Solskenssånger
Solskenssånger var en serie sånger skrivna eller översatta av predikanten Johannes Alfred Hultman och som gavs ut i häften mellan åren 1910 - 39. Solskenssångernas nummer nedan är tagna från skivetiketter men i vissa fall verkar det vara felnumreringar. Bilden till höger är ett häfte utgivet av Ungdomsstjärnans förlag i Ousby 1914.


Inspelningar av Solskenssånger

Första samlingen Nr 1 - 125
Nr: 1 (181?) Hallelulja / Svensk kyrkosångare / Ork. / 1914 / Odeon A 148 076 / * 
Nr: 1 Snart är jag hemma / Svens Kyrkosångare / Ork. / 1914 / Odeon A 148 050 / * 
Nr; 2 Härliga dag / Sv. Kyrkosångare (Karl Wang) / Trio / 01.1922 / Stadion S 1800 /
Nr: 4 Mitt hem / Svensk kyrkosångare / Ork. / 1914 / Beka 49438 / * 
Nr: 5 Det är solsken där borta / Einar Waermö / Piano / / Columbia 8596 / 
Nr: 5 Det är solsken där borta på kullens topp / J.A. Hultman / / Insp. 1912 / Beka 49309 / 
Nr: 5 Det är solsken där borta på kullens topp / Torsten Lennartsson / Ork. / 23.05.1919 / HMV AL 852 / 
Nr: 5 Det är solsken där borta på kullens topp / Torsten Lennartsson / Ork. / 23.05.1919 / HMV X 270 / * 
Nr: 5 Det är solsken där borta på kullens topp / Torsten Lennartsson / Ork. / 23.05.1919 / Gram. Company X 270 / CRG * 
Nr: 5 Det är solsken där borta på kullens topp / Torsten Lennartsson / Piano / 23.05.1919 / Gram. Company 2-282189 / CRG * 
Nr: 5 Det är solsken där borta vid kullens topp / Torsten Lennartsson / Ork. / 23.05.1919 / Gram. Company 7-282133 / CRG * 
Nr: 6 Låt oss sprida solsken / Sv. Kyrkosångare (Karl Wang) / Trio 03.1922 / Stadion 1806 /
Nr: 6 Låt oss sprida solsken / Arne Ohlson / Willard Ringstrands stråkork. / 02.05.1935 / Sonata 26 / * 
Nr: 6 Låt oss sprida solsken / Einar Waermö / Piano / / Columbia 8596 / 
Nr: 6 Låt oss sprida solsken / Sven-Olof Sandberg / Stråkkvart. / 26.03.1928 / Columbia 26132-F / 
Nr: 6 Låt oss sprida solsken / Sven-Olof Sandberg / Stråkkvart. / 26.03.1928 / Odeon D 4648 / 
Nr: 6 Låt oss sprida solsken / Svensk Kyrkosångare / Ork. / 1913 / Odeon A 145 649 / * 
Nr: 6 Låt oss sprida solsken / Torsten Lennartsson / Orgel / 25.08.1913 / Gram. Company 2-282191 / CRG * 
Nr: 6 Låt oss sprida solsken / Torsten Lennartsson / Ork. / 12.11.1919 / Gram. Company 7-282320 / CRG * 
Nr: 6 Låt oss sprida solsken / Torsten Lennartsson / Ork. / 12.11.1919 / Gram. Company X 764 / CRG * 
Nr: 6 Låt oss sprida solsken / J.A. Hultman / Orkester / / Stjärn Record 49312 / *
Nr: 7 Hem, hem / Svensk kyrkosångare / Ork. / / Odeon 1704 / * 
Nr: 7 Hem, hem / Svensk Kyrkosångare / Ork. / 1914 / Odeon A 148 083 / * 
Nr: 7 Hem, hem / Torsten Lennartsson / / 14.11.1919 / CRG X 747 / * 
Nr: 7 Hem, hem / Torsten Lennartsson / / 14.11.1919 / Gram. Company 7-282326 / 
Nr: 7 (132) Hem, hem ofta vi sjunga / J.A. Hultman / Piano / / Columbia Gram. Co 91024 / 
