 Dotter Zion, fröjda dig / Körsång /
43 Adams julsång / Instrumental / Georg Kniestädts ork. / 
43 I himlens höjd / Blandad tysk kyrkokör /
44 Melodier från Hawaii nr II / Instrumental / Hawaii-guitarrer med ork. / 02.1929 /
44 Melodier från Hawaii nr III / Instrumental / Hawaii-guitarrer med ork. / 02.1929 /
45 Stenka rasin / Instrumental / Rysk balalaika-ork. / 02.1929 /
45 Min sorg var tyst / John Hilmer (Hilmer Borgeling) / Stråktrio / 04.1929 /
46 Nämner du Sverige / John Hilmer (Hilmer Borgeling) / Kvart. / 12.1929 /
46 Aftonstämning / Gunnar Schyller / Piano / 01.1930 /
47 Svanevit / John Hilmer (Hilmer Borgeling) / Piano / 12.1928 /
47 Stjärnöga / Gunnar Schyller / Piano / 01.1930 /
48 Nästan en kristen / Frank Mangs / Piano, fiol / 10.1930 /
48 Nästan en kristen / Frank Mangs / Tal / 10.1930 /
49 När de mörka skyar komma / Frank Mangs / Piano / *
49 Ett stilla barnahjärta / Frank Mangs / Piano / *
50 ??
51 Mästaren och leret / Aron Andersson / 
51 Har du mod att följa Jesus / Gösta Larsson /
52 Bered dig att möta Gud / Aron Andersson /
52 Det finns en Gud / Inga Lindholm /
53 Vi skola se honom / Aron Andersson /
53 Vi böljar denna skara, säg? / Inga Lindholm / 
54 Tacksamhet och nåd / teol. dr. Jakob Byström / Tal / 10.1930 /
54 Säg, minnes du psalmen? / Inga Lindholm / Piano / 10.1930 /
55 Kristi ställföreträdareskap / John Ongman / Tal / 1930 - utg. 1939 /
55 Öppna hjärtats dörr! / Frank Mangs / Theo Makeben, piano / Berlin 09.1929 /
56 Kristi kallelse till vår tids ungdom, del I / Charles T. Rich (Tolk: Gösta Blomberg) / Solna 10.1930 / *
56 Kristi kallelse till vår tids ungdom, del II / Charles T. Rich (Tolk: Gösta Blomberg) / Solna 10.1930 / *
57 Kommen till mig / Gustav Blomberg / Tal / *
57 Kommen till mig, ni trötta / Sven Simonsson / *
58 Förklaringsberget / Per Hed /
58 Ljus efter mörker / Kn. Sven Simonsson / Piano, fiol / 04.1931 /
59 Glädje / Mj Signe Östrand / Tal / 10.1930 /
59 Fullkomlig frid / Kn Sven Simonsson / / 10.1930 /
60 Hemma hos Jesus / Sven Simonsson / Piano / *
60 O Herre, till vem skulle vi gå? / Sven Simonsson / Piano / *
61 Blott en dag ett ögonblick i sänder / Gösta Larsson / Piano / 10.1930 /
61 Varför är du som en främling i landet? / Kyrkoherde Efr. Lang / Tal / Berlin 09.1929 /
62 Tillbedjan / Manfred Björkquist / 
62 Fader vår / Ester Staf-Berggren /
63 Allvar / Manfred Björkquist /
63 Hymn / Inga Lindholm /
64 Trofasthet / Manfred Björkquist /
64 Gud är trofast / Inga Lindholm /
65 Blott en dag ett ögonblick i sänder / Gösta Larsson / Piano / 10.1930 /
65 Varför är du som en främling i landet? / Kyrkoherde Efr. Rang / Tal / 10.1930 /
66 Kristi trohet / Axel Andersson / *
66 Om jag ägde allt men icke Jesus / Gösta Larsson / *
67 Det kristliga livets innebörd / Axel Andersson /
67 Jag lyfter mina händer upp till bergen / Inga Lindholm /
68 Ingen är god utom Gud allena / Joh. Gustavsson / Tal / 10.1930 /
68 Gud är god / Inga Lindholm / Piano, fiol / 10.1930 /
69 Jord och himmel / Joh. Gustavsson /
69 Långt bortom rymden vida / Gösta Larsson /
70 Vad synnerligen / Pastor Fritz Peterson / Tal / 10.1930 /
70 Den härliga staden / Gösta Larsson / Piano / 10.1930 /
71 Klippa, du som brast för mig (Rock of ages) / Einar Ekberg / Gunnar Berggren, piano / 12.1929 /
71 Världsövervinnande tro / N.J. Nordström, rektor / Tal / 10.1930 /
72 Var vid gott mod! / K.A. Modén /
72 Säll du som träder / Inga Lindholm /
73 Håll färgen! / Oskar Eklund / Tal / 10.1930 /
73 Fosterlandet / Gösta Larsson / Piano / 10.1930 /
74 Kvinnorna och nykterhetsrörelsen / Dir. Emilie Rathou / Tal / 10.1930 /
74 Tågen fram! / Solosång (Inga Lindholm) / Piano / 10.1930 /
75 ??
