Hemmets Härold skivetikett


Pingströrelsen och förlaget Filadelfias skivbolag. Bolaget var verksamt från början av 1930-talet till slutet av 1970-talet. Chef för bolaget var under många år Egon Zandelin och producenter var bl.a. Karl-Erik Svedlund och Lennart Jernestrand. Inspelningarna gjordes av Odeon. Bortsett från texten så var etiketten nästan likadan som amerikanska Gospel Herald som man också samarbetade med. En del utav inspelningarna gavs också ut på norska Hjemmets Herold och amerikanska Quality.

.
- Till första sidan -      Hjemmets Herold


1 Bryggan håller / Sven Lidman / Talskiva /
1 Skall du få vara med / Einar Ekberg /

31 Min moders bön / Einar Ekberg / Karl-Erik Svedlund, flygel / Berlin 10.1933 / *
32 Det klagas så mycket i värden / Einar Ekberg / Karl-Erik Svedlund, flygel / Berlin 10.1933 / *
32 Getsemane / Einar Ekberg / Karl-Erik Svedlund, flygel / Berlin 10.1933 / *
33 Härliga Golgata / Einar Ekberg / Karl-Erik Svedlund, flygel / Berlin 10.1933 / 
33 O, sköna vila / Einar Ekberg / Karl-Erik Svedlund, flygel / Berlin 10.1933 / 
33 Underbar kärlek / Einar Ekberg - Sven Larsson / Karl-Erik Svedlund, flygel / Berlin 10.1933 / *
34 Fast osynlig här Han vandrar / Einar Ekberg - Sven Larsson / Stråkkvartett / Berlin 10.1933 / *
34 Jesus kommit innanför / Einar Ekberg / Karl-Erik Svedlund, flygel / Berlin 10.1933 / *
35 Den vita staden / Einar Ekberg - kör / Stråkkvartett / Berlin 10.1933 / 
35 Uti din ungdoms ljusa vår / Einar Ekberg - Sven Larsson / Karl-Erik Svedlund, flygel / Berlin 10.1933 / 
36 Grip om den hand som stungits / Einar Ekberg / Stråkkvartett / Berlin 10.1933 / 
36 I nattens stillhet höres / Einar Ekberg / Stråkkvartett / Berlin 10.1933 / 

A 10a Den heliga staden /Göran Stenlund - Smyrnaförsamlingens kör / Ork. / 12" *
A 10b Det finns en källa fylld med blod / Snyrnaförsamlingens kör / 12" *
A 12 Davids 8 psalm / Göran Stenlund - kör / Ork. / 03.03.1953 / 12" *
A 12 Davids 150 psalm / Filadelfiakören / Ork. / 03.03.1953 / 12" *
A 15a Löftena kunna ej svika, del 1 / 12"
A 15b Löftena kunna ej svika, del 6 / 12"
A 16a Löftena kunna ej svika, del 2 / 12"
A 16b Löftena kunna ej svika, del 5 / 12"
A 17a Löftena kunna ej svika, del 3 / 12"
A 17b Löftena kunna ej svika, del 4 / 12"

B 2a Det bästa för barnen / Filadelfiaförsamlingen / 18.10.1935 / 8"
B 2b På barnamöte (Potp. på kända barnvisor) / Filadelfiaförsamlingen / 18.10.1935 / 8"

F 1001 Klippan står fast / Filadelfias strängmusik, Sthlm /
F 1001 Sjungen Herranom / Filadelfias strängmusik, Sthlm /
F 1002 Guds församling / Filadelfias strängmusik, Sthlm / *
F 1002 Han skall komma / Filadelfias strängmusik, Sthlm / *
F 1003 Närmare Gud till dig / Ethel Johansson / Orgel / *
F 1003 Städse på Sion jag tänker / Ethel Johansson / Flygel / *
F 1004a Jag är barn till en kung / Per Göran Skytt / Flygel / *
F 1004b Är jag en solglimt för Jesus / Per Göran Skytt / Flygel / *
F 1005 Från löftenas höjder / Erik Samuelsson / Gitarr / 06.03.1950 / *
F 1005 Varför bygger du Noa en båt? / Erik Samuelsson / Gitarr / 06.03.1950 / *
F 1006a Vilse jag färdats på främmande hav  / Björn Forsell / Ork. / 04.10.1950 / *
F 1006b Herden han går över bergen fram  / Björn Forsell / Ork. / 04.10.1950 / *
F 1007a En främling från Galileen / Sven Björk / Ork. / *
F 1007b Jag vill hellre ha Jesus / Sven Björk / Ork. / *
F 1008a Tänk, när släkt och vänner... / Smyrnaförsamlingens strängmusik, Gbg / *
F 1008b Medan allting ler och blommar / Smyrnaförsamlingens sångare, Gbg / *
F 1009 Allt ändras då / Sven Björk -Tempelkören / Ork. / 12.09.1950 /
F 1009 O, fröjd utan like / Sven Björk -Tempelkören / Ork. / 12.09.1950 /
F 1010 I kärlek innerlig / Björn Forsell / Ork. / 04.10.1950 /
F 1010 Mor, lilla mor / Björn Forsell / Ork. / 04.10.1950 /
F 1011a Härlig är jorden / Sven Björk - Göran Stenlund - Smyrnaförsamlingens kör / *
F 1011b Den store hvide flok / Göran Stenlund - Smyrnaförsamlingens kör / *
F 1012a Gud är trofast / Sven Björk - Göran Stenlund / Smyrnaförsamlingens ork. / *
F 1012b Jag sökte så länge / Sven Björk - Göran Stenlund / Smyrnaförsamlingens ork. / *
F 1013 Sittande vid Jesu fötter (Sitting at the feet of Jesus) / Margit Bjelverud / Ork. / 03.10.1951 /
F 1013 Var är mitt vilsna barn i kväll (Where is my wand'ring boy tonight) / Margit Bjelverud - manskvartett / Ork. / 03.10.1951 /
F 1014 Jag slipper sörja / Allan Johansson / Ork. / 03.10.11951 /
F 1014 Lever du livet i Kristus? / Allan Johansson / Ork. / 03.10.11951 /
F 1015 Tänk att jag tillhör Jesus / Björn Forsell / Ork. / 03.10.1951 / 
F 1016 Gud tager vård om dig / Nils Wågsjö / Ork. / 03.10.1951 / 
F 1016 Hur ljuvligt att få vara / Nils Wågsjö / Ork. / 03.10.1951 / 
F 1017 I min mästares hand / Göran Stenlund / Ruth Stenlund, flygel / 29.08.1951 / 
F 1017 Lugn vilar sjön (Still ruht der See) / Göran Stenlund / Ruth Stenlund, flygel / 29.08.1951 / 
F 1018a O, lilla mor / Birgit Bjelverud - barnkör / Smyrnakyrkans ork. / Smyrnakyrkan Gbg 18.03.1952 / 
F 1018b Hans nåd den är nog för mig / Birgit Bjelverud / Smyrnakyrkans ork. / Smyrnakyrkan Gbg 18.03.1952 / 
F 1019a Varför jag älskar Jesus / Caroline Christiansen / Ork. / 28.03.1952 / *
F 1019b Från den silverklara floden (Solskenssång 185) / Caroline Christiansen / Ork. / 28.03.1952 / *
F 1020 Han gjorde det ej för änglar / Carl-Erik Olivebring / Karl-Erik Svedlund, flygel / 16.05.1952 /
F 1020 Älskar du Herren Jesus? / Carl-Erik Olivebring / Karl-Erik Svedlund, flygel / 16.05.1952 /
F 1021 Jag skall igenkänna Honom / Göran Stenlund - Smyrnakyrkans kör / Smyrnakyrkans ork. / Smyrnakyrkan Gbg 18.03.1952 / *
F 1021 Tankar vid stranden / Göran Stenlund - Smyrnakyrkans kör / Smyrnakyrkans ork. / Smyrnakyrkan Gbg 18.03.1952 / *
F 1022a Det är så underbart, det namnet Jesus / Sven Björk - Göran Stenlund / Karl-Erik Svedlund, flygel / 05.09.1952 / *
F 1022b Min hjärtesträng, snart brista skall / Sven Björk - Göran Stenlund / Karl-Erik Svedlund, flygel / 05.09.1952 / *
F 1023 Julens vackra sånger, del 1 / Göran Stenlund / Gunno Södersten, cembalo / 20.10.1952 / *
F 1023 Julens vackra sånger, del II / Göran Stenlund / Gunno Södersten, cembalo / 20.10.1952 / *
F 1024 Ingen hinner fram / Unison sång (3500 pers.) / Karl-Erik Svedlund, orgel / 03.12.1952 / 
F 1024 Löftena kunna ej svika / Unison sång (3500 pers.) / Karl-Erik Svedlund, orgel / 03.12.1952 / 
F 1025 All min fröjd jag har i Jesus (Det meg gleder mest er Jesus) / Sven Björk - Göran Stenlund / Smyrnaork. / Smyrnakyrkan Gbg 21.03.1952 / *
F 1025 Bed / Sven Björk - Göran Stenlund / Smyrnaork. / Smyrnakyrkan Gbg 21.03.1952 / *