Nr: 8 ? De vakta och vänta / Oscar Ralf / Ork. / / HMV AL 885 / 
Nr: 8 Tack min Gud för vad som varit / Viola Langby / Piano - violin / 27.08.1956 / Sakral 6 / 
Nr: 8 Tack o Gud, för vad som varit / Sv. Kyrkosångare (Karl Wang) / Trio / 01.1922 / Stadion S 1800 /
Nr: 8 Tack, o Gud för vad som varit / Arne Ohlson / Willard Ringstrands stråkork. / 02.05.1935 / Sonata 25 / * 
Nr: 8 Tack, o Gud för vad som varit / J.A. Hultman / Piano / Berlin 1912 / Stjärn Record 49300 / * 
Nr: 8 Tack, o Gud, för vad som varit / Torsten Lennartsson / Ork. / / HMV AL 867 / * 
Nr: 8 Tak, o Gud för hvad som varit / Svensk kyrkosångare (Oscar Ralf) / Ork. / 1913 / Odeon A 145650 / * 
Nr: 11 Hade som duvan jag vingar / Svensk kyrkosångare (Oscar Ralf) / Orkester / 1914 / Odeon A 148051 / * 
Nr: 11 ? Härliga solskensland! / J.A. Hultman / Piano / / Stjärn Record B 1139 / * 
Nr: 12: Gud ske lov, min själ är frälst / Sv. Kyrkosångare (Karl Wang) / Trio / 01.1922 / Stadion S 1801 /
Nr: 12 ? Mer än miljonär / Svensk Kyrkosångare / Ork. / 1914 / Odeon A 148077 / * 
Nr: 12 ? Mer än miljonär / Torsten Lennartsson / Ork. / 14.11.1919 / GRC X 712 / * 
Nr: 12 ? Mer än millionär / J.A. Hultman / Piano / / Columbia Gram. Co 61888 / 
Nr: 12 ? Mer än millionär / Oscar Ralf / Piano / / Clariton 801 / 
Nr: 12 ? Mer än millionär / Svensk kyrkosångare / Ork. / 1914 / Odeon 1704 ? / * 
Nr: 13 Min moders bibel / J.A. Hultman / Orkester / 18.09.1928 / HMV X 2913 / * 
Nr: 13 Min moders bibel / J.A. Hultman / Piano / / Stjärn Record 1128 / * 
Nr: 13 Min moders bibel / Oscar Bergström / Orgel / 19.11.1919 / CRG 7-282302 / * 
Nr: 13 Min moders bibel / Oscar Bergström / Orgel / 19.11.1919 / HMV AL 255 / * 
Nr: 13 Min moders bibel / Svensk kyrkosångare (Oscar Ralf) / Orkester / 1914 / Odeon A 148 041 / * 
Nr: 16 Skymningssång / Svensk kyrkosångare / Ork. / 1914 / Beka 49439 / * 
Nr: 16 Bakom bergen sjunker solen / Sv. Kyrkosångare (Karl Wang) / Ork. / 03.1922 / Matador 11810 /
Nr: 16 Bakom bergen sjunker solen / Sv. Kyrkosångare (Karl Wang) / Ork. / 03.1922 / Stadion 1810 /
Nr: 21 Var finner jag vilan / Einar Ralf / Ork. / / N.P.A. S 42078 / * 
Nr: 21 Var finner jag vilan / Einar Ralf / Ork. / / Nordiska Polyphon NS 92164 / * 
Nr: 21 Var finner jag vilan så skön / J.A. Hultman / Piano / 1912 / Stjärn Record 49298 / * 
Nr: 21 (480) Var ett solsken / Svensk kyrkosångare (Oscar Ralf) / / 1914 / Odeon A 148744 / * 
Nr: 23 Han är likadan i dag / J.A. Hultman / / N.Y. 1914 / Columbia 5 (USA) / 
Nr: 23 Han är likadan idag / J.A. Hultman / Ork. / 23.05.1924 / HMV X 2088 / * 
Nr: 23 Han är likadan idag / J.A. Hultman / Piano / / Stjärn Record 49299 / 
Nr: 26 Han brister snart min silfvertråd / Oscar Bergström / Orgel / 20.11.1919 / CRG 7-282303 / * 
