Calle Lindström (1868 - 1955)

Bondkomiker och bygdemålstalare. Kom från Norrköping. Rymde hemifrån som 13-åring och anslöt sig till en cirkus. Utbildade sig så småningom till stuckatör och modellör. Kom i kontakt med amatörteatern via IOGT och uppträdde som sångare och berättare i Norrköpings folkets park 1901. Slog igenom 1906 och uppträdde sedan mest i folkparkerna med paschaser och vistexter som han skrivit själv. Han spelade handklaver men hade råkat ut för en olycka och kapat fyra fingrar på högerhanden. Därför lärde han sig spela med handklaveret upp-och-ner, dvs. spela melodin med västerhanden och basen med högerhanden.
Han skrev flera lokalrevyer i Norrköping. Debuterade på gramofon 1907 och fick långtidskontrakt med "The Gramophone Gompany" och spelade in över 200 skivsidor fram till 1930-talet. Kom att bli den förste svenske skivkomikern och var också mycket populär i USA:s svenskbygder. Besökte dock aldrig USA. Samarbetade en del med Schwente i Flena och Skånska Lasse. Han var också med och bildade den första fackföreningen för skådespelare 1913. Morbror till väckelsepredikanten G.G. Hjelm och också släkt på långt håll (mormors bror) med nyhetsuppläsaren på Aktuellt, Jarl Alfredius. Som valspråk hade Calle Lindström: "Vad som helst, men var original själv!"

Skivinsspelningar
Gram. Company
En auktion i Kråkemåla / Einar Ek, Ester Hagman / Talskiva (Insp. 15.05.1919) / X 593 / CRG
En auktion i Kråkemåla (Insp. 11.10.1910) / 281089 / CRG
Bråviksvalsen / Harmonica / X 897 / CRG 
Dalvalsen / Piano (Insp. 26.08.1912) / 283200 / CRG *
Da'n som kommer bakätter e' marknadsfärd / Einar Ek / Dragspel (Insp. 08.09.1920) / 7-282473 /
Da'n som kommer bakätter e' marknadsfärd / Einar Ek / Dragspel (Insp. 08.09.1920) / X 905 / CRG *
Den som ska vara fleckeras vän / Piano / 05.1919 / 7-282172 / CRG *
Drängalåt / Piano (Insp. 02.1907) / V*72168 / CRG *
Du sjömatros allt uti blåa kläder / Calle Lindström / Piano / 29.10.1919 / 7-282385, X 586, AL 711 /
Då gör ni vad ni ångrar / Skånska Lasse / (Insp. 05.11.1914) / 281278  /
E' paschasa om en tupp / Talskiva (Insp. 12.08.1916) / 282265 / CRG *
E' rörande kärleksvise / Piano (Insp. 02.1907) / V*72180 / GRG *
E' visa om elektrisiteta / Handklaver (Insp. 20.08.1912) / 282819 /  CRG
E' visa te Lovisa mi förriga fästemö / 05.11.1914 / 2-282816 /
E´flygpaschasa / Talskiva / 281117 / GCR
En auktion i Kråkemåla / Talskiva (Insp. 10.1910) / 281089 / CRG
En auktion i Kråkemåla / Talskiva / X 593 CRG
En förlofning i Päramon / Talskiva (Insp. 10.1910) / 281031 / Enkelsidig CRG * 
En handklaverslåt från Vikbolandet / Handklaver / 282688 / CRG *
En handklaverstrall uttå mig sjelfver / Handklaver / GC 72416 / GCR *
En handklaverstrall uttå mig sjelfver / V*72416 / CRG *
En kommunalstämma i Labberum / Karin Lindström - Gösta Jansson / Talskiva (Insp. 20.08.1912) / 281178 / CRG *
En kväll ve' mjölkdags (Talskiva) / X 167 / CRG *
