Zonophone skivetikettZonophone
Record
Ursprungligen Tyskt gramofonbolag som 1903 togs över av The Gramophone Company som använde det som sin lågprisetikett 1905 - 10. Slogs 1932 samman med Regal till Regal Zonophone

- Till första sidan -


Zonophone Rec. / 214 / One of the girls / Mr. Frank Williams / Orchestra / SE / *
Zonophone Rec. / 214 / Ship Ahoy / Mr. Frank Williams / Orchestra / SE / *

3756 Cuckoo walz / Instrumental / International novelty quart. / N.Y. 10.04.1922 /

70011 Berlinerluft / Instrumental / Kgl. Garder Husar Regiments Musikkorps / / Enkelsidig 7"
70015 Kungl. Södermanlands Reg. paradmarsch / Militärork. / 04.1906 / 7" *
70016 Kungl. Kronobergs Reg. paradmarsch / Militärork. / 04.1906 / 7" *
70019 Frykdalsdans N:o 1 / Instrumental / Militär-orkestern, Sthlm / 04.1906 / Enkelsidig 7" *
70021 Frykdalsdans "Nömra tre" / Instrumental / Militär-orkestern, Sthlm / 04.1906 / Enkelsidig 7" *
70022 Min tös / Instrumental / Militär-orkestern, Sthlm / 04.1906 / Enkelsidig 7" *
70026 Kungl. Lifregementets Grenadjärers paradmarsch / Militärork. / 04.1906 / Enkelsidig 7" *
70027 Smålands polketter / Instrumental / Militär orkestern (D: Hj. Meissner) / 04.1906 / Enkelsidig 7" *
70031 Kungl. Kalmar Reg. paradmarsch / Instrumental / Militärorkester (D: Hj. Meissner) / Enkelsidig 7"
70033 Kungl. Lifgardet till häst paradmarsch / Instrumental / Militärorkestern, Stockholm / Enkelsidig 7"
70034 Träsko valm m/träsko / Instrumental / Kronprinsens Husar regiment / Enkelsidig 7"
70513 Maxime Marsch (Ur: "Den glada änken") / Instrumental / Zonophon-orkestern / Enkelsidig 7"
70543 Landsvägsmarsch / Instrrumental / Zonophon orkestret, Kph / 09.1908 / Enkelsidig *

71002 Julebal paa landet / Adolf Östby - P. Pedersen / Harmonica / 09.1905 / Enkelsidig 7" *

72002 Sångarens hem / Oscar Bergström / / 03.1903 / Enkelsidig 7" 
72062 Per å Lisa / William Beck / / / Enkelsidig
72075 Fotograferingen / August Svensson / Enkelsidig 7"
72090 Vårt land, vårt land / Oscar Bergström / / 02.1904 / Enkelsidig 7" *
72105 Så älskade gud världen att.. / Carl Bolin / / 09.1905 / Enkelsidig 7" *
72113 Skepparevisa / August Svensson / Ork. / 72113 / Enkelsidig 
72115 En ynkelig låt / Aug. Svensson / Piano / Enkelsidig
72116 O, min Carl Gustaf / August Svensson / Piano / 04.1906 / Enkelsidig 7" *
72121 Vi ville fred med Norge (Ur revyn: Kalle Munter) / Carl Deurell / Piano / 04.1906 / 
72127 Dryckesvisa (Ur: "Marinettes alla skälmstycken") / G.A. Lund / Piano / 03.1903 / Enkelsidig 7"
72159 Hafva Ni sett Karlsson / Aug. Svensson / 
72178 Ut på landsväjen (Frykdalspolska) / Hugo Duhs / Piano? / 02.1907 / Enkelsidig
72184 Skynda sig Larson / August Svensson / Piano (Insp. 04.1906) / 
72219 Sjömansvisa / Carl Barcklind / Handklaver / 02.1907 / Enkelsidig 7" *
72230 Amanda, den stolta / Wilhelm Tunelli / Piano / Enkelsidig /
72232 Svensk folkvisa / G.A. Lund / Piano / 03.1903 / 7" *
72233 Fåfäng önskan / G.A. Lund / Piano / 03.1903 / 7" *
72256 I monsagål'n i Kafleby / Carl Lindström / / 02.1907 / Enkelsidig 7" *
72260 Det var dans ner ved Snippen / Carl Lindström / Handklaver / 02.1907 / 7" *
72261 Wilhelmina Pettersson / Carl Lindström / Piano / 02.1907 / 7" *
72281 Jänteblig / Hugo Duhs / Piano / 02.1907 / Enkelsidig
72311 Kärlek, vin och sång / August Svensson / Enkelsidig 
72417 Det var dans bort i vägen / Hugo Duhs / Piano / 10.1908 / Enkelsidig

