Skivetikett Favcorite Record


Favorite
RecordTyskt skivmärke ursprungligen ägt av Favorite-Record A.G. i Berlin. Förekom i Sverige 1906 - 12 i storlekarna 7", 10" och 12". Märket hade i Sverige fått sin generalagentur hos fonografcylinder-utgivaren och fotografi-företaget Numa Petersons Handels och Fabriks AB. Favorites tyska tekniker reste upp till Stockholm i slutet av 1905 för att göra märkets första svenska inspelningar och de första svenska skivorna kom 1906. Totalt spelade Favorite in 676 skivsidor i Sverige. (TX)


- Till första sidan -


80001 Potp. ur "Bocaccio" / Instrumental / Kungl. Göta Lifgardes musikkår / 12.1906 /
81001 Kungl Lifregementets Grenadjärers  paradmarsch / Instrumental / Kungl. Svea Lifgardes musikkår / 12.1906 /
81002 Svenska arméns revelj / Instrumental / Kungl. Svea Lifgardes musikkår / 12.1906 /
81003 Svenska arméns tapto / Instrumental / Kungl. Svea Lifgardes musikkår / 12.1906 /
81004 Dala marsch / Instrumental / Kungl. Göta Lifgardes musikkår / 12.1906 /
81005 Kungl. Göta Lifgardes paradmarsch / Instrumental / Kungl. Göta Lifgardes musikkår / 12.1906 /
81006 Kungl. Upplands Infanterireg. marsch / Instrumental / Kungl. Göta Lifgardes musikkår / 12.1906 /
81007 Kungl. Kronobergs Reg. paradmarsch / Instrumental / Kungl. Svea Lifgardes musikkår / 12.1906 /
81008 Kgl.Värmlands Reg. Marsch / Instrumental / Kgl. Svea Lifg.musikkår / 7"
81008 Kungl. Värmlands Reg. paradmarsch / Instrumental / Kungl. Svea Lifgardes musikkår / 12.1906 /
81009 Kungl. Flottans paradmarsch / Instrumental / Kungl. Flottans musik-kår / 12.1906 /
81012 Södermanlands Reg. paradmarsch / Instrumental / Favorite-orkestern / 12.1906 / 

83001 The Whistling bovery boy / Instrumental / Kgl. Svea Lifg.musikkår / 7"

84001 En liten fågel satt en gång / Aug. Vogel, vissling / Piano /
84002 Ur Orfeus i underjorden / Instrumental / Elis Olson, mundharonika-solo / 05.12.1906 /
84003 Bondpolska / Instrumental / Elis Olson, mundharonika-solo / 05.12.1906 /
84004 Polka / Instrumental / Oscar Sundquist, dragharmonika-solo / 05.12.1906 /
84005 Hambo / Instrumental / Oscar Sundquist, dragharmonika-solo / 05.12.1906 / 
84006 Gran Via / Instrumental / Mandolinkvartetten / 05.12.1906 /
84007 S:ta Lucia / Instrumental / Mandolinkvartetten / 05.12.1906 /
84008 Hambo / Instrumental / Oscar Sundquist, dragharmonika-solo / 05.12.1906 /
84009 Bondpolska / Instrumental / Oscar Sundquist, dragharmonika-solo / 05.12.1906 /
84010 Bersaglierimarsch / Instrumental / Harmonika-Orkestern m. Oscar Sundquist / 05.12.1906 / 
84011 Polka / Instrumental / Harmonika-Orkestern m. Oscar Sundquist / 05.12.1906 / 
84012 Automobil-marsch / Instrumental / Harmonika-Orkestern m. Oscar Sundquist / 05.12.1906 /
84013 Mazurka / Instrumental / Harmonika-Orkestern m. Oscar Sundquist / 05.12.1906 /
84014 Svenska polskor / Instrumental / Oscar Johansson, klarinett-solo / 05.12.1906 /
84015 Vingåkersdansen / Instrumental / Oscar Johansson, klarinett-solo / 05.12.1906 /
84016 Madrigal / Instrumental / Fritz Ahlberg, violin, piano / 05.012.1906 /
84017 Zigenardans / Instrumental / Fritz Ahlberg, violin, piano / 05.12.1906 /
84018 Sickla-hambo / Instrumental / Södergrabbarna / 05.12.1906 / 
84019 Bondvals / Instrumental / Södergrabbarna / 05.12.1906 /
84020 La gran via / Instrumental / Mandolinkvartetten / 05.12.1906 /
84021 Märta och Greta / Instrumental / Mandolinkvartetten / 05.12.1906 /