En kvällsidyll i Östergötland / Carl och Carin Lindström / 284151 / CRG *
En kvällsidyll i Östergötland / Dragspel / X 167 / CRG *
En olycklig spelman / Piano (Insp. 10.1910) / 282312 / CRG ¤
En populärvetenskaplig föreläsning om mänskans yttre / Talskiva / 7-281031 / CRG *
En rörande visa om Sven Svenssons Sven / Skånska Lasse / (Insp. 05.11.1914) / 281277  /
En serenad på landet / Piano (Insp. 09.1909) / V*72668 / CRG *
En serenad på landet / Talskiva (Insp. 15.05.1919) / 7-281009 / CRG *
En serenad på landet / Talskiva / X 390 / CGR 
En sommartrall från Östergötland / Dragspel (Insp. 05.1919) / 7-282078 / CRG *
En utländsker sång med jodling / Piano / V*72700 / Enkelsidig GCR *
En visa om Per Olsson / Piano (Insp. 10.1908) / 72461 / CRG *
En visa om Per Olsson / Piano /(Insp. 10.1908) / V*72461 / GCR *
Ett frieri i Östergötland / Tal och sång till dragspel (Insp. 05.1919) / 7-282168 / CRG *
Ett frieri i Östergötland / Talskiva (Insp. 10.10.1911) / 281145 / CRG *
Flickan som for till Värmland / Dragspel (Insp. 05.1919) / 7-282077 / CRG *
Folkvisa från Gotland (Uti vår hage) / Piano (Insp. 17.08.1912) / 283199 / CRG *
Förlofningskalas / Talskiva (Insp. 20.08.1912) / CRG 282667 / *
Grosshandlar Pilsners tal på kalle Petterssons lysningsdag / Talskiva (Insp. 20.08.1912) / CRG 281152 / *
Handklaverstrall från Östergyllen / Handklaver / GC 72256 / GCR
Hos sockenskräddaren / Gösta Jansson / Talskiva (Insp. 20.08.1912) / 284182 / CRG *
Hur dä köm sej att Isak i Bo fick rammelbuljong / Talskiva (Insp. 10.1910) / 281037 / CRG *
Hur jag ska' ha't om jag blir husägare / Talskiva (Insp. 19.03.1915) / 281305 / CRG * 
Hur man läste kungörelser för 100 år sedan / Talskiva / 281118 / GCR
Huruledes skomakare Junke i Tratthult fick fästmö / Agnes Bergström / Talskiva / 281260 / CRG *
Julsväng på slättbygda / Agnes Bergström - Alfr. Jansson / Harmonica (Insp. 17.01.1913) / 281222 /  CRG * 
Julsväng på slättbygda / Calle Lindström m.fl. / Dragspel (Insp. 15.05.1919) / X 272 / CRG *
Julsväng på slättbygda / Calle Lindström m.fl. / Dragspel (Insp. 15.05.1919) / 7-282137 /
Jöns i Hyttas flyttningsvisa / (Insp. 05.11.1914) / 2-282924 / 
Kapten Groggs underbara resor / Piano (Insp. 08.09.1920) / X 890 / CRG
Karl Janssons sorgliga kärleksminne / Harmonica / X 897 / CRG 
Katta / Piano (Insp. 03.1915) / 2-282935 / CRG *
Klackjärnspolka / Calle Lindström / 282002 / Enkelsidig 
Kommunalstämma i Grönköping / Talskiva (Insp. 15.05.1919) / 7-281010 / CRG *
Kommunalstämma i Grönköping / Talskiva (Insp. 15.05.1919) / X 390 / CRG 
Kärleksvisa (Det var en gång för länge se'n) / Talskiva / 2-282114 / CRG *
Lite tokprat om högfäl å andre galenskaper / Talskiva / 7-281032 / CRG *
Majas Kal August / Harmonica / 2-282115 / CRG *
Majas Kal August / Piano (Insp. 05.1919) / X 289 / CRG *
Majas Kal August med dragspel / Piano (Insp. 05.1919) / 7-282175 / CRG * 
