Zarah Leander (15.03.1907 - 23.06.1981)

Zarah Leander i filmen Äktenskapsleken, 1935 Sångerska (mezzosopran), film- och revyskådespelerska. Född Hedberg på Järnvägsgatan i Karlstad som nummer tre i en syskonskara på fem. Syster till Gustaf Hedberg. Började ta pianolektioner som femåring och gjorde sitt första offentliga framträdande på tredjedag jul 1913. Tillbringade 1½ år i Riga och studerade musik. Arbetade därefter en kort tid som kontorist på Lindströms bokförlag i Stockholm där hon efterträddes av barnboksförfattarinnan Astrid Lindgren. Försökte därefter komma in på Dramatens elevskola men blev inte antagen. Hon sökte upp Ernst Rolfs, blev genast engagerad och debuterade på scen den 27.10.1929 i Borås i Ernst Rolfs turnerande revy det året och i februari 1930 debuterade hon på skiva. Bara två år senare spelade hon i "Glada änkan" mot Gösta Ekman. Därefter var hon primadonna i flera av Karl Gerhards revyer. Hon blev känd för sin djupa alt-röst och under åren 1937 - 43 var hon den ledande filmstjärnan i Tyskland ("die Leander"), främst i passionerade kärleksmelodramer. Engagemanget, som kom att verka stärkande på den tyska hemmafronten, gjorde henne omstridd i Sverige. 1943 drog hon sig tillbaka till sitt gods Lönö i Östergötland innan hon gjorde en bejublad comeback på Konserthuset i Stockholm 1949. Fortsatte filmkarriären i tyskland efter kriget och fram till 60-talet. Under 1950-talet utvecklades hon till firad diva i Sverige och Västtyskland med "Vill ni se en stjärna" som signaturmelodi (med en text som egentligen handlade om Greta Garbo). Hon uppträdde vanligen med sin tredje man Arne Hülphers som ackompanjatör.
Hon var gift tre gånger. Första gången 1927 - 32 med Nils Leander med vilken hon hade barnen Boel (1927 - 2022) och Göran (1929 - 2010), andra gången 1932 - 1946 med kapten Vidar Forsell (son till John Forsell) och tredje gången från 1956 med Arne Hülphers och fram till dennes död.

I Häradshammars bygdegård öppnade på hennes 100-årsdag ett museum till hennes ära. Där firar man varje år Zarah-dagen (19/7). Det finns även ett svenskt Zarah Leander sällskap.

Litt:
Bögarnas Zarah (Tina Rosenberg, Normal förlag 2009)
Se på mig (Berata Arnborg, Natur & Kultur, 2017)
Svensk filmparad (Saxon & Lindström, 1936) *
Vill ni se - Zarah Leander (P. Seiler)
Vill ni se en diva (Zarah Leander med Gits Olsson 1958)
Zarah (Zarah Leander med Jan Gabrielsson 1972) *
Zarah Leander. En stjärnas liv (Jutta Jacobi, 2007) *

Länkar:
Zarah Leander sällskapet
Ännu en hemsida om Zarah
En tysk hemsida om Die Leander
Zarah Leander och Arne Hülphers grav


Sagt av Die Leander:

Det är mig nästan komplett likgiltigt om jag nämns i filmböckerna eller ej. Men skulle man glömma bort mig eller radera ut mig när grammofonskivans historia skall skrivas – då skulle jag bli uppriktigt ledsen.

 
Skivinspelningar    Filmer och överföringar till vinyl
Austroton (Österrike)
Du bist der bei dem's möglich wär' / Das Grosse Wiener Tanzorch. (Insp. Wien 1951) / 70001 / 
"Servus" sagt die schöne Stadt der Lieder / Das Grosse Wiener Tanzorch. (Insp. Wien 1951) / 70000 / 
Warum brauchen denn die Männer soviel Liebe / Das Grosse Wiener Tanzorch. (Insp. Wien 1951) / 70001 / 
Welterfolge in Neuaufnahmen 1&2. Teil / Das Orch. Karl Loubé (Insp. Wien 27.04.1952) / 58629 V / 
Wunderbar / Das Grosse Wiener Tanzorch. (Insp. Wien 1951) / 70000 / 

Discus (USA)
Ich bin ein Star (Ur: "Axel an der Himmelstür") / Zarah Leander / Orch. / Berlin 22.09.1937 / D 3008 / 