Nr: 26 Han brister snart min silfvertråd / Oscar Bergström / Orgel / 20.11.1919 / HMV AL 255 / * 
Nr: 26 Han brister snart min silvertråd / J.A. Hultman / Beka-ork. / Berlin 1912 / Beka 49311 / * 
Nr: 26 Han brister snart min silvertråd / J.A. Hultman / Orkester / Berlin 1912 / Stjärn Record 49311 / 
Nr: 26 Han brister snart min silvertråd / Sven-Olof Sandberg / Stråkkvart. / 26.03.1928 / Columbia 26132-F / 
Nr: 26 Han brister snart min silvertråd / Sven-Olof Sandberg / Stråkkvart. / 26.03.1928 / Odeon D 4648 / 
Nr: 27 Hemma, hemma / Oscar Ralf / Orkester / 07.09.1922 / HMV AL 884 / * 
Nr: 27 Hemma, hemma! / J.A. Hultman / Piano / / Stjärn Record B 1134 / * 
Nr: 29 Kom, du bedrövade / Olle Strandberg / Orgel / 30.05.1924 / Odeon 5082 / * 
Nr: 31 Vid besök i barndomshemmet / Sv. Kyrkosångare (Karl Wang) / Trio / 01.1922 / Stadion S 1801 /
Nr: 33 Det berättas om en moder / Sv. Kyrkosångare (Karl Wang) / Ork. / 03.1922 / Stadion 1810 /
Nr: 33 Det berättas om en moder / Sv. Kyrkosångare (Karl Wang) / Ork. / 03.1922 / Matador 11811 /
Nr: 35 Den stora vita skaran / J.A. Hultman / Beka-ork. / 1912 / Beka 49310 / * 
Nr: 35 Den stora vita skaran / Sv. Kyrkosångare (Karl Wang) / Trio / 01.1922 / Stadion S 1802 /
Nr: 35 Den stora vita skaran / Svensk kyrkosångare (Sven-Olof Sandberg) / Instrumentaltrio / 26.03.1928 / Odeon A 162 449, D 1007 / 
Nr: 38 Stjärnor i kronan / Sv. Kyrkosångare (Karl Wang) / Trio / 03.1922 / Matador 11805 /
Nr: 38 Stjärnor i kronan / Sv. Kyrkosångare (Karl Wang) / Trio / 03.1922 / Stadion 1805 /
Nr: 38 Stjärnor i kronan (Will there be any stars) / Arne Ohlson / Willard Ringstrands stråkork. / 1935 / Sonata 24 / * 
Nr: 38 Stjärnor i kronan (Will there be any stars) / J.A. Hultman / Beka-ork. / 1912 / Beka 49316 / * 
Nr: 38 Stjärnor i kronan (Will there be any stars) / Knut Öhrström / Harry T. Carlson, piano / Chicago 10.1924 / Wallin's 115 / 
Nr: 38 Stjärnor i kronan (Will there be any stars) / Svensk kyrkosångare (Sven-Olof Sandberg) / Stråkkvart. / 26.03.1928 / Odeon A 162 200, D 4649 / *
Nr: 38 Stjärnor i kronan (Will there be any stars) / Torsten Lennartsson / Ork. / 12.11.1919 / CRG X 710 / * 
Nr: 38 Stjärnor i kronan (Will there be any stars) / Torsten Lennartsson / Ork. / 12.11.1919 / HMV AL 866 / 
Nr: 38 Stjärnor i kronan (Will there be any stars) / Torsten Lennartsson / Ork. / 12.11.1919 / HMV X 710 / * 
Nr: 38 Stjärnor i kronan (Will there be any stars) / Torsten Ralf / Ork. / Berlin 25.10.1930 / Parlophon B 12965 / 
Nr: 46 Änglavakt / J.A. Hultman / Orkerster / 21.05.1924 / HMV X 2090 / * 
Nr: 50 Om jag ägde allt men icke Jesus / Einar Waermö / Ork. / 09.1931 / Columbia DS 680 / * 
Nr: 50 Om jag ägde allt men icke Jesus / J.A. Hultman / Ork / / Stjärn Record B 1145 / * 
