Oscar Textorius (08.04.1864 - 20.04.1938)

Skådespelare, sångare och teaterchef. Född i Kristianstad. Debuterade på scen 1887, turnerade i landsorten och i Finland och kom till Folkteatern i Stockholm 1896. Verkade i olika teatersällskap och hade eget operettsällskap 1899 - 1901. Var en av de ledande operettaktörerna på Oscars 1911 - 18. Kom till Stora teatern i Göteborg 1920 och var dess chef 1937- 38. Skivdebuterade 1907 och gjorde ett hundratal skivinspelningar samt medverkade i fem filmer. Gift tre gånger, först med skådespelerskan Georgina Sandell med vilken han hade dottern Elsa Textorius. Andra gången 1900 - 04 med Svea Johansson och från 1904 med Ester Pettersson. Avled i Göteborg.

Skivinspelningar
Beka
Det har ja inte hört / 49024 / *
En skånsk husarlöjtnants sfsked til täcka könet / S 384 /
English spoken / 49023 / *
Här ska festas (Ur "Frk Tralala") / Ork. / 49465 /
Jag tar mig, 1, 2, 3, / S 384 /
Noch ist Polennicht verloren (Ur "Polskt blod") / Oscar Ralf / Ork. / 49467 /

Edison Record
Amandas lilla häst / Blåsork. / fonograf-rulle / 

Favorite
Giftermål och annonsering / Piano (Insp. 13.09.1909) / 1-87045 / *
En afsatt fan / Piano (Insp. 13.09.1909) / 1-87045 / *
Hvad man ej kan vara utan / Talskiva (Insp. 13.09.1909) / 1-87043 / 

H.M.V.
Tilsammans ä' dom bra / Fred Winters ork. (Insp. 16.12.1929) / X 3331 /

Imperial
Beväringsvals från Backamo / Piano (Insp. 02.1929) / X 1019 / 
Bröllopsvalsen / Piano (Insp. 02.1929) / X 1018 / *
En gla' beväringspåg / Piano (Insp. London 02.1929) / X 1016 / *
Kolonivalsen (Fest i kolonin) / Piano (Insp. London 02.1929) / X 1016 / *
Lördagsvalsen / Piano (Insp. 02.1929) / X 1018 / *
Narras / Piano (Insp. London 02.1929) / X 1017 / *
Spasmer / Piano (Insp. London 02.1929) / X 1017 / *
Äktenskapet / Piano (Insp. 02.1929) / X 1019 / 

Lyrophon
Bromskupletter / Piano (Insp. 1907) / 2018 / 
Flickan och kinesen / Piano (Insp. 1907) / S 2021 / 
Palestinas folk / Piano (Insp. 1907) / 2017 /
Uti fall att (Ur: "Hertiginnan af Danviken") / Ester Textorius / Piano (Ins. 1907) / S 2035 / 
Vykortsduett / Ester Textorius / Piano (Ins. 1907) / S 2033 / 
Vänta, vänta, vänta / Piano (Insp. 1907) / S 2020 / 

Odeon
Ack i natt / Ork. (Insp. 1914) / A 148028 / 
Det vill alla flickor så gärna / Ester Textorius / Ork. (Insp. 1912) / A 148320 /
Låt bli att kittlas John / Ork. / (Insp. 1914) A 148045 / *
Kalågust / Ork. (Insp. 1914)  A 148046 / *

Svea
Flickan och kinesen / Piano (Insp. 1907) / Svea S 2021 / 
Uti fall att (Ur: "Hertiginnan af Danviken") / Ester Textorius / Piano (Ins. 1907) / S 2035 / 
Vykortsduett / Ester Textorius / Piano (Ins. 1907) / S 2033 / 
Vänta, vänta, vänta / Piano (Insp. 1907) / Svea S 2020 / 

Filmer
1932 Ett skepp kommer lastat
1931 Farornas paradis
1913 Filmdrottningen
1926 Fänrik Ståls sägner
1925 Hennes lilla majestät
1911 Stockholmsfrestelser

- Tillbaka -
- Till första sidan -
© Svänga-Benga