Dessa tre såldes i ett album
F 1026a Upp kamrater, sen baneret, del 1 / Pingstväckelsens predikantkör / Filadelfias ork. / 05.12.1952 / *
F 1026b Upp kamrater, sen baneret, del 6 / Pingstväckelsens predikantkör / Filadelfias ork. / 05.12.1952 / *
F 1027a Upp kamrater, sen baneret, del 2 / Nils Wågsjö - Pingstväckelsens predikantkör / Filadelfias ork. / 05.12.1952 / *
F 1027b Upp kamrater, sen baneret, del 5 / Nils Wågsjö - Pingstväckelsens predikantkör / Filadelfias ork. / 05.12.1952 / *
F 1028a Upp kamrater, sen baneret, del 3 / Göran Stenlund - Pingstväckelsens predikantkör / Filadelfias ork. / 05.12.1952 / *
F 1028b Upp kamrater, sen baneret, del 4 / Göran Stenlund - Pingstväckelsens predikantkör / Filadelfias ork. / 05.12.1952 / *

F 1029 En vis man byggde... och andra kända barnsånger / Erik Samuelsson / Gitarr och ljudeff. / 03.01.1953 / 
F 1029 Söndagspojken Gösta och andra kända barnsånger / Erik Samuelsson / Gitarr och ljudeff. / 03.01.1953 / 
F 1030a Jag vet ej, hur Han gör det / Carl-Erik Olivebring / karl-Erik Svedlund, flygel / 22.08.1952 / *
F 1030b När Han min farkost styr / Carl-Erik Olivebring / karl-Erik Svedlund, flygel / 22.08.1952 / *
F 1031
F 1035 Kom, Herre, i mitt hjärta bo / Birgit & John Nilsson / Karl-Erik Svedlund, flygel / 05.1953 /
F 1035 Jesus står ännu och väntar / Birgit & John Nilsson / Karl-Erik Svedlund, flygel / 05.1953 / 
F 1036a Allen' med Jesus / Gitten Ekberg / Lennart Jernestrand, flygel / 19.05.1953 / *
F 1036b Min synd försvann / Gitten Ekberg - Einar Ekberg / Lennart Jernestrand, flygel / 19.05.1953 / *
F 1037a När i stilla aftontimma / Einar Ekberg - Filadelfiakören / Filadelfiaork. / * 
F 1037b När en gång invid målet jag står / Einar Ekberg / Filadelfiaork. / *
F 1038a Jag har aldrig ångrat / Einar Ekberg - Sven Forsberg / Filadelfiaorkestern / 1953 / *
F 1038b O, sköna dag / Einar Ekberg - Sven Forsberg / Filadelfiaorkestern / 1953 / *
F 1040 Var hälsad sköna morgonstund / Församlingssång i Filadelfiakyrkan (3500 pers), Stockholm / Karl-Erik Svedlund, orgel / 02.09.1953 /
F 1040 Julen med sin glada sång / Församlingssång i Filadelfiakyrkan (3500 pers.), Stockholm / Karl-Erik Svedlund, orgel / 02.09.1953 /
F 1042 Fiskarsången / Einar Ekberg / Lennart Jernestrand, flygel / 23.06.1953 /
F 1042 Templets förlåt (The unweilde crise) / Einar Ekberg / Lennart Jernestrand, flygel / 23.06.1953 /
F 1043 Det är solsken / Gunilla Wallin / Filadelfias barnsträngmusik / 20.10.1953 /
F 1043 Som fågeln löst ur bojans tvång / Gunilla Wallin / Filadelfias barnsträngmusik / 20.10.1953 /
F 1046 Jag ej förstår / Einar Ekberg / Ork. / 1954 /
F 1046 Vid korset finns rum / Einar Ekberg / Ork. / 1954 /
F 1049 Långt från Gud / Ingvar Palm / Elims strängmusik / 02.02.1954 /
F 1049 Framåt med sång / Elims strängmusik / Elims strängmusik / 02.02.1954 /
F 1051a Jesus skall komma / Carl Öst / Gitarr / 20.10.1953 kl. 14.0 - 21.00 / *
F 1051b En gång jag vandrat fjärran / Carl Öst / Gitarr / 20.10.1953 kl. 14.0 - 21.00 / *
F 1053a Samme Gud / Einar Ekberg / Lennart Jernestrand, flygel / 28.04.1954 / *
F 1053b Någonstans bland skuggorna står Jesus / Einar Ekberg / Lennart Jernestrand, flygel / 28.04.1954 / *
F 1057a Sommarsol - Allt för mig / Ungdomens kväll, Örebro / Ork. / *
F 1057b Jag är full av fröjd / Ungdomens kväll, Örebro / Ork. / *
F 1058 Sommarsol / Ungdomens kväll i Örebro / / 28.09.1954 kl. 19.00 - 23.00 / *
F 1058 Jag är full av fröjd / Ungdomens kväll i Örebro / / 28.09.1954 kl. 19.00 - 23.00 / *
F 1059 Som en trast uti furuskogen (Last rose of the summer) / Evert Ahlander / Eg. gitarr / 22.09.1954 / *
F 1059 Sackeus / Evert Ahlander / Eg. gitarr / 22.09.1954 / *
F 1060 Jag vill ej bedröva Honom igen / Solistkvartetten / Lennart Jernestrand, flygel / 15.07.1954 / *
F 1060 Jag knäppt mina händer kring korset / Solistkvartetten / Lennart Jernestrand, orgel / 15.07.1954 / *
F 1061 Fader vår / Einar Ekberg / Ork. / 1954 /
F 1061 Härefter / Einar Ekberg / Ork. / 1954 / (Einar Ekbergs sista 78-varvare)
F 1063 Jag vill i sången säga / Göran Stenlund / Lennart Jernestrand, flygel / 22.09.1954 OT / *
F 1063 Snart skall vi gå att livets furste skåda / Göran Stenlund / Lennart Jernestrand, flygel / 22.09.1954 / *
F 1066a Ofta när min tanke går / Carl-Eric Moberg / Dragspel / *
F 1066b Jag aldrig har ångrat en enda minut / Carl-Eric Moberg / Dragspel / *
F 1068 Jag har funnit den goda vägen (I've discovered the...) / Carl-Erik Olivebring - Göran Stenlund / Ruth Stenlund, flygel / 21.07.1955 /
F 1068 Den vän jag har du borde söka / Carl-Erik Olivebring - Göran Stenlund / Ruth Stenlund, flygel / 21.07.1955 /
F 1070a Snart kommer Jesus / "Ungdomens kväll" i Örebro / *
F 1070b Då måste du bliva en kristen / "Ungdomens kväll" i Örebro / *
F 1071a Sjung den segersälla, glada sång / Solistkvartetten / Lennart Jernestrand, flygel / 15.07.1954 / *
F 1071b Lyssna till sången / Solistkvartetten / Lennart Jernestrand, flygel / 15.07.1954 / *
F 1073a O, Jesus, Guds son / Göran Stenlund / IBRA-trion / *
F 1073b Det brinner en stjärna / Göran Stenlund / IBRA-trion / *
F 1080a Det skall bli frid / Gospelkvartetten / 02.1956 / *
F 1080b Ljuvligt och kärleksfullt Jesus hörs kalla (Softly and tenderly Jesus is calling) / Gospelkvartetten / 02.1956 / *
F 1081a Jag sjunger min lilla visa / Ulla-May Johansson / Lennart Jernestrand, flygel / / Hemmets H.F 1081a / *
F 1081b Skåden liljorna / Ulla-May Johansson / Lennart Jernestrand, flygel / / Hemmets H.F 1081b / *
F 1085 Loven Herren / Filadelfias Strängmusik / Ork. / 24.04.1953 /
F 1085 Kristus kallar / Filadelfias Strängmusik / Ork. / 24.04.1953 /
F 1086 Jesus är dig alltid nära / Göran Stenlund - Nils Wågsjö / Sixten Sjöberg, flygel / 06.1956 /
F 1086 Gå till Jesus / Göran Stenlund - Nils Wågsjö / Sixten Sjöberg, flygel / 06.1956 / 
F 1090 Herren leder de sina framåt / Carl-Erik Olivebring - Filadelfiakyrkans kör / / 08.1956 /
F 1090 Fader, tag min hand / Carl-Erik Olivebring - Filadelfiakyrkans kör / / 08.1956 /
F 1091a Barnaår och ungdomsvår / Gustaf och Sigge Öman / Gitarr och dragspel / 8.1956 / *
F 1091b Längtans melodi / Gustaf och Sigge Öman / Gitarr och dragspel / 08.1956 / *
F 1094 Jag sjunga vill / Carl Öst / Gitarr / 08.1956 /
F 1094 Nu är jag lycklig vorden / Carl Öst / Gitarr / 08.1956 /
F 1096a Räkna med gud / Einar Ekberg / Lennart Jernestrand, flygel /
F 1096b Himmelen är underbar / Einar Ekberg / Lennart Jernestrand, flygel /
F 1097a Bäst är att sjungande gå / Evangelietrion / *
F 1097b Vad är målet för din vandring / Evangelietrion / *
F 1099a Guds löften hålla / Ebbe Cornelie / Karl-Erik Svedlund, flygel / 10.1956 / *
F 1099b Den som beder han får / Ebbe Cornelie / Karl-Erik Svedlund, flygel / 10.1956 / *
F 1100 Egna variationer över Stilla natt / Instrumental / Egon Zandelin, gitarr / 10.1956 /
F 1100 Egna variationer över O, du saliga / Instrumental / Egon Zandelin, gitarr / 10.1956 /
F 1102a Gud vare tack och lov / Systrarna Feldt / Gitarr / *
F 1102b När den ljusa evigheten bräcker / Systrarna Feldt / Gitarr / *
F 1108a O, tänk en gång / Systrarna Feldt / Eg. gitarr /
F 1108b De  som skåda uppåt / Systrarna Feldt / Eg. gitarr /