85007 Kuplett ur "Slovakerna" / Thorleif Allum / Piano /
85010 Alls ingen flicka lastar jag / Thorleif Allum / Piano /
85015 Julsång / Göran Lindstedt / Piano /
85016 Du ler / Göran Lindstedt / Piano /
85033 Chanson de l'adeieu / Arvid Ödmann / Piano /
85034 Mattinata / Arvid Ödmann / Piano /
85035 Puschskatten / Carl Barcklind / Piano /
85037 Kuplett ur: "Den glada enkan" / Carl Barcklind / Piano / 
85039 Intet är som väntans tider / John Husberg / Piano /
85040 Min själ längtar och trängtar / John Husberg / Piano / 
85041 Morgonsång / Axel Hansson / Piano / 09.1909 /
85042 Serenad / Axel Hansson / Piano / 09.1909 / 
85043 Visste du, hur hjärtat skälfver / Arvid Hydén / Piano /
85044 Dryckesvisa / John Husberg / Piano / 
85045 Tonerna / Arvid Hydén / Piano /

87001 Sent om en aftonstund / Helfrid Lambert / Piano /
87002 D'ä somliga da'r / Helfrid Lambert / Piano /
87003 Önskevisa / Helfrid Lambert / Piano / 

87008 En sorglustig visa / William Tunelli / Piano /
87009 Flickorna i Nerike / Carl Gentzel / Piano? / Berlin 1906 /
87010 Helan, halfran o tersen / Carl Gentzel / Piano? / Berlin 1906 /
87011 Det var en lördags afton / Carl Gentzel / Piano? / Berlin 1906 /
87015 Sjömansvisa / Carl Gentzel / Piano? / Berlin 1906 /
87019 Anschofesken / Carl Gentzel / Talskiva / Carl Gentzel / Berlin 1906 /
87020 P-p-p pennknifven / Carl Gentzel / Talskiva / Carl Gentzel / Berlin 1906 /
87027 Minns du Frida? / Carl Barcklind / Piano /

1-12217 / Walzerträume / Favorite Orchester / * 
1-13137 / Piccolo, Piccolo, tsin, tsin, tsin / Favorite Orchester / *

1-80001 Svenska nationalsången / Instrumental / Kungl. Göta Lifgardes musikkår / 12.1905 /
1-81014 Det var i vår ungdoms fagraste vår / Instrumental / Kungl. Göta Gardes musikkår / *
1-82001 Enchantez / Kungl. Svea Lifgardes musikkår / 12.1905 /
1-82002 Vals ur "Vagabonderna" / Kungl. Svea Lifgardes musikkår / 12.1905 /
1-82003 Pas d'Espagne / Kungl. Svea Lifgardes musikkår / 12.1905 /
1-82004 Min tös, pas de quarte / Kungl. Svea Lifgardes musikkår / 12.1905 / *
1-82005 Clownpolka / Kungl. Svea Lifgardes musikkår / 12.1905 /
1-82006 Margareta / Kungl. Göta Lifgardes musikkår / 12.1905 /
1-82007 A votre aise / Kungl. Göta Lifgardes musikkår / 12.1905 / *
1-82008 Fjärran från hemmet / Kungl. Göta Lifgardes musikkår / 12.1905 /
1-82009 Under stjärnorna / Kungl. Göta Lifgardes musikkår / 12.1905 /
1-82010 Vingåkersdansen / Kungl. Göta Lifgardes musikkår / 12.1905 /
1-82015 Pas d' espange / Instrumerntal / Kungl. Svea Lifgardes musikkår / 12.1905 / Enkelsidig
1-82021 Vals ur "Den glada enkan" / Instrumental / Favorite-orkestern / 12.1905 / *
1-82025 I sommarnatt / Instrumental / Favorite-orkestern / 12.1905 / *
1-82027 Vi dansa ringel (Ur: "Dollarprinsessan") / Instrumental / Kungl. Göta gardes musikkår /
1-82033 En glad trall / Instrumental / Kungl. Göta Gardes musikkår / *