73050 Folkvisa ur "Wärmlänningarne" / Frida Falk / Enkelsidig 7" 
73074 Flickan, som gick i gröna skogen / Emma Meissner / Piano / 02.1907 / Enkelsidig

74000 Gluntens flamma / August Svensson - Otto Edberg / Enkelsidig 7" 
74026 Den gamla mamsellens sång / Oscar Bergström - Inga Berentz / Piano / 04.1906 / Enkelsidig 7"
74501 Alls ingen flicka lastar jag / Solistkjören T.T. med solo av B. Schücker /

79100 Norsk bondevals / Instrumental / Carl Mathiesen, harmonica / Kristiania 12.1904 / Enkelsidig 7"
79100 Jämtvals / Instrumental / Uttringe gubbarna / 04.1906 /
79101 Rysk dans / Elis Olsson / Piano? / 04.1906 / Enkelsdig 7" / *
79102 Vingåkersdans / Instrumental / Uttringe gubbar / 04.1906 / Enkelsidig 7" *
79103 Galopp / Elis Olsson / Piano? / 04.1906 / Enkelsdig 7" / *
79104 Ekströms vals / Instrumental / Uttringe gubbar / 04.1906 / Enkelsdig 7" / *
79114 Bondvals / Instrumental / Italiensk ork. / 02.1907 / Enkelsidig 7" *

JN 4 Med en enkel tulipan / Harry Brandelius / Waldimirs ork. / 23.03.1938 /
JN 4 En kavaljer med handklaver / Harry Brandelius / All tiders dragspelsork. / 24.03.1938 /

O 72009 Visan om den puckelryggige (Ur "Lilla hertigen") / Aug. Svensson / Ork. / 5"

X 26750 Kunstreiter-galopp / Instrumental / Seidlers orchester (TY) / *
X 26751 Zigeunerspiele / Instrumental / Seidlers orchester (TY) / *
X 29276 Quand l'amour meurt / Guido Gialdini, hvissling / Orkester / Enkelsidig *

X 49110 Life in Vienna / Instrumental / Alex. Prince, piano / / Enkelsidig *
X 49264 Walking home with Angeline / Instrumental / Hand bells / / Enkelsidig *

X 70023 Clown polka / Instrumental / Göta Lifgardes musikkår / 10.1904 / Enkelsidig *
X 70025 Tortadaja / Instrumental / Kgl. Husar Reg. Kph. (DK) / Enkelsidig *
X 70027 Vingåkersdansen / Instrumental / Göta Lifgardes musikkår / 10.1904 / Enkelsidig *
X 70033 Charme / Instrumental / Kronprinsens Husar regemente / 04.1906 / Enkelsidig *
X 70034 Visor & trallar från Småland, potp. del 1 / Instrumental / Militär-orkestern, Sthlm / *
X 70035 Visor & trallar från Småland, potp. del 2 / Instrumental / Militär-orkestern, Sthlm / *
X 70036 Elfsborgs Reg. paradmarsch / Instrumental / Militär orkestern / Enkelsidig *
X 70515 Spel opp, Pas de quatre / Instrumental / Zonophon Ork. , Sthlm / 02.1907 / Enkelsidig *
X 70554 Kungl. Vestgöta Reg. paradmarsch / Instrumental / Zonophon Orchestra, Sthlm / Enkelsidig *

X 71016 E' paschasa öm sjöormen / Carl Lindström / Talskiva / 02.1907 / Enkelsidig *
X 71028 När jag var ut' och segle / Carl Lindström / Talskiva / 02.1907 / Enkelsidig *
X 71029 En beväringshistoria / William Beck / Talskiva / Kristiania 10.1907 /
X 71045 Den stumme musikanten inför rätten / Axel Ringvall / Talskiva / 10.1907 / Enkelsidig *
X 71046 Kommunalstämma i Grönköping / Brack-Jan (Axel Frölén) m.fl. / Talskiva / / Enkelsidig *