P 1 Golgata / Einar Ekberg - Filadelfias manskör Sthlm. / / 04.1931 /

U 2001 Alone with Jesus (Allén med Jesus) / Einar Ekberg / 
U 2002 Daybreak (Gryning) / Einar Wærmö /
U 2003 Jesus our Helmsman / Einar Ekberg - Einar Waermö / 
U 2003 Down from His glory / Einar Ekberg - Einar Waermö / 

X 4 v1 Rosor och liljor / Einar Ekberg / Lenti - Wöllner - J. Bergman - Svedlund / 04.1931 /
X 4 v1 Vi äro Skördemän / Einar Ekberg / Lenti - Wöllner - J. Bergman - Svedlund / 04.1931 /
X 4 v2 Rosor och liljor / Einar Ekberg / Stråkkvart. - piano / 10.02.1938 / *
X 4 v2 Vi äro skördemän / Einar Ekberg / (Einar Groths) Ork. / 10.02.1938 / *
X 5a Räddningslinan / Einar Ekberg / Ork. / *
X 5b Löftet till mor / Einar Ekberg / Karl-Erik Svedlund, hammondorgel / *
X 6
X 7
X 8
X 9
X 10
X 11 (v2) Jag är främling / Einar Ekberg - Filadelfia kören / / 18.09.1945 /
X 11 (v2) Jag mig gömmer uti klippan / Einar Ekberg - Filadelfiakören / / 18.09.1945 /
X 11 (v3) Jag är främling / Einar Ekberg - Filadelfia kören / / 22.05.1953 /
X 11 (v3) Jag mig gömmer uti klippan / Einar Ekberg - Filadelfiakören / / 22.05.1953 /
X 12
X 13
X 14
X 15a (v2) Blott en dag, ett ögonblick i sänder / Einar Ekberg / (Einar Groths) Ork. / 09.02.1938 / *
X 15b (v2) O, gör min själ vit som nyfallen snö / Einar Ekberg / (Einar Groths) Ork. / 09.02.1938 / *
X 15a (v3) Blott en dag, ett ögonblick i sänder / Einar Ekberg / Ork. / 21.05.1953 / *
X 15b (v3) O, gör min själ vit som snö / Einar Ekberg / Ork. / 21.05.1953 / *
X 16
X 25 (v2) Salighetens gåta / Einar Ekberg / Stråkkvart. - piano / 10.02.1938 /
X 25 (v2) Vid korset / Einar Ekberg / Stråkkvart. - piano / 10.02.1938 / 
X 26
X 38 Jesus i krubban / Tal av pastor Lewi Pethrus / Talskiva / 28.09.1945 / *
X 38 O, helga natt (Cantique noël) / Einar Ekberg - blandad kör / Karl Erik Svedlund, orgel / 18.09.1945 / *
X 39
X 43a Närmare hemmet / Einar Ekberg / Karl-Erik Svedlund, flygel / Berlin 08.1934 / *
X 43b Julen med sin glada sång / Einar Ekberg / Ork. / Berlin 08.1934 / *
X 44 (v1) Där rosen aldrig dör / Einar Ekberg / Ork. / Berlin 08.1934 /
X 44 (v1) Jag är en vandringsman / Einar Ekberg / Ork. / Berlin 08.1934 /
X 44 (v2) Där rosen aldrig dör / Einar Ekberg / Stråkkvart. - piano / 10.02.1938 OT / *
X 44 (v2) Jag är en vandringsman / Einar Ekberg / Stråkkvart. - piano / 08.11.1937 / *
X 45a Helt för min Jesus (Living for Jesus a life that is true) / Einar Ekberg / Ork. / Berlin 08.1934 / *
X 45b I sanning underbart / Einar Ekberg / Ork. / Berlin 08.1934 / *
X 46
X 47
X 48a Var jag går i skogar berg och dalar / Einar Ekberg / Filadelfia blandad kör / 05.10.1935 / *
X 48b Han vård om mig tar / Einar Ekberg / Filadelfia blandad kör / 05.10.1935 / *
X 49 (v1) Jag är främling / Filadelfia i Sthlm / Filadelfia i Sthlm strängmusik / 04.1935 /
X 49 (v1) Pilgrimsskaran (Solskenssång Nr 198) / Einar Ekberg - Olof Boland / Filadelfia i Sthlm strängmusik / 04.1935 /
X 49 (v2) Jag är en främling / Filadelfia Sthlm / Filadelfiaförs. i Sthlm strängmusik / 05.10.1935 /
X 49 (v2) Pilgrimsskaran (Solskenssång Nr 198) / Einar Ekberg - Olof Boland / Filadelfiaförs. i Sthlm strängmusik / 05.10.1935 /
X 50 Vännen vit och röd / Gösta Nilsson - Åke Pettersson / Piano / *
X 50 O, vad mäktig kärlek / Anna-Brita Nordström / Gitarr / *
X 52 Blott ett ord från Jesus / Einar Ekberg / Ork. / 26.09.1935 / *
X 52 Den förlorade sonen / Einar Ekberg / Ork. / 26.09.1935 / *
X 53
X 54a Lyssna trötta själ i dag / Einar Ekberg - Olof Boland / Ork. / 11.10.1935 / *
X 54b Hjärtats sång / Einar Ekberg - Olof Boland / Ork. / 11.10.1935 / *
X 55b Där aldrig mer du gråter / Karl-Erik Svedlund, flygel /
X 55b I fadershemmet / Karl-Erik Svedlund, flygel /
X 56a O, segrare från Golgata / Einar Ekberg / Ork. / 07.03.1936 /
X 56b Var är mitt vilsna barn (Where is my wand'ring boy tonight?) / Einar Ekberg / Ork. / 07.03.1936 /
X 57a Vi äro kämpar / Einar Ekberg / Ork. / 1936 / *
X 57b Nog minns du väl hemmet / Ork. / 1936 / *
X 58
X 59
X 60a Han älskar mig, arme / Algot och Frida Hed / Flygel / 05.06.1936 / *
X 60b Såsom ljus i världen / Algot och Frida Hed / Flygel / 05.06.1936 / *
X 61a Vårt liv / Einar Ekberg / Karl-Erik Svedlund, flygel / 16.07.1936 /
X 61b Bortom tidens dunkla stränder / Einar Ekberg / Karl-Erik Svedlund, flygel / 16.07.1936 /
X 62 Himlalotsen / Einar Ekberg / (Einar Groths) Orkester / 08.11.1936 / *
X 62 När jag såg min Jesus naglad / Einar Ekberg / (Einar Groths) Orkester / 05.11.1936 / *
X 63a Här kommer en främling / Einar Ekberg / Guitarr / *
X 63b Vem klappar så sakta? / Einar Ekberg / Guitarr / *
X 64 Lovsång / Einar Ekberg / (Einar Groths) Ork. / 05.09.1936 / *
X 64 Var finner den jagande duvan ett bo? / Einar Ekberg / (Einar Groths) Ork. / 05.09.1936 / *
X 65
X 66 Tänk när en gång den dimma / Einar Ekberg / Gitarr / 08.09.1936 / *
X 66 Var är du? / Einar Ekberg / Gitarr / 08.09.1936 / *
X 67a Det är han som har dött / Egon och Samuel Sandelin / Flygel / *
X 67b Kraft från höjden / Egon & Samuel Sandelin / Flygel / *
X 68
X 69a Kom, sorgens barn / Einar Ekberg - Einar Waermö / Karl-Erik Svedlund, flygel / Chicago 02.04.1937 / *
X 69b Om jag ägde allt men icke Jesus / Einar Ekberg - Einar Waermö / Karl-Erik Svedlund, flygel / Chicago 02.04.1937 / *
X 70a I skuggan av körsbärsträdets stam / Einar Ekberg - Einar Waermö / Karl-Erik Svedlund, flygel / Chicago 02.04.1937 / *
X 70b Fyll mig nu! / Einar Ekberg - Einar Waermö / Karl-Erik Svedlund, flygel / Chicago 03.04.1937 / *
X 71 När jag bedrövad är / Einar Ekberg / *
X 71 Om jag vore en röst / Einar Ekberg / *
X 72 Hela vägen vill jag följa Frälsaren / Einar Ekberg / Karl-Erik Svedlund, hammondorgel / 17.06.1937 /
X 72 Jag vet ett namn / Einar Ekberg / Karl-Erik Svedlund, hammondorgel / 17.06.1937 /
X 73
X 74
X 75a Betlehems klockor / Einar Waermö / Karl-Erik Svedlund, flygel / Chicago 03.04.1937 / *
X 75b Jul (Noël) / Einar Waermö / Karl-Erik Svedlund, flygel / Chicago 03.04.1937 / *
X 76a Lämna ditt liv i Frälsarens hand / Einar Ekberg / Karl-Erik Svedlund, hammondorgel / 17.06.1937 / *
X 76b Från syndens djup / Einar Ekberg / Karl-Erik Svedlund, hammondorgel / 17.06.1937 / *
X 77a I mitt hjärta morgon är / Einar Ekberg / Karl-Erik Svedlund, flygel / *
X 77b När min vandring på jorden är slut / Einar Ekberg / Karl-Erik Svedlund, flygel / *
X 78a It Is Morning In My Heart / Einar Ekberg / Karl-Erik Svedlund, piano / *
X 78b All the Way To Calvary / Einar Ekberg / Karl-Erik Svedlund, piano / *
X 79 Jesus, o mitt hjärta längtar / Einar Ekberg - Einar Waermö / Karl-Erik Svedlund, flygel / Chicaho 02.04.1937 / *
X 79 Ös ej ur världens brunnar / Einar Ekberg - Einar Waermö / Karl-Erik Svedlund, flygel / Chicaho 02.04.1937 / *
X 80 I morgon / Einar Ekberg / Karl-Erik Svedlund, flygel / 08.11.1937 / * (Tillägnad Olof Bolands minne)
X 80 Skördesång / Einar Ekberg - Olof Boland / Ork. / 11.10.1935 / *
X 81a Genom tidens sorg och smärta / Gunvor Haag - Ivar Lindstad / Dragspel / 08.11.1938 / *
X 81b En sådd är vårt liv / Gunvor Haag / Dragspel / 08.11.1938 / *
X 82 Sjungen Herranom en ny visa / Einar Waermö / karl-Erik Svedlund, flygel / Chicago 02.04.1937 / *
X 82 Såsom hjorten ropar / Einar Waermö / karl-Erik Svedlund, flygel / Chicago 02.04.1937 / *
X 83b En liten tid / Simon Gustafsson / Violin, dragspel / 18.10.1937 / *
X 83a Var finns en plats / Simon Gustafsson / Violin, dragspel / 18.10.1937 / *
X 84 Sol går ned / Einar Waermö / Karl.-Ekik Svedlund, flygel / Chicago 03.04.1937 / *