1-84001 Margueritter / Instrumental / Victor Holtz, piano / 12.1905 /
1-84002 Vals ur op. "Coreinne" / Instrumental / Victor Holtz, piano / 12.1905 /
1-84003 Sång och dansduett ur op. "Corinne" / Instrumental / Victor Holtz, piano / Insp. 12.1905 /
1-84004  I lekstugan / Instrumental / Victor Holtz, piano / 12.1905 /
1-84005 Favorite Record marsch / Instrumental / Victor Holtz, piano / 12.1905 /
1-84006 Idrott / Instrumental / Victor Holtz, piano / 12.1905 /
1-84012 Westmanlands bondvals / Instrumental / Oscar Sundquist, dragspel / 05.12.1906 /
1-84013 Brunnsviksvalsen / Instrumental / Oscar Sundquist, dragspel / 05.12.1906 /
1-84014 Te pojkera och tösera / Instrumentalk / Mandolin-kvartetten / 05.12.1906 /
1-84015 Frykdalspolska / Instrumentalk / Mandolin-kvartetten / 05.12.1906 /
1-84016 Schottis / Instrumental / Harmonika-orkestern / 05.12.1906 /
1-84017 Vals / Instrumental / Harmonika-orkestern / 05.12.1906 /
1-84040 Ska vi dansa polka eller kanske vals / Oscar & Ragnar Sundquist / 
1-84041 Friarevalsen / Oscar & Ragnar Sundquist /
1-84501 Jaegermarsch / Instrumental / Hakon Ström, trekkspill / *
1-84502 Bondevals / Instrumental / Hakon Ström, trekkspill / *

1-85003 Tantis serenad / Arvid Ödmann / 
1-85012 Värmlandsvisa / Arvid Odmann / 
1-85025 Vals ur "Cornevilles klockor" / Thorleif Allum / Piano /
1-85026 Nu är jag pank och fågelfri (Ur: "Tiggarstudenten") / Thorleif Allum / Piano /
1-85028 Romans ur "d'Artagnan / Thorleif Allum / Piano /
1-85029 Nan-KiPuhi entresång (Ur: "Mikadon") / Thorleif Allum / Piano /
1-85030 Det täcka könet (Ur: "Tiggarstudenten") / Thorleif Allum / Piano /
1-85031 Vals ur "Det lustiga kriget" / Thorleif Allum / Piano /
1-85034 Soldatgossen / Carl Gentzel / Piano? / 12.1905 /
1-85035 I Finland der åto vi rofvor och gröt / Carl Gentzel / Piano? / 12.1905 /
1-85054 Aria ur "Ernandi" / Ernst Svedelius / Piano /
1-85055 Rokos aria ur "Fidelio" / Ernst Svedelius / Piano /
1-85056 En sångares bön / Ernst Svedelius / Piano /
1-85057 Aria (O Isis och Isiris ur "Trollflöjten") / Ernst Svedelius / Piano /
1-85060 Paris entresång (Ur: "Sköna Helena") / Thorleif Allum / Piano /
1-85061 Paris kuplett ur "Sköna Helena" / Torleif Allum / Piano /
1-85063 Guds lof i naturen / Carl Gentzel / Piano? / 12.1905 /
1-85067 Lugn hvilar sjön / Carl Gentzel / Piano? / 12.1905 /