X 72045 Min lilla vrå bland bergen / Aug. Svensson / Piano / 09.1905 / *
X 72046 Sångaren på vandring / Aug. Svensson / Piano / 09.1905 / *
X 72045 Min lilla vrå bland bergen / Aug. Svensson / Piano / 09.1905 / Enkelsidig *
X 72046 Sångaren på vandring / Aug. Svensson / Piano / 09.1905 / Enkelsidig *
X 72079 Den glade gardist / William Beck / Ork. / Kristiania 09.1905 / 
X 72118 Bondvisa (Ur: "Lars Anders") / Carl Barcklind / / 04.1906 / Enkelsidig *
X 72142 Sjöröfvaren / Orcar Bergström / / 10.1904 / Enkelsidig *
X 72168 Drängalåt / Carl Lindström / 02.1907 / Enkelsidig / *
X 72169 Då går jag till Maxim / Carl Barcklind / Orkester / Enkelsidig *
X 72175 Min Hulda / Aug. Svensson / Enkelsidig
X 72177 En rolig historia / Wilhelm Tunelli, tal och sång / Piano / 02.1907 / Enkelsidig *
X 72179 Bland fjällen / Aug. Svensson / Enkelsidig *
X 72180 En rörande kärleksvise / Carl Lindström / Piano / 02.1907 / Enkelsidig *
X 72197 Pelle som spelte handklaver / Carl Lindström / Handklaver / 02.1907 / Enkelsidig / *
X 72214 Min Fia / Carl Barcklind / Handklaver / 02.1907 / Enkelsidig *
X 72254 Visan om tolfstängningen / August Svensson / Enkelsidig / 
X 72255 Gubben & S:t Per / Carl Barcklind / Handklaver / 10.1907 /
X 72257 Kirre virre vim / Gösta Björkman / Piano / 10.1907 / Enkelsidig / *
X 72260 Kanonkupletten / G.A. Lund / Piano / 10.1907 /
X 72261 Vals ur "Cornevilles klockor" / G.A. Lund / Piano / 03.1903 /
X 72262 Vals ur "Vagabonderna" / Oscar Ralf /. *
X 72263 O sköna tid, o sälla tid / Oscar Ralf / *
X 72288 Anders han var en hurtiger dräng / Oscar Bergström / Piano / 10.1907 / Enkelsidig *
X 72290 Otur i kärlek / Carl Lindström / Piano / 02.1907 / Enkelsidig *
X 72294 Beväringsvisa / William Beck / Ork.? / Kristiania 10.1907 /
X 72310 Stumpen / Gösta Björkman / Piano? / 10.1907 / Enkelsidig *
X 73323 Hemtrefnad i kasern (Ur: "No 30 Gustafsson") / John Liander / Ork. / 03.1908 / Enkelsidig *
X 72326 Det var tur tycker jag (Ur: "No 30 Gustafsson") / August Svensson / Ork. / Enkelsidig
X 72342 Petter Jönssons amerikaresa / Wilhelm Turelli / Piano / 03.1908 / Enkelsidig *
X 72360 Bohuslänningeparadmarsch / Karl Johannesson / Piano / 03.1908 / Enkelsidig *
X 72378 Nu ska vi spela på klaver / Carl Lindström / Handklaver / 10.1907 / Enkelsidig *
X 72411 Solparasölle / Hugo Duhs / 10.1908 / *
X 72412 Fästmansköpet / Hugo Duhs / 10.1908 / *
X 72422 Du gamla du fria / Ernst Svedelius / Ork. / 10.1908 / *
X 72423 Soldatgossen / Ernst Svedelius / Ork. / 10.1908 / *