X 84 Närmare urtidsklippan / Einar Waermö / Karl.-Ekik Svedlund, flygel / Chicago 03.04.1937 / *
X 85 Frälsarens hjärta har brustit / Einar Ekberg - Einar Waermö / Karl-Erik Svedlund, flygel / Chicago 03.04.1937 / *
X 85 Hans nåd är fri / Einar Ekberg - Einar Waermö / Karl-Erik Svedlund, flygel / Chicago 03.04.1937 / *
X 86 Moder kär, i dag jag minnes dig / Einar Ekberg / Karl-Erik Svedlund, flygel / 01.04.1938 / *
X 86 Mors bön / Einar Ekberg / Karl-Erik Svedlund, flygel / 01.04.1938 / *
X 87a Ned från sin boning / Einar Ekberg - Einar Waermö / Karl-Erik Svedlund, orgel / 03.04.1937 / *
X 87b Bär dina bördor till Jesus / Einar Ekberg - Einar Waermö / Karl-Erik Svedlund, orgel / 03.04.1937 / *
X 88a Skulden gäldad är / Göte Strandsjö / Karl-Erik Svedlund, flygel / *
X 88b Jag ser en främling / Göte Strandsjö / Karl-Erik Svedlund, flygel / *
X 89 Korsbaneret / Unison sång av manskör / Blåsorkester / 25.04.1938 / *
X 89 Vill du bliva en kristen? / Einar Waermö / Blåsorkester / 25.04.1938 / *
X 90a Underbar frid. Jag har funnit en frälsare / Einar Waermö / Ork. / 01.06.1938 /
X 90b Så älskade Gud världen / Einar Waermö / Ork. / 03.06.1938 /
X 91b Jag vill sjungande gå / Einar Ekberg - Einar Waermö / Ork. / 01.06.1938 / *
X 91a Som en fågel sig vilar. Huru ofta, då synden mig plågar... / Einar Ekberg - Einar Waermö / Ork. / 01.06.1938 / *
X 92a Härlig är jorden (Dejlig er Jorden) / Instrumental / Robert Harkness, flygel / 12.08.1938 / *
X 92b Tänk, att han älskat så / Einar Ekberg / Robert Harkness, flygel / 12.08.1938 / *
X 93a O, stad uti strålande ljus / Einar Ekberg - Filadelias blandade kör / / 17.06.1937 / *
X 93b Hos Gud är idel glädje / Einar Ekberg - Filadelias blandade kör / / 17.06.1937 / *
X 94 v1 Ett verktyg i Herrens hand / Einar Ekberg / Orkester / 03.06.1938 /
X 94 v1 Säg, minnes du psalmen? (Oi muistatko vielä sen virren?) / Einar Ekberg / Orkester / 03.06.1938 /
X 94 v2 Ett verktyg i Herrens hand / Einar Ekberg / Orkester / 03.06.1938 /
X 94 v2 Säg, minnes du psalmen? (Oi muistatko vielä sen virren?) / Einar Ekberg / Orkester / 03.08.1941 /
X 95
X 96
X 97a Betlehemsstjärnan / Einar Ekberg / Ork. / 1938 / *
X 97b Nyårklockor ringa / Einar Ekberg / Ork. / 1938 / *
X 98 Kämpar för vår konung / Einar Ekberg / Orkester / 28.10.1938 / *
X 98 När omkring mig världen larmar / Einar Ekberg / Orkester / 28.10.1938 / *
X 99a När Herren Zions fångar, del 1 / Einar Waermö - Filadelfiaförsamlingens blandade kör / Karl-Erik Swedlund, flygel / 30.05.1938 /
X 99b När Herren Zions fångar, del 2 / Einar Waermö - Filadelfiaförsamlingens blandade kör / Karl-Erik Swedlund, flygel / 30.05.1938 /
X 100
X 101 Jag flyr, o Jesus, till din famn / Einar Ekberg - Einar Waermö / Karl-Erik Swedlund, flygel / Decca Chicago 03.04.1937 /
X 101 Vilken underbar Frälsare har jag / Einar Ekberg - Einar Waermö / Karl-Erik Swedlund, orgel / Decca Chicago 02.04.1937 /
X 102a Blodet gäller / Einar Waermö / Karl-Erik Svedlund, flygel / *
X 102b O, det sjunger därinne / Einar Waermö / Karl-Erik Svedlund, flygel / *
X 103a Mors sång / Simon Gustafsson - kör / Violin- och flygelackomp. / 07.02.1939 / *
X 103b Den nya staden / Simon Gustafsson - kör / Violin- och flygelackomp. / 07.02.1939 / *
X 104a Är det pingst i ditt hjärta idag? / Einar Waermö / Karl-Erik Svedlund, flygel / *
X 104b Aldrig jag glömmer / Einar Waermö / Karl-Erik Svedlund, flygel / *
X 105 Förlorade son, vänd om / Einar Ekberg / 1939 /
X 105 En jubelton vid Golgata bröt fram / Einar Ekberg / 1939 /
X 106a Vi tåga hem / Einar Ekberg / Karl-Erik Svedlund, flygel / 06.1938 / *
X 106b Stilla, stilla / Einar Ekberg / Karl-Erik Svedlund, flygel / 06.1938 / *
X 107 Oändlig nåd / Gunvor Haag / Karl-Erik Svedlund, flygel / 13.04.1939 /
X 107 Jag lämnar dig aldrig / Gunvor Haag / Karl-Erik Svedlund, flygel / 13.04.1939 /
X 108a Framåt till seger / Östermals fria förs. strängmusik / / 04.04.1939 / *
X 108b Längtan till hemmet / Östermals fria förs. strängmusik / / 04.04.1939 / *
X 110a Vad gränslös kärlek är! Hit ned till gruset / Einar Ekberg - kör m. Einar Waermö / Flygel och orgel / 16.09.1938 / *
X 110b En dag, ja, en dag snart det sker. En dag alla frälsta... / Einar Ekberg - Einar Waermö / Flygel och orgel / 16.09.1938 / *
X 111a Julpotpurri, del 1 / Einar Ekberg / Ork. / 17.10.1939 / *
X 111b Julpotpurri, del 2 / Einar Ekberg / Ork. / 17.10.1939 / *
X 113a I stilla stunder min tanke ilar / Greta &/ Simon Gustafsson / *
X 113b Lägg din hand uti Jesu hand / Simon Gustafsson / *
X 114 Är jag ensam på min färd / Einar Ekberg / 1940 /
X 114 Ett liv förutan Gud / Einar Ekberg / 1940 /
X 115a Jesus Kristus och honom korsfäst / Potpurri / *
X 115a Jesus Kristus och honom korsfäst / Potpurri / *
X 116 På min färd genom livet / Finländska ungdomar / Karl-Erik Svedlund, flygel / Sthlm 10.02.1940 /
X 116 Så djupt kan ej människan falla (Niin alhaalla kenkään ei kulje) / Finländska ungdomar / Karl-Erik Svedlund, flygel / Sthlm 10.02.1940 /
X 117 Hjärta som lider / Einar Ekberg / Ork. / 13.10.1939 / *
X 117 Sällhet jag nu äger / Einar Ekberg / Ork. / 13.10.1939 / *
X 119 Serkler försvunnit / Einar Ekberg / 1940 /
X 119 Full förlossning / Einar Ekberg / 1940 /
X 120 Golgatarösten / Simon Gustafsson / Ork. / 10.02.1940 /
X 120 Från jordens strid jag längtar / Greta & Simon Gustafsson / Ork. / 10.02.1940 /
X 121a Endast vackra minnen / Egon och Zam Zandelin / Violin och flygel /
X 121b Snart jag skådar min frälsare / Egon och Zam Zandelin / Violin och flygel /
X 122 Förr mitt hjärta var sorgset / Einar Ekberg / Orkester / 09.04.1940 /
X 122 Han vid min sida går / Einar Ekberg / Orkester / 09.04.1940 /
X 123a Gören portarna höga (Davids 24:e psalm) / Einar Wærmö - Filadelfiaförs. blandade kör / Karl Erik Svedlund, flygel / 30.05.1938 / *
X 123b Loven, loven Herran / Einar Wærmö - Filadelfiaförs. blandade kör / Karl Erik Svedlund, flygel / 30.05.1938 / *
X 124 Guds röst / Sven Larsson / Karl-Erik Svedlund, flygel / 04.04.1940 /
X 124 När prövningar Herren dig sänder / Sven Larsson / Karl-Erik Svedlund, flygel / 04.04.1940 /
X 125 Tänk när sorgen för evigt är borta / Einar Ekberg / 1940 /
X 125 Säg, känner du honom? / Einar Ekberg / 1940 /
X 126 Jag mäktar ej att tolka / Göte Strandsjö / Orkester / 12.09.1939 /
X 126 Jag är en gäst och främling / Göte Strandsjö / Orkester / 12.09.1939 /
X 127 Unge Ana / Gunvor Haag - Ivar Lindestad / Flygel - dragspel / 13.04.1939 - utg. 10.1940 /
X 127 Finns det en sorgtyngd själ? / Gunvor Haag - Ivar Lindestad / Flygel - dragspel / 13.04.1939 - utg. 10.1940 /
X 128 Du härliga, himmelska land / Bröderna Forsberg / Karl-Erik Svedlund / 04.04.1940 /
X 128 Tro ej, att Gud har dig glömt / Bröderna Forsberg / Karl-Erik Svedlund / 04.04.1940 /
X 129a Namnet framför andra namn / Filadelfiaförsamlingen i Sthlm / Strängmusik / 17.06.1937 - utg. 11.1940 / *
X 129b När de himmelska klockorna klämta / Filadelfiaförsamlingen i Sthlm / Strängmusik / 13.04.1940 - utg. 11.1940 / *
X 133a Löftesstjärnor / Sven Björk / Karl-Erik Svedlund, flygel / *
X 133b Har du funnit den dyrbara pärlan / Sven Björk / Karl-Erik Svedlund, flygel / * 
X 134a Tack till Sverige / Lewi Pethrus / Talskiva / 25.02.1941 /
X 134b Mitt val är gjort / Einar Ekberg / Karl-Erik Svedlund, flygel / 25.03.1941 /
X 136a Fast fjärran från mitt barndomshem / Einar Ekberg - filadelfiakören / / 02.11.1940 / *
X 136b Min moders böner följa mig / Einar Ekberg / Orkester / 04.02.1941 / *
X 137a Tag lots (Väl du minnes än den morgonstund) / Einar Ekberg / Karl-Erik Svedlund, flygel / 25.03.1941 / *