Nr: 50 Om jag ägde allt men icke Jesus / Torsten Lennartsson / 14.11.1919 / Gram. Company GC 7-282325 / 
Nr: 50 Om jag ägde allt men icke Jesus / Torsten Lennartsson / 14.11.1919 / Gram. Company X 747 / CRG * 
Nr: 50 Om jag ägde allt men icke Jesus / Torsten Lennartsson / Ork. / 14.11.1919 / HMV AL 871 / *
Nr: 50 Om jag ägde allt men inte Jesus / Sv. Kyrkosångare (Karl Wang) / Trio / 03.1922 / Stadion 1806 /
Nr: 56 Tidens tecken / J.A. Hultman / Orkerster / 23.05.1924 / HMV X 2090 / * 
Nr: 58 Ej silver, ej guld (Nor silver, nor gold...) / Arne Ohlson / Willard Ringstrands stråkork. / 02.05.1935 / Sonata 26 / * 
Nr: 58 Ej silver, ej guld (Nor silver, nor gold...) / J.A. Hultman / Beka-ork. / / Beka 49324 / 
Nr: 58 Ej silver, ej guld (Nor silver, nor gold...) / Svensk kyrkosångare (Sven-Olof Sandberg) / Stråkkvart. / 26.03.1928 / Odeon A 162 200, D 4649 / *
Nr: 58 Ej silver, ej guld (Nor silver, nor gold...) / Torsten Ralf / Ork. / Berlin 25.10.1930 / Parlophon B 12965 / 
Nr: 58 Ej silver, ej guld / Sv. Kyrkosångare (Karl Wang) / Trio 01.1922 / Stadion S 1802 /
Nr: 59 När solen lyktat dagens gång / Einar Ralf / Ork. / / N.P.A. S 42078 / * 
Nr: 59 När solen lyktat dagens gång / Einar Ralf / Ork. / / Nordiska Polyphon AB NS 92164 / * 
Nr: 68 ? Modersnamnet / Oscar Ralf / Orkester / 07.09.1922 / HMV AL 884 / * 
Nr: 69 Mitt hem är ej på jorden / J.A. Hultman / Ork. / 23.05.1924 / X 2088 / * 
Nr: 70 Aftonhymn (Aftonsång) / J.A. Hultman / Ork. / 1912 / Stjärn Record 49313 / * 
Nr: 70 När hela jorden sover / J.A. Hultman / / N.Y. 1914 / Columbia 5 (USA) / 
Nr: 70 När hela jorden sover / Torsten Lennartsson / Ork. / / HMV AL 867 / * 
Nr: 70 När hela jorden sover / Sv. Kyrkosångare / Trio / 03.1922 / Matador 11808 /
Nr: 70 När hela jorden sover / Sv. Kyrkosångare / Trio / 03.1922 / Stadion 1808 /
Nr: 73 O vore jag där / Olle Strandberg / Flygel / 30.05.1924 / Odeon 5084 A / * 
Nr: 75 Snart randas en dag / Olle Strandberg / Orgel / 30.05.1924 / Odeon 5082 / * 
Nr: 76 Det växte en blomma / Sv. Kyrkosångare (Karl Wang) / Ork. / 03.1922 / Matador 11811 /
Nr: 76 Det växte en blomma / Sv. Kyrkosångare (Karl Wang) / Ork. / 03.1922 / Stadion 1811 /
Nr: 81 Sången om natten / Svensk kyrkosångare (Oscar Ralf) / Orkester / 1912 / Beka 49480 / * 
Nr: 82 Fram i Kristi stridsmän / Svensk kyrkosångare (Oscar Ralf) / Orkester / 1912 / Beka 49481 / * 
Nr: 86 Hemlandssång (Jag blickar upp till det ljusa land ) / Einar Ralf / Ork. / 03.1923 / No. Polyphon S 42080 / * 
Nr: 86 Jag blickar upp till det ljusa land / J.A. Hultman / Orkester / 1912 / Stjärn Record 49320 / * 
Nr: 86 Jag blickar upp till det ljusa land / Svensk kyrkosångare / Ork. / 1912 / Odeon A 145 657 / * 
Nr: 86 Jag blickar upp till det ljusa land / Torsten Lennartsson / Orkester / 12.11.1919 / Gram. Company 7-282319 / CRG * 