76 Zigenarflickan och fågeln (The gipsy and the bird ) / Koloratursång Ingeborg Berner-Grude / Flöjt, piano / 10.1930 /
76 Thema och variationer / Koloratursång Ingeborg Berner-Grude / Flöjt, piano / 10.1930 /
77 Bravour-variationer över ett thema / Koloratursång Ingeborg Berner-Grude / Flöjt, piano / 10.1930 /
77 La fauvette / Koloratursång Ingeborg Berner-Grude / Flöjt, piano / 10.1930 /
78 ??
79 Var är mitt vilsna barn? (Where is my wand'ring boy tonight?) / Oscar Jansson / Piano - fiol / 10.1930 /
79 Vem kan jag visa vägen? / Oscar Jansson / Piano - fiol / 10.1930 /
80 Myran / Oscar Jansson / Piano - fiol / 10.1930 / *
80 Som barn jag minns... / Oscar Jansson / Piano - fiol / 10.1930 / *
81 Julottefärd / Körsång / Orgel-imitationer av musikdir. Gösta Hodell / 10.1930 /
81 Julottepredikan / Kyrkoherde Efraim Rang / Tal / 10.1930 /
82 Jubeltoner, otp. av andliga sånger / Instrumental / Reinhold Claéson, gitarr / 10.1930 /
82 Klinga min sång! / Instrumental / Reinhold Claéson, gitarr / 10.1930 /
83 Rida Ranka / Ester Eriksson / Piano / 10.1930 / 
83 Tomten / Anna-Lisa Eriksson / Piano / 10.1930 /
84 Hans och Greta. Kalle metar / Gunnar Petersén / Georg Enders, flygel / 10.1930 /
84 Det förlorade ägget. Solen skiner! / Gunnar Petersén / Georg Enders, flygel / 10.1930 /
85 Guitarrmusik för de små / Instrumental / Reinhold Claéson, gitarr / *
85 Maria Nyckelpigas bekymmer - Gräshoppan / Gunnar Petersén / Piano - fiol / *
86 Kajsas och Snurrans äventyr / Lillemor Husberg / Piano / 10.1930 /
86 Kajsas och Snurrans första skoldag / Lillemor Husberg / Piano? / 10.1930 /
87 Kajsas och Snurrans Stockholmsresa / Lillemor Husberg / Tal / 10.1930 /
87 Kajsa och Snurran få storfrämmande / Lillemor Husberg - Sven Anér / Tal / 10.1930 /
88 Luthers hammare / Anders Lundebeck, recitation / Georg Enders, piano / 04.1931 /
88 Min guddotter / Svenhugo Flodmark, sång - Anders Lundebeck, recitation / Georg Enders ork. / 01.1931 /
89 Stjärnklart / Svenhugo Flodmark / Ork. / 04.1931 /
89 Tal och tystnad / Svenhugo Flodmark / Ork. / 04.1931 /
90 Där blåklinten lyser / Svenhugo Flodmark / Ork. / 04.1931 / *
90 Spel-Olles gånglåt / Svenhugo Flodmark / Ork. / 04.1931 / *
91 Grace abounding / Instrumental / Templet hornmusikkår, Sthlm / *
91 Bland Ovikens fjällar / Lapp-Lisa / Piano / *
92 I den sena midnattsstunden / Lapp-Lisa - Lappflickan Siga (Ziga Olofsson) / Piano / Solna 04.1931 / *
92 Norrlandssång [På isig trakt vid polens gränser…] / Lapp-Lisa - Ziga (Olofsson) / Piano / Solna 04.1931 / *
93 Farfars bröllopsmarsch / Instrumental / Mandis Sandberg, mandolin - piano /
93 Skynda, vänd åter / Instrumental / Mandis Sandberg - Ruth Rabenius, mandolin /