X 137b Uti mitt hjärta en längtan jag nu bär / Einar Ekberg / Karl-Erik Svedlund, flygel / 25.03.1941 / *
X 138 Änglar till jorden / Einar Ekberg / Ork. / 1940 /
X 138 Lilla barn som slumrar sött / Einar Ekberg / Ork. / 1940 /
X 139a Rosor och liljor (My old Kentucky home) / Gunvor Haag - Ziga Olofsson / Mandolinkvart. / Sthlm 03.02.1941 / *
X 139b Åter till hemmet sköna / Gunvor Haag - Ziga Olofsson / Mandolinkvart. / Sthlm 03.02.1941 / *
X 141a Jag går till himlen / Ziga Olofsson / Dragspel / 07.02.1941 / 
X 141b Livets svårigheter många / Lapplands-Ziga (Olofsson) / Dragspel / 07.02.1941 / 
X 142b Hela vägen går Han med mig / Einar Ekberg / Lennart Jernestrand, orgel / 22.05.1953 / *
X 142a Tack, min Gud, för vad som varit / Einar Ekberg / Lennart Jernestrand, orgel / 22.05.1953 / *
X 143 I aftonskymning / Simon och Greta Gustafsson / Violin och flygel / 10.02.1940 /
X 143 Ifrån jordens mörka, dystra dalar / Simon Gustafsson / Violin- och dragspelsackomp. / 10.02.1940 /
X 145a Löftena kunna ej svika / Lewi Pethrus / Talskiva / Berlin 25.02.1941 / *
X 145b Löftena kunna ej svika / Einar Ekberg / Orkester / 02.08.1941 / *
X 146 Den underbara dagen / Gunvor Haag-Strandh - Ziga Olofsson / Karl-Erik Svedlund, flygel / 04.02.1941 / *
X 146 Ofta när skymningen sig sänker / Gunvor Haag-Strandh - Ziga Olofsson / Karl-Erik Svedlund, flygel / 04.02.1941 / *
X 147 Efter striden väntar friden. Snart skall Jesus, vår Frälsare, komma igen / Göte Strandsjö / Karl-Erik Svedlund, flygel / 12.09.1939 / *
X 147 Om jag kunde säga dig / Göte Strandsjö / Karl-Erik Svedlund, flygel / 12.09.1939 / *
X 148 Ensam i kvällen / Einar Ekberg / 1943 /
X 148 Upp till strid / Einar Ekberg / 1943 /
X 149a Vi måste bedja mer / Ziga Olofsson / Dragspel / 07.12.1942 / *
X 149b Guldgrävaresången / Lapplands-Ziga (Olofsson) / Dragspel / 07.12.1942 / *
X 150 Härliga morgon / Einar Ekberg / 1944 /
X 150 De vilselupna / Einar Ekberg / 1944 /
X 151a Långt bortom jordiska gränser / Einar Ekberg - Sven Larsson / 
X 151b Skall du Jesu välkomstord få höra / Filadelfia strängmusik / 
X 152a Snart så kommer Jesus / Fenixpalatset i Stockholms strängmusik / 15.11.1943 / *
X 152b O, Golgata / Fenixpalatset i Stockholms strängmusik / 15.11.1943 / *
X 153 Lovsång / Einar Ekberg / 1944 /
X 153 Jag tackar dig Herre Gud / Einar Ekberg / 1944 /
X 154a Jesus ej glömmer dig / Einar Ekberg / Karl-Erik Svedlund, orgel / 17.05.1943 - utg. 04.1944 / *
X 154b Mamma, är det långt till himlen? / Lapplands-Ziga (Ziga Olofsson) / Karl-Erik Svedlund, orgel / 04.12.1942 - utg. 04.1944 / *
X 155 Jag himmelsk lycka funnit har / Einar Ekberg / Mandolinkvintett / 09.02.1944 / *
X 155 Stilla / Einar Ekberg / Mandolinkvintett / 09.02.1944 / *
X 156 Din moders stämma. Där inne i ditt hjärta / Einar Ekberg / Karl Erik Svedlund, orgel / Sthlm 17.05.1943 / 
X 156 Min moders bibel och min faders bönevrå / Ziga Olofsson / Orgel / 04.12.1942 / 
X 158a Gitarr-potpurri / Instrumental / Egon Zandelin / 18.04.1944 / 
X 158b Sköna stad / Einar Ekberg - Sven Larsson / Mandolinkvintett / 30.05.1944 / (Tillägnad Sam Gullbergs minne) 
X 159 Hell dig, julafyton / Einar Ekberg / 1944 /
X 159 O, du saliga / Einar Ekberg / 1944 /
X 160 Han gav min skäl dess rätta melodi / Einar Ekberg / 1944
X 160 Min bönevrå / Einar Ekberg - Sven Björk / 1944 /
X 161 Mitt hem är ej på jorden / Einar Ekberg / 1944 /
X 161 Tala om din nöd för Jesus / Einar Ekberg / 1944 /
X 162 Pilgrimen / Einar Ekberg - K.F.U.M.-kören (D: Martin Lidstam) / / 04.06.1945 / *
X 162 Tryggare kan ingen vara / K.F.U.M.-kören (D: Martin Lidstam) / / 04.06.1945 / *
X 163b Evighetens morgon / Ziga Olofsson - Simon Gustafsson / Violin - dragspel / Sthlm 27.08.1944 / *
X 163a Ofta går min tanke / Ziga Olofsson - Simon Gustafsson / Violin - dragspel / Sthlm 27.08.1944 / *
X 165 Men jag hörde en sång / Einar Ekberg - KFUM-kören / 1945 /
X 165 Dyraste Jesus / Einar Ekberg - KFUM-kören / 1945 /
X 166a Du trötta själ / Ziga Olofsson / Violin - dragspel / Sthlm 27.08.1944 / 
X 166b Han går de vägar han fordom gick / Ziga Olofsson / Violin - dragspel / Sthlm 27.08.1944 / 
X 167a Det finns en plats / Einar Ekberg - Sven Larsson / Mandolinork. / *
X 167b Det finns ett land / Einar Ekberg / Hammondorgel / *
X 168a O, huru jag längtar se staden / Einar Ekberg - Sven Björk - Göte Strandsjö / Karl-Erik Svedlund flygel / *
X 168b Land framför / Einar Ekberg - Sven Björk - Göte Strandsjö / Karl-Erik Svedlund flygel / *
X 169 Gå i bön till din fader / Einar Ekberg / 1946 /
X 169 Är mitt namn skrivet där / Einar Ekberg / 1946 /
X 170a Där ej solen går ner / Lisa Lindgren - Anna-Lisa Nordenström / Karl-Erik Svedlund, flygel / 21.11.1945 / *
X 170b Bliv kvar hos mig / Lisa Lindgren - Anna-Lisa Nordenström / Karl-Erik Svedlund, flygel / 21.11.1945 / *
X 171a Det skall bli himmel för mig / Sångarbröderna /
X 171b Stäm upp och sjung / Sångarbröderna /
X 172a Skall det bli några stjärnor... / Göte Strandsjö / Stråkkvint. / *
X 172b Om Gud förglömde världen / Göte Strandsjö / Stråkkvint. / *
X 173 O, kärlek underbar / Einar Ekberg / 1946 /
X 173 Vi har sagt farväl / Einar Ekberg - Sven Björk / 1946 /
X 174a Vi bo ej här, vi blott här nere gästa... / Simon Gustafsson / Ack. / *
X 174b Då bittra kval i hjärtat rå / Simon och Greta Gustafsson / * 
X 175 Hemmet / Einar Ekberg - KFUM-kören / 1946 /
X 176 Jag vandrar sista sträckan / Einar Ekberg / 1946 /
X 176 Ned från sin härlighet / Einar Ekberg / 1946 /
X 177 Gamla kämpar / Einar Ekberg / 1946 /
X 177 Glöm icke Jesus / Einar Ekberg - Sven Björk / 19
X 178a Jag en gäst och pilgrim vorden / Simon Gustafsson / Violin & flygel / *
X 178b När du känner dig ensam / Simon & Greta Gustafsson / Violin & flygel / *
X 179 Led milda ljus / Einar Ekberg / 1946 /
X 179 Vid Jesu hjärta / Einar Ekberg / 1946 /
X 180 Mitt eviga hem / Einar Ekberg - Sven Forsberg / 1946 /
X 181 O, det skall bli härligt för mig / Einar Ekberg - Sven Forsberg - Göran Stenlund / 1946 /
X 181 Jag är en filgrim / Einar Ekberg - Sven Forsberg - Göran Stenlund / 1946 /
X 182 Klippa, du, som brast för mig (Rock of the ages, cleft for me) / Göran Stenlund / Karl-Erik Svedlund, flygel / 13.08.1946 /
X 182 O, underbara land! Ensam pilgrim vandrar jag... / Göran Stenlund / Karl-Erik Svedlund, flygel / 13.08.1946 /
X 183a Min sång skall bli om Jesus / Ester Lindh-Eclundh / Karl-Erik Svedlund, flygel / *
X 183b En liten stund med Jesus / Ester Lindh-Eclundh / Karl-Erik Svedlund, flygel / *
X 184 Jag kan icke räkna dem alla / Einar Ekberg / Karl-Erik Svedlund, flygel / 25.04.1946 / *
X 184 Glöm ej, att Herren dig känner / Einar Ekberg / Karl-Erik Svedlund, flygel / 26.04.1946 / *
X 186a Jag väntar en morgon / Göran Stenlund / Silverkvartetten / *
X 186b Jesus, du är allt för mig / / Göran Stenlund / Silverkvartetten / *
X 187 Har du mod att följa Jesus / Einar Ekberg / 1946 /
X 187 Långt bortom skogarna / Einar Ekberg / 1946 /
X 189 Varför bekymmer / Einar Ekberg - Sven Björk / 1947 /
X 189 Var stark! / Einar Ekberg - Sven Björk / 1947 /
X 191a Dagarna fly / Lisa Lindgren - Anna-Lisa Nordström / Karl-Erik Svedlund, flygel / 18.11.1946 / *
X 191b Guds dyra löften / Lisa Lindgren - Anna-Lisa Nordström / Karl-Erik Svedlund, flygel / 18.11.1946 / *
X 192 Allt till Jesus vill jag lämna / Einar Ekberg - Einar Waermö / Konsertorgel / Chicago 1946 / *
X 192 Måste jag då gå så tomhänt / Einar Ekberg - Einar Waermö / Konsertorgel / Chicago 1946 / *