Midsommeraften på landet / Agenes Bergström - Alfred Jansson / Talskiva - handklaver / 281205 / CRG *
Min falska Johanna / Carl Lindström / Piano, harmonica / / GC 282165 / CRG *
Min falska Johanna / Piano (Insp. 10.1910) / 282165 /
Mitt nya handklaver / Handklaver / 72220 / GR
Nyårsvaka på landet / Agnes Bergström m.fl. / Talskiva (Insp. 17.01.1913) / 281223 / CRG *
Nyårsvaka på landet / Calle Lindström m.fl. / Dragspel (Insp. 15.05.1919) / X 272 / CRG *
Nyårsvaka på landet / Calle Lindström m.fl. / Dragspel (Insp. 15.05.1919) / 7-282138 /
När Abel i Solbacken drackk fotogen / Talskiva / 281158 / CRG *
När de' va' bröllop i Svuvebo / Calle Lindström m.fl. / Talskiva (Insp. 10.10.1911) / 281111 / CRG *
När dä' va' bouppteckning elfter Olle i Kringeltorp / Agenes Bergström - Alfred jansson / Talskiva / 281206 / CRG *
När gamle korpral Pistol vas skollärare / Agnes Bergström / Talskiva (Insp. 12.08.1913) / 281251 / CRG *
När ja' höll tal / Talskiva / V*71095 / GCR *
När ja' va'te Stockholm / Talskiva (Insp. 12.08.1916) / 281264 / CRG *
När jag höll tal /  Talskiva / V*71095 / GCR *
När jag skulle ha plats i sta'n b) En visa om mi Lisa / Piano (Insp. 10.1907) / V*71036 / Enkelsidig *
När jä' exerte beväring / Talskiva (Insp. 03.1915) / 281321 / CRG *
När Lasse i Tvartorp trodde att han skulle få bli riksdagsman / Talskiva (Insp. 10.10.1911) / 281110 / CRG *
När Lillängs-Maja hälsa' på sin fästman Kalle, som blivit gardist / Agnes Bergström / Talskiva / 281259 / CRG *
När Pelle i Bäck talte om själavandring / Carl Lindström / Talskiva (Insp. 20.08.1912) / 281207 / CRG
När Per Janson va' te' Malmö och Köpenhamn / Dragspel /`(Insp. 19.03.1915) / 2-282828 / CRG *
När Sunnbom å Kalson i Gammelkil gjorde sockerbrännvin / Harry Sandberg, dragspel (Insp. 29.10.1919) / X 593 / CRG *
När Sunnbo å Kalsön i Gammelkil gjorde sockerbrännvin / Talskiva / X 593 CRG 
När Sven i Kartorp va' tanddoktor / Calle Lindström / Harmonica / X 592 / CRG 
Om besynnerligheten i väla - E' lita visa / Tal - Handklaver / GC 71056 / GCR *
Om besynnerligheten i väla - E' lita visa / V*71056 / CRG *
Om Erker i Stubbetorp och Johannes i Laggebo / Talskiva (Insp. 20.08.1912) / 281177 / CRG 
Om konstiga kvinnfölk / Carl Lindström / Talskiva (Insp. 20.08.1912) / 281208 / CRG
Om Pelle och Stawa och deras äktenskap / Talskiva / 281301 / CRG *
Osebo-Lasses visa om Chicago / Piano (Insp. 10.1908) / V*72462 / GCR *
Osebo-Lasses visa om Chicago / Piano (Insp. 10.1908) 72462 / CRG *
Pelle som for till Indien / Calle Lindström / Harmonica / X 592 / CRG 
Pelle som spelte handklaver / Piano / 05.1919 / 7-282173 / CRG *
Per Jonsons silverbröllop / Talskiva (Insp. 10.1910) / 281097 / 
Positivflickan / Piano (Insp. 08.09.1920) / X 890 / CRG
På kalas i Lillgården / Piano (Insp. 05.1919) / 7-282174 / CRG *
På kalas i Lillgården / Piano (Insp. 05.1919) / X 289 / CRG *
På kvällskvisten / Dragspel (Insp. 08.09.1920) / 7-282472 / CRG