94 Marschpotp. / Instrumental / Södertälje strängkvart. /
94 I gulnad skog / Instrumental / Södertälje strängkvart. /
95 Hemlandstoner / Instrumental / Henning Brunnberg, zittra /
95 Flygande toner / Instrumental / Henning Brunnberg, zittra /
96 Svenska folkmelodier / Instrumental / Henning Brunnberg, zittra /
96 Härlig är våren / Sång / Henning Brunnberg, alpzittra /
97 Litanei / Instrumental / Carin de Frumerie, cello / *
97 Sicilienne / Instrumental / Carin de Frumerie, cello / *
98 Okänd / Missionärsbarnhemmets på Lidingö sångkör / / 04.1931 / Ej utg.
98 Okänd / Missionärsbarnhemmets på Lidingö sångkör / / 04.1931 / Ej utg.
99 Adagio aus dem Oktett / Instrumental / Carin de Frumerie, cello - G. Lindberg, flygel /
99 Adagio aus dem Oktett / Instrumental / Cello - fiol /

100 Alter Refrain / Instrumental / Carl Achatz, flöjt /
100 Schön Rosmarin / Instrumental / Carl Achatz, flöjt /
101 ??
102 Vad härlig frid / Kumlakvartetten / / 04.1931 /
102 Land framför! / Kumlakvartetten / / 04.1931 /
103 William Booth-sånger del 1 / Templets hornmusikkår / 04.1931 /
103 William Booth-sånger del 2 / Templets hornmusikkår / 04.1931 /
104 Jesus det skönaste - Jag har en hälsning / Instrumentala/ Templet hornmusikkår /
104 Marsch: Grace abounding / Instrumental / Templet hornmusikkår /
105 Vem gjorde skyn så klar och blå? / Missonärshemmets på Lidingö sångkör // 04.1931 /
105 Mor, lilla mor / Missonärshemmets på Lidingö sångkör // 04.1931 /
106 Jag är främling (I'm a pilgrim Solskenssång Nr 198) / Ingegerd Johansson -  Ruth Philipsson / Flygel / 04.1931 /
106 Ut från palatsen av elfenben / Ingegerd Johansson - Ruth Philipsson / Flygel / 04.1931 /
107 Vem är skaran, som syns glimma? / Tabernaklets i Stockholm sångkör / / 04.1931 /
107 Jag kan icke räkna dem alla / Tabernaklets i Stockholm sångkör / / 04.1931 /
108 Som den trötta duvan flyger... / Tabernaklets i Stockholm sångkör / / 04.1931 /
108 När det skymmer (Wiegenlied) / Tabernaklets i Stockholm sångkör / / 04.1931 /
109 Helig (Sanctus) / Andreaskyrkans i Stockholm sångkör / / 04.1931 /
109 Vilken är den stora skara? (Wer sind die von Gottes Throne) / Andreaskyrkans i Stockholm sångkör / / 04.1931 /
110 Till mitt hemland / Andreaskyrkans i Stockholm sångkör / / 04.1931 /
110 Långt bortom rymder vida / Andreaskyrkans i Stockholm sångkör / / 04.1931 /
111 Marie vaggsång (Mariae Wiegenlied) / Inga Lindholm / Flygel, orgel, fiol / 04.1931 /
111 Agnus Dei / Inga Lindholm / Flygel, orgel, fiol / 04.1931 /
112 Ur Davids psalmer, 84:de psalmen / Inga Lindholm / Flygel, orgel, fiol / 04.1931 /
112 Ur Davids psalmer, 127:de psalmen / Inga Lindholm / Flygel, orgel, fiol / 04.1931 /
113 ??