X 193 Försoningen. Uti i himlen i prakt / Ziga Olovsson [!] - Ruth Edman / Karl-Erik Svedlund, flygel / 25.11.1946 / 
X 193 Innaför eller utanför / Ziga Olofsson / Karl-Erik Svedlund, flygel / 25.11.1946 / 
X 194 Gud är trofast / Einar Ekberg / 1947 /
X 194 Tag min hand / Einar Ekberg / 1947 /
X 195 Efter jordens strider / Erland Dahlgren / Harpa - ork. / 27.03.1947 /
X 195 Härliga land / Erland Dahlgren / Harpa - ork. / 27.03.1947 /
X 196 Det ljuder ständigt sång / Einar Ekberg / Konsertorgel / Chicago 1946 / 
X 196 Herre, låt ingenting binda de vingar... / Einar Ekberg / Konsertorgel / Chicago 1946 / 
X 197 b Höj din segersång / Sångarbröderna / *
X 197a Vill du följa med? / Sångarbröderna / *
X 199 Bred dina vida vingar / Einar Ekberg / Ork. / 25.04.1946 - utg. 10.1947 / *
X 199 Stilla oroliga hjärta / Einasr Ekberg / Karl-Erik Svedlund, flygel / 14.12.1945 - utg. 10.1947 / *
X 201a När juldagsmorgon glimmar / Barnkör / Ork. / 30.09.1946 / *
X 201b Det är en ros utsprungen (Es ist ein Ros entsprungen) / Barnkör / Ork. / 30.09.1946 / *
X 203 Gud diig ej glömt / Einar Ekberg / 1947 /
X 203 Jesus gör mig stilla / Einar Ekberg / 1947 /
X 204a På tusen sätt / Einar Ekberg - Einar Waermö / Orgel / Chicago 1946 / *
X 204b Ungdomssång / Einar Ekberg - Einar Waermö / Orgel / Chicago 1946 / *
X 205 I tidernas afton / Ziga Olovsson [!] / Karl-Erik Svedlund, flygel / Sthlm 25.11.1946 / 
X 205 Vid bergets häll / Ziga Olovsson [!] / Karl-Erik Svedlund, flygel / Sthlm 25.11.1946 / 
X 206 Bärga skörden in / Einar Ekberg / Orgel / Chicago 1946 / 
X 206 Jesus kär, min farkost styr (Jesus, Saviour, pilot me) / Einar Ekberg / Orgel / Chicago 1946 / 
X 207a Hemma i fridens land / Sångarbröderna / Sångarbröderna / 24.02.1947 - utg. 12.1948 / *
X 207b Jag sökte min lycka / Sångarbröderna / Sångarbröderna / 24.02.1947 - utg. 12.1948 / *
X 209a Seglarsången / Emanuel Minos / Karl-Erik Svedlund, flygel / 23.12.1948 / *
X 209b När den evigt klara morgon gryr / Emanuel Minos / Karl-Erik Svedlund, flygel / 23.12.1948 / *
X 212 Snart skall Jesus komma åter / Einar Ekberg / Orgel / Chicago 1946 /
X 212 Vad var det, o Jesus / Einar Ekberg / Orgel / Chicago 1946 /
X 214a Vem är skaran som syns glimma / Göran Stenlund / Orkester / 07.03.1949 / *
X 214b Vilken dag det skall bli (Jag väntar en underbar morgon) / Göran Stenlund / Orkester / 07.03.1949 / *
X 215a Jag minns de gamla sånger / Lapplands-Ziga (Olofsson) / Dragspel - gitarr / 31.05.1949 / *
X 215b Vad är att tro / Lapplands-Ziga (Olofsson) / Musikkvartett / 31.05.1949 / *
X 217 En densamme än förbliver / Einar Ekberg / Karl-Erik Svedlund, flygel / 31.08.1949 / *
X 217 Han giver och giver (He giveth more grace as our burden grow greater) / Einar Ekberg / Karl-Erik Svedlund, flygel / 31.08.1949 / *
X 220a När de frälsta tåga in / Göran Stenlund - damkör / *
X 220a Vita änglar / Göran Stenlund - damkör / *
X 221 Hav tro på Gud / Einar Ekberg / Karl-Erik Svedlund, flygel / Chicago 1946 / 
X 221 O, det är underbart / Einar Ekberg / Karl-Erik Svedlund, flygel / 28.06.1946 / 
X 222a Barnabön / Carina Sandelin / Talskiva / 17.10.1949 / *
X 222b O, kasta ditt ankar / Göran Stenlund / Orkester / 17,10.1949 / *
X 223a Jag har hört om en stad / Tempelkören / / 10.11.1949 / *
X 223b Andefyllda kristna / Tempelkören / / 10.11.1949 / *
X 227 Mitt rätta hem / Karl Fransson / Ork. / 10.11.1949 /
X 227 Tiden så hastigt försvinner / Karl Fransson / Ork. / 10.11.1949 /
X 228a Det gryr mot dag / Aud Hanssen - Gudrun Stenbakk / Gitarrer / 
X 228b I stillhet jegkneler Guds lamm ved din fot / Aud Hanssen - Gudrun Stenbakk / Gitarrer / 
X 231 I den stilla aftonskymning / Einar Ekberg / Karl-Erik Svedlund, flygel / 31.08.1949 - utg. 04.1950 /
X 231 Längtande själ / Einar Ekberg / Orgel / Chicago 1946 - utg. 04.1950 /
X 232a Min barndoms sång / Göran Stenlund - barnkör / Ork. / *
X 232b Fjärran oven stjärnevärlden / Göran Stenlund - Tempelkören / Ork. / *
X 233 Jag vill hava Jesus med mig / Lisa Lindgren - Anna-Lisa Nordström / Ork. /
X 233 Tala med Jesus om allt / Lisa Lindgren - Anna-Lisa Nordström / Ork. /
X 234 När Jesus kom / Einar Ekberg / Flygel / 1950 /
X 234 O, vilken dag! / Einar Ekberg / Flygel / 1950 /
X 235 Att vara din / Göran Stenlund / Ork. /
X 235 Min synd är sänkt uti havets djup / Ork. /
X 236a Giv min ande starka vingar / Lisa Lindgren - Anna-Lisa Nordström / Ork. / *
X 236b Ännu en gång / Lisa Lindgren - Anna-Lisa Nordström / Ork. / *
X 237 Bönebarn / Lapplands-Ziga (Olofsson) / Musikkvartett / 31.05.1949 / 
X 237 I tidens aftonskymning / Lapplands-Ziga (Olofsson) / Musikkvartett / 31.05.1949 / 
X 239 I den sena midnattstimmen (In the silent midnight watches) / Inger (13 år) och Margaretha Hernvald (15 år) / Ork. / 29.09.1950 /
X 239 Jesus är ämnet här för min sång / Inger (13 år) och Margaretha Hernvald (15 år) / Ork. / 29.09.1950 /
X 242 Så länge jag lever / Einar Ekberg / Karl-Erik Svedlund, flygel / 31.08.1949 / 
X 242 Säg, o Herre / Einar Ekberg / Orgel / Chicago 1946 / 
X 245 Där vid gyllne porten / Simon och Grerta Gustafsson / Lenti-kvartetten / *
X 245 Snart till himlen vi fara / Simon och Grerta Gustafsson / Lenti-kvartetten / *
X 246 Ej det finns en sådan vän som Jesus / Einar Ekberg / Ork. / 1951 /
X 246 Ned i det jupaste hav / Einar Ekberg / Ork. / 1951 /
X 249a Se och lev / Einar Ekberg - Einar Wæermö / Karl-Erik Svedlund, flygel / 24.05.1951 / *
X 249b Mitt hem bortom bergen (Mansion over the hilltop) / Einar Ekberg - Einar Wæermö / Karl-Erik Svedlund, flygel / 24.05.1951 / *
X 250 Min fader vakar över mig / Einar Ekberg / Ork. / 1951 /
X 250 O, du underbara källa / Einar Ekberg / Ork. / 1951 /
X 251a Det är ingen hemlighet / Einar Waermö / Karl-Erik Svedlund, flygel / *
X 251b Det skall bli värt sitt pris / Einar Waermö / Karl-Erik Svedlund, flygel / *
X 257 I himmelen, i himmelen / Einar Ekberg / Ork. / 10.09.1951 /
X 257 Loven, i himlar / Einar Ekberg / Ork. / 10.09.1951 /
X 258a Gryning / Einar Waermö / Karl-Erik Svedlund, flygel /
X 258b Guds kärlek / Einar Waermö / Karl-Erik Svedlund, flygel /
X 259 Jesu namn, det skönaste jag vet / Einar Ekberg - Sven Forsberg / Ork. / 1952 /
X 259 Säg, har jag räddat någon? / Einar Ekberg - Sven Forsberg / Ork. / 1952 /
X 260a O, du underbara lyckodag / Lisa Lindgren - Anna-Lisa Nordström / Karl-Erik Svedlund, flygel / *
X 260b Himlen är mitt hem / Lisa Lindgren - Anna-Lisa Nordström / Karl-Erik Svedlund, flygel / *
X 261a Sjung hallelujah / Carl Öst / Gitarr / 05.02.1952 / *
X 261b Ett nådehjon / Carl Öst / Gitarr / 05.02.1952 / *
X 262 Jag är ovärdig / Einar Ekberg / Ork. / 1952 /
X 262 Åter till Fader och hem / Einar Ekberg / Ork. / 1952 /
X 267a Jag frälsning funnit / Lisa Lindgren - Anna-Lisa Nordström / Karl-Erik Svedlund, flygel / *
X 267b I min bönevrå / Lisa Lindgren - Anna-Lisa Nordström / Karl-Erik Svedlund, flygel / *
X 269a Uti himmelen en gång / Carl Öst / Eg. gitarr / 11.09.1952 / *
X 269b En visa vill jag sjunga / Carl Öst / Eg. gitarr / 11.09.1952 / *
X 271 Han har kastat den i glömskans hav / Einar Ekberg / Karl-Erik Svedlund, flygel / 24.09.1951 / 
X 271 Jag längtar till hemmet därovan / Einar Ekberg / Orgel / Chicago 1946 / 
X 272a Du har hört om Moses / Ziga Olofsson / Dragspel / 12.12.1952 / * 
X 272b O, ljuva hemvist / Ziga Olofsson / Dragspel / 12.12.1952 / *
X 275 Allt utav bara nåd / Göran Stenlund - Egon Zandelin / Dagenkvintetten / 07.04.1954 /
X 275 Mantelfliken / Göran Stenlund - Egon Zandelin / Dagenkvintetten / 07.04.1954 /