X 72428 O, min Augusta / Elis Olson / Piano / Enkelsidig
X 72471 Kolijox ur Folkans Dollarprinsessa / Aug. Svensson / Ork. / Enkelsidig *
X 72474 Tulipan (Ur "Konstgjorda Svensson") / Georg Blomstedt / Enkelsidig
X 73067 När mamma var flicka / Emma Meissner / 02.1907 / Enkelsidig *
X 73095 Allmän rösträtt (Ur "No 30 Gustafsson") / Inga Berentz / Ork. / Enkelsidig *
X 73127 Fiskare - vals från Bohuslän / Emma Meissner / Ork. / 10.1908 / Enkelsidig *
X 73144 Smutslitteratur (Ur: "Konstgjorda Svensson") / Margit Sjöblom / Orkester / 03.1909 / Enkelsidig *
X 73225 Min ideallokal (Ur: "No 30 Gustafsson") / Oscar Ralf / Ork. / Enkelsidig /
X 73379 Det var en söndagsmorgon / August Svensson / Harmonica / Enkelsidig *
X 74010 Ångbåtssång / Svenska studentkvartetten / Enkelsidig
X 74011 Sjung om studentens lyckliga da'r / Svenska studentvartetten, Sthlm /
X 74017 Slottsklockan (Ur: "Gluntarne") / Svenska Gluntsångare / 
X 74024 När du mig kösste / Inga Berentz - Aug. Svensson / Enkelsidig *
X 74024 När du mig kösste / Inga Berentz - Aug. Svensson / Enkelsidig *
X 74025 Duett ur "Nerkingarne" / Frida Falk - G.A. Lund / 04.1906 / Enkelsidig
X 74033 Kyssen (Ur revyn: "Stackars Olsson") / Eva Nilsson - Ingrid Wallström / Enkelsidig /
X 74049 Pumpa på (Ur: "Hoffmans äventyr") / August Svensson - Inga Berentz / Enkelsidig /
X 74068 Vi dansa ringel-rei (Ur: "Dollarprinsessan") / Signe Rydberg - Ernst Fastbom / Ork. / 03.1909 / Enkelsidig *
X 74069 Kyssvals (Ur: "Folkans Dollarprinsessa") / Hildur Lithman - Gustaf Råfelt / Ork. / 03.1909 / *
X 74070 Klackjärnspolka (Ur: "Konstgjorda Svensson") / Margit Sjöblom - Ellen Lennarsson / Ork. / 03.1909 / Enkelsidig *
X 79100 Jämtvals / Uttringe gubbar / Enkelsidig / 
X 79103 Harmonica polka / Instrumental / Gerhard Guldbrandsen, trekkspill / Enkelsidig *
X 79107 Bondpolska / Instrumental / Italienska musikanter / 02.1907 / Enkelsidig *
X 79109 Haga-vals / Instrumental / Italienska musikanter / 02.1907 / Enkelsidig *
X 79110 Bondmarsch / Instrumental / Uttringegubbarne / 10.1907 / Enkelsidig *
X 79111 Schottis / Instrumental / Italienska musikanter / 02.1907 / Enkelsidig *
X 79112 Vermlandsvals / Instrumental / Uttringegubbarne / 10.1907 / Enkelsidig *
X 79113 Norsk mazurka / Instrumental / S. Borgström / Enkelsidig /
X 79116 Den gamlas vals / Instrumental / Uttringegubbarne / 10.1907 / Enkelsidig *
X 79119 2:dra jämtvalsen / Instrumental / Uttringegubbarne / 10.1907 / Enkelsidig *