1-86002 Det var dans bort i vägen / Helfrid Lambert / Piano /
1-86003 Sola går bak åsen ner / Davida Afzelius-Bohlin / Piano /
1-86004 E fin vise / Helfrid Lambert / Piano /
1-86011 Vals av Venzano / Rosa Grünberg / Piano / 12.1905 / 
1-86012 C'est l'Espagne / Rosa Grünberg / Piano / 12.1905 / 
1-86013 Vaktaparden (Ur: "Rymmerskan") / Rosa Grünberg / Piano / 12.1905 / 
1-86014 Kuplett och vals ur: "Geishan" / Rosa Grünberg / Piano / 12.1905 / 
1-86015 Bolero ur: "Hjerta och hand" / Rosa Grünberg / Piano / 12.1905 / 
1-86018 Tarantella (Ur: "Gasparone") / Rosa Grünberg / Piano / 12.1905 / 
1-86019 Vals ur "Solstrålen" / Rosa Grünberg / Piano / 12.1905 / 
1-86020 Fiorellas entresång (Ur: "Frihetsbröderna) / Rosa Grünberg / Piano / 12.1905 / 
1-86021 Kuplett ur: "Sköna Helena" / Rosa Grünberg / Piano / 12.1905 / 
1-86025 Ave Maria / Alma Hulting / / 12.1905 / *
1-86026 Visa ur Op Hertig Magnus och sjöjungfrun / Alma Hulting / / 12.1905 / *
1-86050 En visa om Anders de Wahl (Ur: "Stockholmsluft") / Helfrid Lambert / Piano / 
1-86060 Jul, af Gounod / Zelma Wall / Violin - piano / 
1-86061 Hem, mitt hem (Home, Sweet home) / Zelma Wall, solosång /
1-86066 Kupletter ur "Dollarprinsessan" / Rosa Grünberg / Oscarsteaterns ork. / 09.1908 / 
1-86067 Pick me up (Ur: "Flickorna Jackson") / Rosa Grünberg / Piano / 09.1908 / 
1-86068 Flickorna från Cadiz / Rosa Grünberg / Piano / 09.1908 / 
1-86069 Provance-visa (Ur: "Lili") / Rosa Grünberg / Piano / 09.1908 / 
1-86070 Flickan i gröna skogen / Rosa Grünberg / Piano / 09.1908 / 
1-86071 Fiskarvals från Bohuslän / Rosa Grünberg / Piano / 05.11.1908 / 
1-86072 Tre trallande jäntor / Rosa Grünberg / Piano / 05.11.1908 /
1-86073 Det gjorde mamma när mamma var flicka / Rosa Grünberg / Piano / 09.1908 / 
1-86076 Alunda-visa / Rosa Grünberg / Piano / 09.1908 / 
1-86077 Kuplett ur: "Trollslottet" / Rosa Grünberg / Piano / 09.1908 / 
1-86078 Skiner sol (Ur: "Don Cäsar") / Rosa Grünberg / Piano / 09.1908 / 
1-86086 Spiskroksvalsen / Rosa Grünberg / Piano / 16.09.1910 / *