114 En stilla stund med Jesus / Ester Staf-Berggren / Flygel, orgel, fiol / 04.1931 /
114 I djupet av mitt hjärta / Ester Staf-Berggren / Orgel, fiol / 04.1931 /
115 Fosterland / Gunnar Petersén / Piano / 04.1931 /
105 Barndomshemmet / Gunnar Petersén / Piano / 04.1931 /
116 Ack saliga dag / Gunnar Petersén / Piano / 04.1931 /
116 Konungars Konung / Gunnar Petersén / Piano, orgel / 04.1931 /
117 Löftesstjärnor / Sven Simonsson - Erik Hammar / Orgel / 04.1931 /
117 En tillflyktsort / Sven Simonsson - Erik Hammar / Flygel, orgel, fioler / 04.1931 /
118 Där ej solen går ner / Sven Simonsson - Erik Hammar / Flygel, fioler / 04.1931 /
118 Måste jag gå - tomhänt? / Sven Simonsson - Erik Hammar / Orgel / 04.1931 /
119 Själens längtan / Sven Simonsson / Flygel, cello, fioler / 04.1931 /
119 Giv! / Sven Simonsson / Flygel, cello, fioler / 04.1931 /
120 Bakom bergen sjunker solen / Sven Simonsson / Flygel, cello, fioler / 04.1931 /
120 Guds soldater, rusten Eder! / Sven Simonsson / Flygel, cello, fioler / 04.1931 /
121 Med far i båten / Sven Simonsson / Flygel, cello, fioler / 04.1931 /
121 Min lilla mor / Sven Simonsson / Piano / 04.1931 /
122 Böjd vid Ditt kors / Ivar Ekrud / Piano / 04.1931 /
122 Dyraste Jesus, Dig vill jag älska / Ivar Ekrud / Flygel, cello, fioler / 04.1931 /
123 Vad gränslös kärlek / Ivar Ekrud / Flygel, cello, fioler / 04.1931 /
123 Bida blott / Ivar Ekrud / Flygel, cello, fioler / 04.1931 /
124 Jesu, Jesu, Du är min (Jesu, Jesu, du bist mein) / Harry Sagner / Flygel, orgel, cello, fioler / 04.1931 /
124 Aria ur oratoriet "Elias" (It is enough) / Harry Sagner / flygel, cello, fioler / 04.1931 /
125 Bön om ro / Harry Sagner / Flygel, fioler / 04.1931 /
125 Vid Genezaret / Harry Sagner / Flygel, cello, fioler / 04.1931 /
126 Panis angelicus / Harry Sagner / Flygel, cello / 04.1931 /
126 Aftonbön / Harry Sagner / Flygel, orgel, fioler / 04.1931 /
127 Att giva, det är att få / Harry Sagner / Flygel, orgel / 04.1931 /
127 Jag lyfter mina ögon upp till bergen / Harry Sagner / Orgel, cello fioler / 04.1931 /
128 Giv! / Kerstin Lindberg-Torlind / Flygel, cello, fioler / 04.1931 /
128 Ur Davids psalmer. 42:a psalmen / Kerstin Lindberg-Torlind / Orgel, cello, fioler / 04.1931 /
129 Jerusalem. Aria ur "Paulus" / Ester Staf-Berggren / Flygel, fiol / 04.1931 /
129 Om Han komme i dag / Ester Staf-Berggren / Orgel, cello, fioler / 04.1931 /
130 Hör mig, min Jesus! / Kerstin Lindberg-Torlind / Orgel, fiol / 04.1931 /
130 Hvis du har varme tanker / Kerstin Lindberg-Torlind / Flygel, cello, fioler / 04.1931 /
131 Jag är världens ljus / Prins Oscar Bernadotte / Tal / 04.1931 / *
131 Led milda ljus (Lead, kindly light, amid the encircling gloom) / Harry Sagner / Orgel, cello, fioler / 04.1931 / *