Nr: 86 Jag blickar upp till det ljusa land / Torsten Lennartsson / Ork. / 12.11.1919 / Gram. Company X 746 / CRG * 
Nr: 86 Jag blickar upp till det ljusa land / Sv. Kyrkosångare (Karl Wang) / Trio / 01.1922 / Stadion 1803 /
Nr: 87 När han kommer / J.A. Hultman / Ork. / / Stjärn Record B 1133 / 
Nr: 87 När han kommer / Svensk kyrkosångare / Ork. / 1914 / Odeon A 148 073 / * 
Nr: 88 Vart går din väg? / J.A. Hultman / Piano / / Stjärn Record B 1131 / * 
Nr: 88 Vart går din väg? / Svensk kyrkosångare / Ork. / 1914 / Odeon A 148075 / * 
Nr: 89 Vid hemmets lugna härd / Svensk kyrkosångare (Sven-Olof Sandberg) / Instrumentaltrio / 26.03.1928 / Odeon A 162 449 / 
Nr: 89 Vid hemmets lugna härd / Svensk kyrkosångare (Sven-Olof Sandberg) / Instrumentaltrio / 26.03.1928 / Odeon D 1007 / 
Nr: 92 Glöm aldrig bort de kära / Sv. Kyrkosångare (Karl Wang) / Trio / 03.1922 / Matador 11809 /
Nr: 92 Glöm aldrig bort de kära / Sv. Kyrkosångare (Karl Wang) / Trio / 03.1922 / Stadion 1807 /
Nr: 92 Glöm aldrig bort de kära / Arne Ohlson / Willard Ringstrands stråkork. / 02.05.1935 / Sonata 23 / * 
Nr: 92 Glöm aldrig bort de kära / Arne Ohlson / Willard Ringstrands stråkork. / 02.05.1935 / Sonora 159 (N) / 
Nr: 92 Glöm aldrig bort de kära / Erland Dahlgren / Piano / 03.10.1957 / Philips P 50 121 / 
Nr: 92 Glöm aldrig bort de kära / Holger Sjöberg / Stråktrio / 31.10.1938 / Scala 289 /
Nr: 92 Glöm aldrig bort de kära / J.A. Hultman / Piano / 1912 / BeKa 49302 / * 
Nr: 92 Glöm aldrig bort de kära / J.A. Hultman / Piano / 1912 / Stjärn Record 49302 / * 
Nr: 92 Glöm aldrig bort de kära / Svensk kyrkosångare (Oscar Ralf) / / 1913 / Odeon A 1280 / 
Nr: 92 Glöm aldrig bort de kära / Svensk kyrkosångare (Oscar Ralf) / / 1913 / Odeon A 145 664 / * 
Nr: 92 Glöm aldrig bort de kära / Torsten Lennartsson / Orkester / 23.05.1919 / HMV AL 850 / * 
Nr: 92 Glöm aldrig bort de kära / Torsten Lennartsson / Piano / 25.08.1913 / Gram. Company 2-282187 / CRG * 
Nr: 94 Se hur fågeln gladt sig svingar / Torsten Lennartsson / Ork. / 12.11.1919 / Gram. Company 7-282318 / CRG 
Nr: 94 Se hur fågeln gladt sig svingar / Torsten Lennartsson / Ork. / 12.11.1919 / Gram. Company X 745 / CRG * 
Nr: 94 Se hur fågeln glatt sej svingar / Sv. Kyrkosångare (Karl Wang) / Trio / 01.1922 / Stadion 1803 /
Nr: 94 Se hur fågeln glatt sig svingar / Svensk kyrkosångare (Oscar Ralf) / Ork. / 1913 / Odeon A 145 665 / * 
Nr: 94 Se, hur fågeln glatt sej svingar / J.A. Hultman / Ork. / / Stjärn-Record (BeKa) 49317 / * 
Nr: 95 ? Morgonsång / J.A. Hultman / Ork. / / Stjärn Record B 1141 / ¤ 
Nr: 95 Tacken Herren / Svensk kyrkosångare (Oscar Ralf) / Ork. / 1914 / Odeon A 148 072 / * 
Nr: 98 Sköna vår med himmel klar / Sv. Kyrkosångare (Karl Wang) / Trio / 01.1922 / Stadion 1804 /