ZN 6 Jungman Johnny är i sta'n / Harry Brandelius / Waldimirs ork. / 04.03.1938 /
ZN 6 Marianne uti skansen / Harry Brandelius / Waldimirs ork. / 04.03.1938 /
ZN 3 Styrman Fager / Harry Brandelius / Alla tiders dragspelsork. / 22.12.1937 /
ZN 4 Med en enkel tulipan / Harry Brandelius / Waldimirs ork. / 23.03.1938 /
ZN 4 En kavaljer med handklaver / Harry Brandelius / All tiders dragspelsork. / 24.03.1938 /
ZN 5 På en strand i Waikiki / Harry Kullenborg / Hawaiikvartetten Kihola / 14.02.1938 /

Brittiska Zonophone
214 One of the girls / Mr. Frank Williams / Orchestra / *
214 Ship Ahoy / Mr. Frank Williams / Orchestra / *
545 Sound Advice / Harry Lauder / Orch. / 09.1915 / 
545 Stop Yer Tickling, Jock / Harry Lauder / Orch. / 09.1915 / 
546 Rising Early In The Morning / Harry Lauder / Orch. / / 
547 I Love A Lassie / Harry Lauder / Orch. / 09.1915 / 
547 I've Loved Her Ever Since She Was A Baby / Harry Lauder / Orch. / 09.1915 / 
549 The Wedding Of SandyMcNab / Harry Lauder / Orch. / 05.1911 / 
549 When I Get Back To Bonnie Scotland / Harry Lauder / Orch. / 05.1911 / 
550 He Was Very, Very Kind To Me / Harry Lauder / Orch. / 05.1911 / 
550 The Bounding Bounder / Harry Lauder / Orch. / 05.1911 / 
604 The Lass O' Killiecrankie / Harry Lauder / Orch. / 08.1911 / 
604 Trip To Inverary / Harry Lauder / Orch. / 08.1911 / 
634 It's Just Like Being At Hame / Harry Lauder / Orch. / / 
634 Roaming In The Gloaming / Harry Lauder / Orch. / 09.1915 / 
689 Bonnie Leezie Lindsay / Harry Lauder / Orch. / 12.1911 / 
689 The Referee / Harry Lauder / Orch. / 12.1911 / 
899 The Blarney Stone / Harry Lauder / Orch. / 10.1912 / 
899 The Same As His Father Did Before / Harry Lauder / Orch. / 10.1912 / 
1166 Portobello Lass / Harry Lauder / Orch. / 1913 / 
1166 Ta-ta, My Bonnie Maggie Darlin' / Harry Lauder / Orch. / 1913 / 
1189 It's Nicer To Be In Bed / Harry Lauder / Orch. / 1913 / 
1189 The Kilty Lads / Harry Lauder / Orch. / 1913 / 
1473 Jean / Harry Lauder / Orch. / 09.1915 / 
1473 The British Bulldog's Watching At The Door / Harry Lauder / Orch. / 09.1915 / 
2901 Let me hold your hand dear / Carl Brisson/ Piano / Hayes 08.03.1927 /
2901 When the love bird leaves the nest / Carl Brisson/ Piano / Hayes 28.02.1927 /
2902 Since I found you / Carl Brisson/ Piano / Hayes 08.03.1927 /
2902 Sweet lady / Carl Brisson/ Piano / Hayes 08.03.1927 /

GO 22 I Love To Be A Sailor / Harry Lauder / Orch. / 12.1916 / *
GO 22 I'm Going To Marry-arry / Harry Lauder / Orch. / 12.1916 / * 
GO 33 O Sing To Me The Auld Scotch Sangs / Harry Lauder / Orch. / 1917 / 
GO 33 We All Go Home The Same Way / Harry Lauder / Orch. / 1917 / 
GO 57 Bella The Belle O' Dunoon / Harry Lauder / Orch. / 1921 / 
GO 57 Saturday Night / Harry Lauder / Orch. / 1921 / 
GO 64 Music And Song / Harry Lauder / Orch. / 1924 / 
GO 64 The End Of The Road / Harry Lauder / Orch. / 1924 / 
GO 69 I've Loved Her Ever Since She Was A Baby / Harry Lauder / Orch. / 1926 / 
GO 69 Soosie Maclean / Harry Lauder / Orch. / 1926 / 
GO 82 Music And Song / Harry Lauder / Orch. / 02.1929 / 
GO 82 The End Of The Road / Harry Lauder / Orch. / 02.1929 / 
GO 98 I Love To Be A Sailor / Harry Lauder / Orch. / 1928 / 
GO 98 I'm Going To Marry-Arry / Harry Lauder / Orch. / 1928 / 
GO 99 Hame O' Mine / Harry Lauder / Orch. / 12.1930 / 
GO 99 It's A Fine Thing To Sing / Harry Lauder / Orch. / 12.1930 / 

X 42355 Stop Your Tickling Jock / Harry Lauder / Orch. / 12.1905 / 
X 42923 Bonnie Leezie Lindsay / Harry Lauder / Orch. / 11.1909 / 


Franska Disque Zonofono
X 1263 / Les Noces de Jeannette / Instrumental / Garde Républicaine / Enkelsidig *
X 97900 Intermezzo Cavalleria rusticana / Instrumental / Virgilio Ranzato / Enkelsidig *


- Tillbaka -
- Till första sidan -
© Svänga-Benga