132 Giv oss vårt dagliga bröd / Natanal Beskow / Talskiva / 04.1931 / 
132 Psalm 501 i den svenska psalmboken / Natanal Beskow / Recitation med orgel / 04.1931 / 
133 Bön / Algot Anderberg / / 04.1931 /
133 Var stark, var stark! / Algot Anderberg / Tal / 04.1931 /
134 Upp att strida ljusets strider! / Gösta Larsson / Piano / 10.1930 /
134 Är kristendomen endast en ambulans? / Josef Roth / Tal / 04.1931 /
135 Min Herre och min Gud / Karl Hurtig / Tal / 04.1931 /
135 Herren är min herde / Ivar Ekrud / Piano / 04.1931 /
136 Om Gud talar i dag / Pastor Karl Hurtig / Tal / 04.1931 /
136 O, vad är väl all fröjd på jorden? / Ivar Ekrud / flygel, cello, fioler / 04.1931 /
137 Löftesklockor ringa... / P.W. Lindahl / flygel, cello, fioler / 04.1931 /
137 Ett fast ord... / P.W. Lindahl / Tal / 04.1931 /
138 Gud är kärlek / P.W. Lindahl / Flygel, cello, fioler / 04.1931 /
138 Enastående glädjebudskap / P.W. Lindahl / Tal / 04.1931 /
139 Skall det bli du? / Frank Mangs - Karin Magns / Piano / Berlin 10.1931 /
139 Jag vet, att min förlossare lever / Frank Mangs / Tal / Berlin 10.1931 /
140 Han bar sitt kors / Frank Mangs - Karin Mangs / Piano / Berlin 10.1931 / *
140 Hur ljuvligt att få vara... / Frank Mangs / Piano / Berlin 10.1931 /
141 Den hand, som blev sårad för mig... / Frank Mangs - Karin Mangs / Piano / Berlin 10.1931 / *
141 Jag är en gäst på jorden / Frank Mangs / Piano / Berlin 10.1931 / *
142 I glädje och musik... / Oscar Janson - Anton Cedervall / Flygel - fiol / 11.1932 /
142 Under helga fanan / Oscar Janson - Anton Cedervall / Flygel - fiol / 11.1932 /
143 Helgmålsklockan / Oscar Janson / Flygel, fiol / 11.1932 /
143 Han är din broder / Oscar Janson / Flygel, fiol / 11.1932 /
144 Aftonsång / Instrumental / Nils Pettersson, sågklinga - flygel /
144 O sole mio / Instrumental / Nils Pettersson, sågklinga - flygel /
145 Snart får jag landa / Ludvig Görling / Dragspel / 11.1932 /
145 Fiskaren / Ludvig Görling / Dragspel / 11.1932 /
146 Jesus, själens brudgum kär / Frälsningsarméns skärgårdskavrtett 1932 / / 11.1932 /
146 Skot an! / Frälsningsarméns skärgårdskavrtett 1932 / / 11.1932 /
147 Högt upp bland Nordens snö och is / Lapp-Lisa (Anna-Lisa Öst) / flygel och fiol / Sthlm 11.1932 / *
147 Min frälsare och jag / Lapp-Lisa (Anna-Lisa Öst) / flygel och fiol / Sthlm 11.1932 / *
148 Min sång / Lapp-Lisa (Anna-Lisa Öst) / Flygel, fiol / 11.1932 / *
148 Lycklig hela veckan / Lapp-Lisa (Anna-Lisa Öst) / Flygel, fiol / 11.1932 / *
149 Mormors hem / Lapp-Lisa (Anna-Lisa Öst) / Flygel, fiol / 11.1932 / *
149 Löftenas vagnar / Lapp-Lisa (Anna-Lisa Öst) / Flygel, fiol / 11.1932 / *
150 Vit som snö... (Lappmissionärens sång) app-Lisa (Anna-Lisa Öst) / Ork. / 11.1932 - utg. 10.12.1933 /