Nr: 98 (89) Ett hem om än så ringa / Sv. Kyrkosångare (Karl Wang) / Trio / 03.1922 / Matador 11807 /
Nr: 98 (89) Ett hem om än så ringa / Sv. Kyrkosångare (Karl Wang) / Trio / 03.1922 / Stadion 1807 /
Nr: 98 (89) Ett hem, om än så ringa / J.A. Hultman / / 1912 / Beka 49301 / 
Nr: 98 (89) Ett hem, om än så ringa / Torsten Lennartsson / Ork. / 23.05.1919 / Gram. Company X 270 / CRG * 
Nr: 98 (89) Ett hem, om än så ringa / Torsten Lennartsson / Ork. / 23.05.1919 / HMV AL 852 / 
Nr: 98 (89) Ett hem, om än så ringa / Torsten Lennartsson / Ork. / 23.05.1919 / HMV X 270 / * 
Nr: 98 (89) Ett hem, om än så ringa / Torsten Lennartsson / Ork. / 23.05.1919 / GC 7-282134 / CRG * 
Nr: 98 (89) Ett hem, om än så ringa / Torsten Lennartsson / Piano / 24.08.1913 / GC 2-282186 / CRG * 
Nr: 102 (302) De komma från öst och väst / Ragnar Molander - sångkvart. / Stråkork. / 30.09.1941 / Sonata 159 / 
Nr: 103 En sång om det härliga land / Einar Waermö / Ork. / 09.1931 / Columbia DS 680 / * 
Nr: 103 En sång om det härliga landet / Einar Ralf / Ork. / 03.1923 / No. Polyphon S 42080 / * 
Nr: 103 Jag vill sjunga en sång / Svensk Kyrkosångare (Oscar Ralf) / Ork. / 1913 / Odeon A 145 667 / * 
Nr: 103 Jag vill sjunga en sång / Torsten Lennartsson / Ork. / 12.11.1919 / Gram. Company X 710 / CRG * 
Nr: 103 Jag vill sjunga en sång / Torsten Lennartsson / Ork. / 12.11.1919 / HMV X 710 /  
Nr: 103 Jag vill sjunga en sång om det härliga land / Torsten Lennartsson / Orgel / 25.08.1913 / CRG 2-282190 / * 
Nr: 103 Jag vill sjunga en sång om det härliga land / Torsten Lennartsson / Ork. / 12.11.1919 / Gram. Company 7-282321 / 
Nr: 103 Jag vill sjunga en sång om det härliga land / J.A. Hultman / Orkester / Stjärn Record 49321 /  *
Nr: 113 Släpp litet solsken in / Tore Gullberg / Orgel, stråkorkester och harpa / 19.06.1950 / HMV X 7636 / 
Nr: 113 Släpp nu lite solsken in / J.A. Hultman / Beka-ork. / 1912 / Beka 49322 / * 
Nr: 113 Släpp nu lite solsken in / Torsten Lennartsson / Piano / 24.08.1913 / Gram. Company 2-282188 / CRG * 
Nr: 113 Släpp nu litet solsken in / J.A. Hultman / Piano / Columbia Gram. Co 61883 / 
Nr: 113 Släpp nu litet solsken in / Sv. Kyrkosångare (Karl Wang) / Trio / 01.1922 / Stadion 1804 /
Nr: 113 Släpp nu litet solsken in / Svensk kyrkosångare (Oscar Ralf) / Ork. / 1913 / Odeon A 145669 / * 
Nr: 113 Släpp nu litet solsken in / Torsten Lennartsson / Orkester / 23.05.1919 / HMV AL 850 / * 
Nr: 113 Släpp solsken in / Arne Ohlson / Willard Ringstrands stråkork. / 02.05.1935 / Sonata 23 / * 
Nr: 113 Släpp solsken in / Arne Ohlson / Willard Ringstrands stråkork. / 02.05.1935 / Sonora 159 (N) / 
Nr: 113 Släpp solsken in / Torsten Ralf / Ork. / Berlin 15.08.1930 / Parlophon B 12973 / 
Nr: 114 I molnet kommer Herren än / Svensk kyrkosångare (Oscar Ralf) / / 1914 / Odeon A 148743 / * 
