Anders de Wahl (09.02.1869 - 1956)

Skådespelare. Född i Stockholm som son till musikdirektören Olof de Wahl (1832 - 73) och operettsångerskan Anna de Wahl (1844 - 89). Genomgick Dramatens elevskola 1889 - 91 och debuterade 1890 i Mäster Olof. Var engagerad vid August Lindbergs turnésällskap 1891 - 92 och hos Albert Ranft 1892 - 1907. Han kom sedan till Dramaten 1908 men återvände till Ranft 1919 där han blev kvar till 1922 då han åter engagerades vid Dramaten. Han var en känd uppläsare i radio och är i mycket ihågkommen för att under 60 år (1895 - 1955) ha läst Alfred Tennysons dikt "Nyårsklockorna" från Skansen på nyårsafton. De sista åren läste han dock från en studio på Radiotjänst och Olof Widgren läste "live" på Skansen.

Litt: Anders de Wahl (Per Lindberg, W&W 1944)
Anders de Wahl (Publikens gunstlingar V) Helge Wahlgren, Hökerbergs 1918)
Anders de Wahl. Människan bakom maskerna (E. Wennerholm, Bonniers 1974) *
Festkvittrare och lite vittrare (Anders de Wahl, W & W 1941)
Mormor och morfar. Minnen från pojktiden (Anders De Wahl, Bonniers 1954)

Skivinspelningar
Gram. Company
Härjarinnor (Insp. 04.1906) / 81129, X 1480 /
Intet är som väntans tider (Insp. 04.1906) / 81169 /
Jägar Malms huskur / (Insp. 10.1907) / 081000 /
Visor "Per Olsson och hans käring" / Piano (Insp. 10.1907) / 2-82592 /

Odeon
En gammal magister / Talskiva / D 1028, A 162 649 /
Per Gynt, monolog ur andra akten / Stor ork. (Insp. 30.05.1930) / D 6057, AA 210239 / 12"
Per Gynt, monolog ur sista akten / Stor ork. (Insp. 30.05.1930) / D 6057, AA 210239 / 12"
Ranjana / Ork. (Insp. 01.1929) / D 6046, AA 210225 / 12"
Svea Gardes släpmarsch / Ork. / D 1028, A 162 649 /

Polyphon
En bondstudent / Talskiva (Insp. 11.1928) / ZS 66000 /
En människa / Anders de Wahl / Talskiva (Insp. 11.1928) / ZS 66000 /
Fideikomiss / Talskiva (Insp. 01.1929) / XS 46054, XS 46071 /
Hjältarna / Talskiva / K.S. 6000 / *
Liljan i paradiset / Talskiva (Insp. 01.1929) / XS 46052 / *
Likkistefabrikörens bröllopsdag / Talskiva (Insp. 01.1929) / XS 46052 / *
Nyårsklockorna / Talskiva (Insp. 11.1928) / K.S. 6000 / *
Sångens makt / Talskiva (Insp. 01.1929) / XS 46054 /

Filmer
1917 Vem är hänsyslösast
1920 Erotikon
1921 Kvarnen
1925 Flygande Holländaren
1925 Kalle Utter
1930 Om en minut ringes det nya året in
1933 Vad veta väl männen?

- Tillbaka -
- Till första sidan -
© Svänga-Benga