150 Vid Frösö kyrka / Instrumental / Georg Enders Salongsork. / Berlin 08.1930 - utg. 10.12.1933 /
151 Vi bo ej här / Lapp-Lisa (Anna-Lisa Öst) /  11.1932 - utg.10.12.1933 /Ork./
151 Landkänning / Instrumental / Georg Enders Salongsork. / Berlin 08.1930 - utg. 10.12.1933 /
152 Herden / Lapp-Lisa (Anna-Lisa Öst) /  11.1932 - utg.10.12.1933 / *
152 Sommarsång / Instrumental / Georg Enders Salongsork. / Berlin 08.1930 - utg. 10.12.1933 / *
153 Fribiljetten / Lapp-Lisa (Anna-Lisa Öst) / Ork. / 11.1931 /
153 Om våren / Instrumental / Georg Enders salongs-ork. / Berlin 08.1930 /
154 Lille Alfred / Lapp-Lisa (Anna-Lisa Öst) /  11.1932 - utg.10.12.1933 /
154 Gratulation / Instrumental / Georg Enders Salongsork. / Berlin 08.1930 - utg. 10.12.1933 /
155 Den svåraste konsten" / Lapp-Lisa (Anna-Lisa Öst) / Ork. / 11.1932 - utg. 10.12.1933 /
155 Berceuse / Instrumental / Georg Enders Salongsork. / Berlin 02.1931 - utg. 10.12.1933 /

Elit 1 Löftena kunna ej svika / Einar Ekberg / Gunnar Berggren, piano / 12.1929 /
Elit 3 Under Hans vingar (Under His wings I am safely abiding) / Frank Mangs / Gunnar Berggren, piano / 12.1929 / *
Elit 3 Öppna hjärtats dörr / Frank Mangs / Piano / *
Elit 2 Om din synd än är blodröd... / Frank Mangs / Theo Makeben, piano / 12.1929 /
Elit 4 Jesu, Jesu du är min / Harry Sagner / Flygel, orgel, cello, fioler / *
Elit 4 Jesu, Jesu, Du är min (Jesu, Jesu, du bist mein) / Harry Sagner / Flygel, orgel, cello, fioler / 04.1931 / *
Elit 4 Led, milda ljus... (Lead, kindly light, amid the encircling gloom) / Harry Sagner / Orgel, cello, fioler / 04.1931 / *
Elit 5 Kommen till mig, ni trötta / Sven Simonsson / *
Elit 6 Ljus efter mörker / Kn. Sven Simonsson / Piano, fiol / 04.1931 / *
Elit 6 Där ej solen går ner / Sven Simonsson - Erik Hammar / Flygel, fioler / 04.1931 / *
Elit 7 Landkänning / Instrumental / Georg Enders Salongsork. / Berlin 08.1930 - utg. 10.12.1933 / *
Elit 7 Sommarsång / Instrumental / Georg Enders salon-orkester / Berlin 08.1930 / *
Elit 8 Farfars bröllopsmarsch / Mandis Sandberg / Piano / *
Elit 8 Spelolles-gånglåt / Svenhugo Flodmark / Ork. / *

M 1  Jag vet en port som öppen står / Körsång å afrikanst tungomål / A cappella / *
M 1 Jag vill sjunga om min Jesus / Körsång å afrikanst tungomål / A cappella / *

Norska Tale og tone
Fr 7 Du gamla, du fria / John Hilmer (Hilmer Borgeling) / Theo Mackeben, piano / 09.1929 /
Fr 16 Kom, alla små Guds änglar! / Ester Staf-Berggren / Theo Mackeben, piano / Berlin 09.1929 / *
Fr 16 När juldagsmorgon glimmar / Ester Staf-Berggren / Theo Mackeben, piano / Berlin 09.1929 / *
Fr 124 Nästan en kristen / Frank Mangs / Piano, fiol / 10.1930 /

- Tillbaka -
- Till första sidan -
© Svänga-Benga