På kvällskvisten / Dragspel (Insp. 08.09.1920) / X 905 / CRG *
På länsmanskontoret / Karin Lindström - Gösta Jansson / Talskiva (Insp. 20.08.1912) / 281179 / CRG *
Rekryten i finkan / Karin Lindström / Sång och talskiva (Insp. 20.08.1912) / 284150 / CRG *
Rekryten i finkan / Karin Lindström / Sång och talskiva (Insp. 20.08.1912) / X 1548 /
Slammar-Kari / Paschasa (Insp. 10.1910) / 281096 /
Spelare-Abram och hans käring / Agnes Bergström / Talskiva m. handklaver (Insp. 12.08.1913) / 281250 / CRG *
Spelmans-Calles visa / Handklaver / V*72745 / GCR *
Stenby-Nisses visa / Piano (Insp. 10.1910) / 282311 / CRG ¤
Stjärnkikarvisa / Piano (Insp. 10.1910) / 282164 / CRG *
Stugulåtar och klackjärnsbaluns / Piano (Insp. 09.1909) / V*72710 / CRG *
Sven Lundbom å hans käring å deras dräng / Talskiva (Insp. 10.10.1911) / 281146 / CRG *
Svensk bröllopssväng / Einar Ek / Harmonica / 284293 / CRG *
Svensk Bröllopssväng / Tal och sång till dragspel (Insp. 05.1919) / 7-282169 / CRG *
Tradelutter mä handklaverå så ol te / Handklaver (Insp. 10.1910) / 282160 / CRG *
Visan om sängen / Ork. (Inbsp. 10.1907) / GC 72426 / GCR Enkelsidig 
 
H.M.V.
En auktion i Kråkemåla / Einar Ek - Ester Hagman / Talskiva (Insp. 15.05.1919) / AL 865 / *
En handklaverslåt från Vikbolandet / Calle Lindström / AL 858 / *
En kväll ve' mjölkdags / Calle Lindström, m.fl. / AL 849 / *
En kvällsidyll i Östergötland / Calle Lindström, m.fl. / AL 849 / *
Kapten Groggs underbara resor / Piano (Insp. 08.09.1920) / AL 588 / * 
Majas Kal August / Piano (Insp. 05.1919) / X 289 / *
När Sunnbom å Kalson i Gammelkil gjorde sockerbrännvin / Harry Sandberg, dragspel (Insp. 29.10.1919) / AL 865 / *
Positivflickan / Piano (Insp. 08.09.1920) / AL 588 / *
På kalas i Lillgården / Piano (Insp. 05.1919) / X 289 / *
Sabina elle Äventyret på biografen / Dragspel (Insp. 29.10.1919) / AL 864 / *
Tradelutter me' handklaver å så ol te / Calle Lindrström / AL  858 / *
Ä' du hemma om lördag, Amanda? / Dragspel (Insp. 29.10.1919) / AL 864 / *

Victor
Bråviksvalsen / Harmonica / 77551 / 
Da'n som kommer baketter e' marknadsfärd / Einar Ek / Talskiva (Insp. 10.1921) / 77980-B / *
Hemgjord sockerdricka / Harmonica / 77551 /
Ho' som va rädder för karar och han som va rädder för kvinns / 77451 /
På kvälllskvisten / 77451B / 
 
Zonophone Record
Det var dans ner ved Snippen / Handklaver / 72260 / 7" *
Drängalåt / X 72168 / Enkelsidig *
E' paschasa öm sjöormen / Talskiva / X 71016 / Enkelsidig *
En rörande kärleksvise / Piano (Insp. 02.1907) / X 72180 / Enkelsidig *
Nu ska vi spela på klaver / Handklaver (Insp. 10.1907) / X 72378 / Enkelsidig *
När jag var ut' och segle / Talskiva / X 71028 / Enkelsidig *
Otur i kärlek / Piano (Insp.  02.1907) / X 72290 / Enkelsidig *
Pelle som spelte handklaver / Handklaver / X 72197 / Enkelsidig *
Wilhelmina Pettersson / Piano / 72261 / 7" *

- Tillbaka -
- Till första sidan -
© Svänga-Benga