1-87001 Andssons frukost (Ur: " Pättzon & Lason") / De Tre / Talskiva / 12.1905 / *
1-87002 Säg har ni sett Helena (Ur nyårsrevyn Kalle Munter 1906) / Wilhelm Tunelli / Piano / 1906 /
1-87003 Spelleman / Wilhelm Tunelli / Piano / 1906 /
1-87004 ?
1-87005 Söderhamnsvisan / Carl Gentzel / / Berlin 1906 /
1-87006 ?
1-87007 Visa ur Vermländningarne / Carl Gentzel / / Berlin 1906 /
1-87008 ?
1-87009 Portvaktens kuplett (Ur nyårsrevyn Kalle Munter 1906) / Carl Gentzel / Berlin 1906 /
1-87010 Det står inte i nå'n tidning(Ur nyårsrevyn Kalle Munter 1906) / Carl Gentzel / Berlin 1906 /
1-87011 Ur "Kronans gubbar" / Carl Gentzel / Berlin 1906 /
1-87012 Fredmans 78:e epistel / Carl Gentzel / Berlin 1906 /
1-87013 Sådant kallar man "Geschäft" / Carl Barcklind / Piano / Berlin? 1906 / 
1-87014 Kolpotörspredikan / Carl Barcklind / Talskiva / 18.12.1906? / *
1-87015 Visa (Ur: "Lars Anders och Jan Anders") / Carl Barcklind / Handklaver / *
1-87016 Min Fia (Ur: "Nils Johan") / Carl Barcklind / Handklaver / *
1-87017 Stockholms amatörförenings utflygt till Fånö / Carl Barcklind / Talskiva / 11.12.1906? / *
1-87022 Skalden Wennerbom / Hugo Duhs / Talskiva / Berlin 1907 /
1-87023 Farväll (En sorgsen ton från Amerka) / Hugo Duhs / Talskiva / Berlin 1907 /
1-87041 En afsatt fan / Oscar Textorius / Piano / 13.09.1909 / * 
1-87043 Hvad man ej kan vara utan / Oscar Textorius / Piano? / 13.09.1909 /
1-87045 Giftermål och annonsering / Oscar Textorius / Piano / 13.09.1909 / *
1-87054 En liten visa / Hugo Duhs / Piano? / 13.09.1909 /
1-87055 Fästmansköpe / Hugo Duhs / Piano? / 13.09.1909 /
1-87059 Lyckliga Jim / Hugo Duhs / Piano? / 13.09.1909 /
1-87086 Aktiebolaget Augusta / Fastbom & Sonnander / Piano / *
1-87087 O Italiano / O. Sandborg / Piano / *
1-87088 Söderamerikanaren / Fastbom / / Sthlm 1912 /
1-87089 Det tumma vi på / Victor Sonnander / / Sthlm 1912 /
1-89003  Källan / Svenska Kvartettsångare / 12.1905 / *
1-89005 Duett ur: "Surcouf" / Rosa Grünberg - Thorleif Allum / Piano / 09.1908 / 
1-89005 Duett ur: Boccaccio" / Rosa Grünberg - Thorleif Allum / Piano / 09.1908 / 
1-89005 Duett ur: Solstrålen" / Rosa Grünberg - Thorleif Allum / Piano / 09.1908 / 
1-89006 Kyss-duett ur: "d'Artagnan" / Rosa Grünberg - Thorleif Allum / Piano / 09.1908 / 
1-89022 Miserere (Ur: "Trubaduren") / Anna Hellström - Torsten Lenhardtson [Lennartsson?] /
1-89025 Duett ur op. "Don Juan" / Anna Hellström - Martin Oscàr / 
1-89042 Duett ur "Dollarprinsessan" / Rosa Grünberg - Carl Barcklind - kör / Ork. / 09.1908 / 
1-89043 Ringel rei (Ur "Dollarprinsessan") / Rosa Grünberg - Carl Barcklind - kör / Ork. / 09.1908 / 
1-89044 Duett ur "Dollarprinsessan" / Rosa Grünberg - Barthold Schweback / Ork. / 09.1908 / 
1-89055 Sjömansduett / Rosa Grünberg - Carl Barcklind / Piano / 16.09.1909 / *

2-89001 Duett ur "Rosenkind" / Rosa Grünberg - Thorleif Allum / Piano / / 12"
2-89002 Duett ur "Wienerblut" / Rosa Grünberg - Thorleif Allum / Piano / / 12"
2-89003 Älska mig evigt (Ur: "Tiggarstudenten") / Rosa Grünberg - Thorleif Allum / Piano / / 12"

- Tillbaka -
- Till första sidan -
© Svänga-Benga