XS 1 Kan ditt ankar hålla? (Will your anchor hold in the storms of life) / Einar Ekberg / Filadelfiaförs. musikfören. / 04.1931 /
XS 1 Den oundvikliga flyttningen / Lewi Pethrus / Talskiva / 04.1931 /
XS 2 Golgata / Einar Ekberg - Filadelfias manskör Sthlm. / / 04.1931 /
XS 2 Erfarenhetens vittnesbörd / Lewi Pethrus / Talskiva / 04.1931 /
XS 5a Räddningslinan / Einar Ekberg / K-E Svedlund, piano - O. Lenti, violin / * 
XS 5b Löftet till mor / Einar Ekberg / Lenti-Wöllner-Bergman-Svedlund / *
XS 6 Giv mig den frid / Einar Ekberg / Ack: Lenti, Wöllner / 1931 /
XS 6 På Golgata / Einar Ekberg / Ack: Svedlund / 1931 /
XS 8 Nu är försoningsdagen / Emil Ekenäs / K-E Svedlund, flygel - O. Lenti, obiligatviolin / 09.1931 /
XS 8 Golgata hälleberg (Ur ¨Förgängelsens trälar och frihetens söner¨) / Sven Lidman / Talskiva / 09.1931 /
XS 10 Golgata hälleberg (Ur ¨Förgängelsens trälar och frihetens söner¨) / Sven Lidman / Talskiva / 09.1931 /
XS 10 Vad gränslös kärlek / Einar Ekberg / K.-E. Svedlund, flygel - O. Lenti, violin / 09.1931 /
XS 11a Jag är främling / Einar Ekberg - Filadelfiaförs. blandade kör / / 03.1932 / *
XS 11b Jag mig gömmer uti klippan / Einar Ekberg - Filadelfiaförs. blandade kör / / 03.1932 / *
XS 13a Änglarna vänta, vänta / Ejnar Sjöberg, sång, banjo / Gunnar Persson, gitarr / *
XS 13b Jag är en gäst och främling på jorden / Ejnar Sjöberg, sång, banjo / Gunnar Persson, gitarr / *
XS 15a O, gör min själ vit som nyfallen snö / Einar Ekberg / Ack. / *
XS 15b Blott en dag, ett ögonblick i sänder / Einar Ekberg / Ack. / *
XS 16a Det ljöd en gång en stämma / Einar Ekberg / Violin - flygel / *
XS 16b En liten tid / Einar Ekberg / Kvartett / *
XS 17a Herrears Herre, Kungars Kung / Filadelfia blandad kör / *
XS 17b Frid, himmelsk frid / Einar Ekberg - Sven Larsson / Manskör, flygel / *
XS 19a Frälsningsfröjd / Einar Ekberg / Filadeliaför. Sthlm strängmusik / 11.1932 / *
XS 19b Hem, hem / Einar Ekberg / Filadeliaför. Sthlm strängmusik / 11.1932 / *
XS 20a Finns väl en plats som Golgata! / Einar Ekberg / Stråkkvartett /
XS 20b Närmare, ja närmare / Einar Ekberg / Emil Peterson, orgel / 
XS 22 Skall du få vara med? / Einar Ekberg / Karl-Erik Svedlund, piano / 10.1930 /
XS 22 Ur: Bryggan håller / Sven Lidman / Talskiva / 10.1930 / 
XS 24 Långt bortom rymden vida / Einar Ekberg / Lenthi - Bergman - Svedlund / 10.1930 /
XS 24 Jesus, du älskar (Jesus has loved me) / Einar Ekberg / Lenthi - Bergman - Svedlund / 10.1930 /
XS 25 (v1) Salighetens gåta / Einar Ekberg / Lenti - Bergman Svedlund / 10.1930 /
XS 25 (v1) Vid korset / Einar Ekberg / Lenti - Bergman Svedlund / 10.1930 /
XS 26 Där en falnad ros skall blomma / Emil Ekenäs / Lenti - Bergman Svedlund / 10.1930 /
XS 26 Hur snart försvinner vår levnad här / Emil Ekenäs / Lenti - Bergman Svedlund / 10.1930 /
XS 30b Hallelujah, o, det jublar / Einar Ekberg / Karl-Erik Svedlund, flygel / Kph 29.03.1933 / *
XS 30a Han omsorg har om sparven / Einar Ekberg / Karl-Erik Svedlund, flygel / Kph 29.03.1933 / *
XS 38a Jesus i krubban / Tal av pastor Lewi Pethrus / Talskiva /  10.1933 / *
XS 38b O, helga natt (Cantique noël) / Einar Ekberg - blandad kör //10.1933 / *
XS 39a Ett underbart namn / Einar Ekberg / Emil Peterson, orgel / *
XS 39b Till korset kom / Einar Ekberg / Emil Peterson, orgel / *

