Alf(red) Alfer (26.10.1909 - 16.02.1965 N.Y.)

Alf Alfer 1941 Violinist, sångare (tenor). Född i Stockholm. Var ett musikaliskt underbarn och kunde tolka noter innan han kunde läsa! Bildade sin första egna orkester när han var 15 år. Studerade sång för bl.a. Joseph Hislop. I början på 30-talet var han förste tenor i kvartetten Synkopen. Medlem i orkestern Tobis and his Gauchos. Tjänstgjorde också en tid som sjungande kypare på en (svensk) restaurang i New York. I början av 1940-talet kallades han "Kronprinsen bland svenska tenorer" och efter att ha sjungit evangelisternas parti i Bach's Matteuspassion 1942 framträdde han också som oratoriesångare. Bror till pianisten Björn "Nalle" Alfer.

Skivinspelningar
Columbia
Land, du välsignade / Ork. (Insp. 07.10.1940) / DS 1215 / *
När alla stjärnor glimma / Alfredos tangoband (Insp. 03.09.1940) / DS 1207 / 
Svenskmannasång / Ork. (Insp. 07.10.1940) / DS 1215 / *
Sången är förbi / Alfredos tangoband (Insp. 03.09.1940) / DS 1207 / 

Kristall
Gatusångarens serenad (Penny serenade) / Alf Alfer / Charles Redlands ork. (Insp. 22.02.1939) / Sv 1791 *
 
Musica
Musica proibita / Medl. K. hovkap. (Insp. 03.11.1943 kl. 09.00 - 12.00) / 8611 / 
När björkarna susa / Ork. / A 5399 / 
Serenad ur "Harlekins millioner" / Medl. K. hovkap. (Insp. 03.11.1943 kl. 09.00 - 12.00) / 8611 / 
Trollsjön / Ork. / A 5399 / 
Under ekars djupa grönska (In the chapel in the moonlight) / Dansork. (Insp. 05.03.1937) / 

Resia
Figaro / Dansork. / 30.10.1939 / 4101 / 
Under ekars djupa grönska (In the chappel in the moonlight) / Dansork. (Insp. 05.03.1937) / 4041 / 

Scala
För dig allen (For you alone) / Nils Kyndels Bernsork. (Insp. 24.04.1939) / 244 / *
Säg mig godnatt (The sunshine of your smile) / Nils Kyndels Bernsork. (Insp. 24.04.1939) / 244 / *

Schou
För dig allen (For you alone) / Ork. (Insp. 24.04.1939) / I 1303 / 
Säg mig godnatt (The sunshine of your smile) / Ork. (Insp. 24.04.1939) / I 1303 / 

Silverton
Figaro / Dansork. (Insp. 30.10.1939) / 3296 / * 
Under ekars djupa grönska (In the chappel in the moonlight) / (Ref. sång) / Dansork. (Insp. 05.03.1937) / St 3103 / 

Telefunken
Ave Maria / Ork. (Insp. 08.10.1936 ) / A 2088 / 
Ave Maria / Ork. (Insp. 08.10.1936 utg. 12.1944 ) / A 5355 / 
Bön / Stig Ribbing, piano (Insp. 01.11.1943 kl. 09.00 - 12.00 ) / A 5371 / *
Du som gav mitt hjärta ro / Medl. av K. hovkap. (Insp. 04.02.1942 ) / A 5295 / 
För dig allen (For you alone) / Medl. av K. hovkap. (Insp. 31.01.1942 ) / A 5283 / 
Julsång (Cantique noël) / Stråkens. (Insp. 18.05.1943 utg. 12.1944 ) / A 5355 / *
La Danza / Medl. K. hovkap. (Insp. 03.11.1943 ) / A 5379 / 
L'amour, toujours l'amour / Medl. av K. hovkap. (Insp. 16.10.1942 ) / A 5313 / 
Liksom en fager ros / Medl. av hovkapellet (Insp. 18.05.1943 - utg. 10.1944) / A 5344 / *
Lolita / Medl. K. hovkap. (Insp. 03.11.1943) / A 5379 / 
Mattinata / Medl. av K. hovkap. (Insp. 16.10.1942 ) / A 5313 / 
Min moder / Stig Ribbing, piano (Insp. 01.11.1943 kl. 09.00 - 12.00) / A 5371 / *
Minns du? (Until) / Medl. av hovkapellet (Insp. 18.05.1943 - utg. 10.1944) / A 5344 / *
Morgon / Medl. av hovkap. (D: Sixten Ehrling, insp. 16.10.1942) / A 5312 /
Musica proibita / Medl. K. hovkap. (Insp. 03.11.1943 kl. 09.00 - 12.00) / A 5372 / *
När [Där] björkarna susa / Medl. av hovkap. (D: Bertil Bostedt, insp. 04.02.1942 / A 5295 /
När [Där] björkarna susa / Medl. av hovkap. (D: Bertil Bostedt, insp. 04.02.1942 - utg. 1952 / A 5399 /*
Serenad ur "Harlekins millioner" / Medl. K. hovkap. (Insp. 03.11.1943 kl. 09.00 - 12.00) / A 5372 / *
Song for songs / Medl. av K. hovkap. (Insp. 31.01.1942) / A 5283 / 
Trollsjön (Murmelsee) / Medl. av hovkap. (D: Sixten Ehrling, insp. 16.10.1942) / A 5312 /
Trollsjön (Murmelsee) / Medl. av hovkap. (D: Sixten Ehrling, insp. 16.10.1942 - utg. 1952) / A 5399 /*

Telestar
Där björkarna susa / Medl. K. hovkap. (Insp. 04.02.1942 utg. 1950) / A 5399 / *
Trollsjön (Murmelsee) / Medl. K. hovkap. (Insp. 16.10.1942 utg. 1950) /  A 5399 / * 

Toni
Ett stråkdrag från Wien / Stråkork. (Insp. 09.1937) / 605 / *

Tono (Danmark)
För dig allen (For you alone) / Ork. (Insp. 24.04.1939) / T 21080 / 
Säg mig godnatt (The sunshine of your smile) / Ork. (Insp. 24.04.1939) / T 21080 / 

Film
1939 Adolf i eld och lågor

- Tillbaka -
- Till första sidan -
© Svänga-Benga