Nr: 118 ? Jag vill möta min moder / Oscar Ralf / Ork. / / HMV AL 885 / 
Nr: 119 Min stjärna / Oscar Ralf / Ork. / / Harmonium H 984 / 
Nr: 119 Min stjärna / Oscar Ralf / Ork. / 1914 - utg. 1920 / BeKa 49489 / 
Nr: 120 (245) Jag ser Jerusalem i morgonljus / Oscar Falf / Ork. / 07.09.1922 / HMV AL 886 / * 
Nr: 123 Sprid blott solsken / Oscar Ralf / Ork. / 1914 - utg. 1920 / Harmonium H 984 / 
Nr: 123 Sprid blott solsken / Oscar Ralf / Ork. / 1914 / BeKa 49491 / 
Nr: 125 Stilla stunder / Olle Strandberg / Flygel / 30.05.1924 / Odeon 5084 A / * 

Andra samlingen Nr: 126 - 250
Nr: 132 Hem, hem / Torsten Lennartsson / Ork. / 14.11.1919 / HMV AL 871 / * 
Nr: 145 Närmare Gud till dig / Sv. Kyrkosångare (Karl Wang) / Ork. / 03.1922 / Matador 11807 /
Nr: 145 Närmare Gud till dig / Sv. Kyrkosångare (Karl Wang) / Ork. / 03.1922 / Stadion 1809 /
Nr: 148 Jag sjunger ändå / J.A. Hultman / Orkester / 28.05.1925 / HMV X 2280 / * 
Nr: 160 Jag vill säga det allt åt honom / Einar Waermö / Stråkork. / Hbg 08.09.1931 / Columbia DS 681 / * 
Nr: 187 Håll gyllene porten på glänt / Arne Ohlson / Willard Ringstrands stråkork. / 1935 / Sonata 24 / * 
Nr: 187 Håll gyllene porten på glänt / Malte Rondin / Orgel, stråkork. och harpa / 19.06.1950 / HMV X 7636 / 
Nr: 187 Håll gyllene porten på glänt / Oscar Ralf / Ork. / 07.09.1922 / HMV AL 886 / * 
Nr: 187 Håll gyllne porten på glänt / A.J. Hultman / Ork. / 22.05.1923 / HMV X 1776 / * 
Nr: 187 Håll gyllne porten på glänt / Sv. Kyrkosångare (Karl Wang) / Ork. / 03.1922 / Matador 11809 / 
Nr: 187 Håll gyllne porten på glänt / Sv. Kyrkosångare (Karl Wang) / Ork. / 03.1922 / Stadion 1809 /
Nr: 187? På bröllop jag bjudits / Einar Waermö / Piano / 1928 / Columbia 8598 / * 
Nr: 188 Strålande hem i fjärran / J.A. Hultman / Orkester / 23.05.1924 / HMV X 2089 / * 
Nr: 188 Strålande hem i fjärran / Einar Waermö / Piano / 1928 / Columbia 8598 / * 
Nr: 191 Giv mig vingar, vita vingar / J.A. Hultman / Ork. / 22.05.1923 / HMV X 1775 / * 
Nr: 195 Den sista av jordens dagar / J.A. Hultman / Ork. / 22.05.1923 / HMV X 1774 / * 
Nr: 198 Jag är en främling (I'm a pilgrim) / Arne Ohlson / Willard Ringstrands stråkork. / 02.05.1935 / Sonata 25 / * 
Nr: 198 Jag är en främling (I'm a pilgrim) / Bertil Boo / Gösta Hådell, orgel / 16.03.1947 / Sonora 6033 / * 
Nr: 198 Jag är en främling (I'm a pilgrim) / Hadar Hellerstedt / Obligatviolin / 01.1929 / Odeon A 162 412, D 4911 / * 
Nr: 198 Jag är en främling (I'm a pilgrim) / J.A. Hultman / Ork. / 26.05.1924 / HMV X 2091 / * 
Nr: 200 Det brister en sträng / J.A. Hultman / Ork. / 23.05.1923 / HMV X 1775 / * 
Nr: 200 Det brister en sträng / Torsten Ralf / Ork. / Berlin 15.08.1930 / Parlophon B 12973 / 