Z 1 (v1) Davids 32 psalm / Einar Ekberg / Karl-Erik Svedlund, flygel / 03.1932 /
Z 1 (v1) Jerusalem / Einar Ekberg / Karl-Erik Svedlund, flygel / 03.1932 /
Z 1 (v2) Davids 32 psalm / Einar Ekberg / Karl-Erik Svedlund, flygel / 19.09.1945 /
Z 1 (v2) Jerusalem / Einar Ekberg / Karl-Erik Svedlund, flygel / 19.09.1945 /
Z 100 Davids 32 psalm / Einar Ekberg / Karl-Erik Svedlund, flygel / 03.1932 /
Z 100 Jerusalem / Einar Ekberg / Karl-Erik Svedlund, flygel / 03.1932 /


- Tillbaka -
Norska Hjemmets herold AN 290 111 Kämpar för vår konung / Einar Ekberg / Orkester / 28.10.1938 / AN 290 111När omkring mig världen larmar / Einar Ekberg / Orkester / 28.10.1938 / D 3607 Kämpar för vår konung / Einar Ekberg / Orkester / 28.10.1938 / D 3607 När omkring mig världen larmar / Einar Ekberg / Orkester / 28.10.1938 / D 6906 (A 290 625) / Guldgrävaresången / Lapplands-Ziga (Olofsson) / Dragspel / 04.12.1942 - utg. 09.1948 / D 6906 (A 290 625) / Vi måste bedja mer / Lapplands-Ziga (Olofsson) / Dragspel / 04.12.1942 - utg. 09.1948 / D 6927 (A 290 651) / Guldgrävaresången / Lapplands-Ziga (Olofsson) / Trekkspill / 04.12.1942 - utg. 11.1948 / D 6927 (A 290 651) / Livets svårigheter många / Lapplands-Ziga (Olofsson) / Trekkspill / 07.02.1941 - utg. 11.1948 / D 6964 (A 290 715) / Försoningen / Lapplands-Ziga (Olofsson) - Rut Edman / Orgel / 1947 - utg. 10.1949 / D 6964 (A 290 715) / Mamma, är det långt till himlen / Lapplands-Ziga (Olofsson) / Orgel / 15.05.1943 - utg. 10.1949 / XN 1 Andefyllda kristna / Tempelkören / / 10.11.1949 / XN 1 Jag har hört om en stad / Tempelkören / / 10.11.1949 / XN 2 Barnabön / Carina Sandelin / Talskiva / 17,10.1949 / XN 2 O, kasta ditt ankar / Göran Stenlund / Orkester / 17,10.1949 / XN 3 Ett verktyg i Herrens hånd / Einar Ekberg / Orkester / 03.06.1938 / XN 3 Säg, minnes du psalmen? (Oi muistatko vielä sen virren?) / Einar Ekberg / Orkester / 03.08.1941 / XN 4 XN 5 Dagarna fly / Lisa Lindgren - Anna-Lisa Nordström / Karl-Erik Svedlund, flygel / 18.11.1946 / XN 5 Guds dyra löften / Lisa Lindgren - Anna-Lisa Nordström / Karl-Erik Svedlund, flygel / 18.11.1946 / XN 6 XN 7 Hemma i fridens land / Sångarbröderne / Sångarbröderne / 24.02.1947 - utg. 03.1950 / XN 7 Jag sökte min lycka / Sångarbröderne / Sångarbröderne / 24.02.1947 - utg. 03.1950 / XN 8 Så älskade Gud världen / Einar Waermö / Ork. / 03.06.1938 - utg. 03.1950 / XN 8 Underbar frid. Jag har funnit en frälsare / Einar Waermö / Ork. / 01.06.1938 - utg. 03.1950 / XN 9 XN 10 Hav tro på Gud / Einar Ekberg / Karl-Erik Svedlund, flygel / Chicago 1946 / XN 10 O, det är underbart / Einar Ekberg / Karl-Erik Svedlund, flygel / 28.06.1946 / XN 11 XN 12 XN 13 Bönebarn / Lapplands-Ziga (Olofsson) / Ork. / Sthlm 31.05.1949 / XN 13 I tidens aftonskymning / Lapplands-Ziga (Olofsson) / Ork. / Sthlm 31.05.1949 / XN 14 XN 15 XS 16 I den sena midnattstimmen (In the silent midnight watches) / Inger (13 år) och Margaretha Hernvald (15 år) / Ork. / 29.09.1950 / XN 16 Jesus är ämnet här för min sång / Inger (13 år) och Margaretha Hernvald (15 år) / Ork. / 29.09.1950 / XN 17 XN 18 I himmelen, i himmelen / Einar Ekberg / Ork. / 10.09.1951 / XN 18 Loven, i himlar / Einar Ekberg / Ork. / 10.09.1951 / XN 19 XN 20 XN 21 XN 22 Ett nådehjon / Carl Öst / Gitarr / 05.02.1952 / XN 22 Sjung hallelujah / Carl Öst / Gitarr / 05.02.1952 / XN 32 En densamme än förbliver / Einar Ekberg / Karl-Erik Svedlund, flygel / 31.08.1949 / XN 32 Han giver och giver (He giveth more grace as our burden grow greater) / Einar Ekberg / Karl-Erik Svedlund, flygel / 31.08.1949 / XN 33 Bred dina vita vingar / Einar Ekberg / Ork. / 25.04.1946 / XN 33 Jag längtar till hemmet därovan / Einar Ekberg / Orgel / Chicago 1946 / Bred dina vita vingar / Einar Ekberg / Ork. / 25.04.1946 - utg. 12.1954 / Hjemmets H. XN 33 / Jag längtar till hemmet därovan / Einar Ekberg / Orgel / Chicago 1946 - utg. 12.1954 / Hjemmets H. XN 33 /

- Tillbaka -
- Till första sidan -
© Svänga-Benga