Nr: 201 Säg har du i dag ej en blomma / A.J. Hultman / Ork. / 23.05.1923 / HMV X 1777 / * 
Nr: 201 Säg, har du i dag ej en blomma? / Einar Waermö / Stråkork. / Hbg 08.09.1931 / Columbia DS 681 / * 
Nr: 202 O, att jag kunde som lärkan sjunga / J.A. Hultman / Orkester / 23.05.1924 / HMV X 2089 / * 
Nr: 204 Min Frälsare och jag / J.A. Hultman / Ork. / 26.05.1924 / HMV X 2091 / * 
Nr: 220 Med glädje jag sjunger / J.A. Hultman / Ork. / 22.05.1923 / HMV X 1778 / * 

Tredje samlingen Nr: 251- 375
Nr: 251 Jag har ett hem så skönt, så stort / A.J. Hultman / Ork. / 22.05.1923 / HMV X 1777 / * 
Nr: 252 O, du ljuvliga hem / A.J. Hultman / Ork. / 22.05.1923 / HMV X 1776 / * 
Nr: 252 O, du ljuvliga hem / Einar Waermö / Ork. / 09.02.1932 / Columbia DS 731 / 
Nr: 258 Endast hos Jesus / J.A. Hultman / Ork. / 23.05.1924 / HMV X 1774 / * 
Nr: 270 Minns du kära barndomshemmet / Einar Waermö / Ork. / 09.02.1932 / Columbia DS 731 / 
Nr: 270 Minns du kära barndomshemmet / J.A. Hultman / Ork. / 22.05.1923 / HMV X 1778 / * 
Nr: 282 Fiskaresången / J.A. Hultman / Orkester / 28.05.1925 / HMV X 2280 / * 
Nr: 303 När sol går i skog / J.A. Hultman / Ork. (Medl. ur Hovkap.) / 18.09.1928 / HMV X 2854 / *
Nr: 312 Låt det ljuva solsken in / J.A. Hultman / Ork. / / HMV X 2914 / 
Nr: 314 Himmelsk glädje och musik / J.A. Hultman / Orkester / 18.09.1928 / HMV X 2855 / * 
Nr: 318 Lys upp din vrå i hem och hus / J.A. Hultman / Ork. / / HMV X 2914 / 
Nr: 333 Solsken i min själ i dag / J.A. Hultman / Ork. (Medl. ur Hovkap.) / 18.09.1928 / HMV X 2854 /
Nr: 334 Jag vandrar igenom skuggornas dal / J.A. Hultman / Orkester / 18.09.1928 / HMV X 2913 / * 
Nr: 335 Snart skall Jesus komma åter / J.A. Hultman / Orkester / 18.09.1928 / HMV X 2855 / * 
Nr: 336 Vila vid Herren allena / Erland Dahlgren / Stråkork. - harpa / 20.04.1948 / Cupol 2011 / 
Nr: 336 Vila vid Herren allena / J.A. Hultman / / 09.1929 / HMV X 3222 / * 
Nr: 345 Sprid solsken / J.A. Hultman / / 09.1929 / HMV X 3222 / * 
Nr: 370 Säll är den själ / J.A. Hultman / (Hjalmar Meissners) Ork. / 16.09.1929 / HMV X 3285 / 
Nr: 371 Mäktig är herren / J.A. Hultman / (Hjalmar Meissners) Ork. / 16.09.1929 / HMV X 3285 / 

Fjärde samlingen Nr: 376 - 500

Okända nummer
Dessa är angivna som Solskenssånger på skivetiketterna men utan nummer.
Aftonsång / Sv. Kyrkosångare (Karl Wang) / Trio / 03.1922 / Matador 11805 /
Aftonsång / Sv. Kyrkosångare (Karl Wang) / Trio / 03.1922 / Stadion 1805 /
Den sång som förbliver / Sv. Kyrkosångare (Karl Wang) / Ork. / 03.1922 / Matador 11810 /
Den sång som förbliver / Sv. Kyrkosångare (Karl Wang) / Ork. / 03.1922 / Stadion 1811 /
På klippans grund / Sv. Kyrkosångare / Trio / 03.1922 / Matador 11808 /
På klippans grund / Sv. Kyrkosångare / Trio / 03.1922 / Stadion 1808 /

- Tillbaka -
- Till första sidan -
© Svänga-Benga