Svenska och tyska Odeon
Abel / Ork. (Insp. 1957) / * 
April, april / Zarah Leander / Odeons ork. (Insp. 13.03.1932) / SA 162 994 / *
Bei mir bist du schön / Einar Groths ork. (Insp. 21.04.1938) / D 2967 / 
Bei mir bist du schön / Einar Groths ork. (Insp. 21.04.1938) / SA 255 956 / *
Blå vision (Fata morgana) / Åke Jelvings ork. / 23.03.1955 / ZA 24 / 
Bon soir, bon soir / Åke Jelvings ork. (Insp. 18.08.1954 kl. 10.00 - ) / ZA 22 / *
Budapest / Einar Groths ork. (Insp. 21.04.1938) / D 2967 / 
Budapest / Einar Groths ork. (Insp. 21.04.1938) / SA 255 956 / *
Café Rouge / Ork. (Insp. 04.10.1943) / D 5105 / * 
Café Rouge / Ork. (Insp. 04.10.1943) / ND 3982 / 
Casanova / Sven Sandberg / Dir: Jules Sylvain (1930) / A 162 761* & D 2210 / *
Champagnenatt / Ork. - Jules Sylvain / SA 162 959 / *
Cheri... Du bist heut so Anders / Odeons konstnärsork. / O 4783 / 
Coctail / Orkester (D: Jules Sylvain, insp. 03.1932) / SA 162 994 / *
Coctail för två / Arne Hülphers Fenixork. (Insp. 20.09.1934) / D 2632 /
Da von get die Welt nicht unter / UFA Tonfilm-Orch. (D: Michael Jary, insp. Berlin 23.02.1942) / 
De' ä' väl ingenting att skratta åt / Ork. (Insp. 16.11.1931) / SA 162 989, D 2367 /
Den sista valsen (Ur op.: "Sista valsen") / Einar Groths ork. / SA 255 952 / *
Den sista valsen (Ur op.: "Sista valsen") / Einar Groths ork. / SD 5667 / *
Der Wind hat mirein Lied geerzählt / Tonfilm-Orchester / O 4764 /
Det bästa lägger herrarna beslag på / (Karl Wehles) Ork. (Insp. 02.03.1931) / A 162 796 / *
Det bästa lägger herrarna beslag på / (Karl Wehles) Ork. (Insp. 02.03.1931) / D 2204 /
Det började med ett glas champagne / Einar Groths ork. (Insp. 07.08.1936) / SD 5667 / * 
Det började med ett glas champagne / Odeon-orkestern (Insp. 1936) / D 2828 /
Det började med ett glas champagne / Odeon-orkestern (Insp. 1936) / SA 255 948 / *
Det fattas en man / Ork. (Insp. 13.03.1932) / D 2384 /
Det fattas en man / Ork. (Insp. 13.03.1932) / SA 162 995 / *
Det kan du inte veta / Orkester (D: Einar Groth) / A 255 955 /
Det sker blott en gång / Ork. (D: Jules Sylvain) / D 2364 / 
Det sker blott en gång / Ork. (D: Jules Sylvain) / SA 162 986 / *
Det skönaste som livet gav (The best things in life are free) / Arne Hülphers ork. (Insp. 22.03.1957 kl. 10.00-16.00) / SD 5901 /
Det som man kallar kärlek (Ur "En kvinna som vet vad hon vill") / Ork. / 15.08.1933 / Odeon A 255 936 / *
Det som man kallar kärlek (Ur "En kvinna som vet vad hon vill") / Ork. / 15.08.1933 / Odeon D 2526 / 
Det som man kallar kärlek (Ur "En kvinna som vet vad hon vill") / Ork. / 15.08.1933 / Odeon SA 255 936 / 
Det vore nå't för mej / Ork. (Insp. 01.09.1930) / A 162 681 / *
Det vore nå't för mej / Ork. (Insp. 01.09.1930) / D 2148 /
Det vore nå't för mej / Ork. (Insp. 01.09.1930) / SA 162 681 / *
Det är kärlekens charm (The Glory of Love) / Odeonork. (Insp. 07.08.1936) / SA 255 947 / * 
Det är kärlekens charm (The Glory of Love) / Odeonork. (Insp. 07.08.1936) / D 2827 / 
Det är kärlekens charme / Ork. / A 255 247, D 2827 /
Det är min charme / Odeonork. / (Insp. 30.11.1933) /
Din kyss av eld (Kiss of fire) / Arne Hülphers ork. (Insp. 20.08.1952 kl. 10.00 - 14.00) / ZA 15 / *
Dina läpper är röda som blod (Meine lippen, die Küssen so heiss ur: "Giuditta") / Odeonork. (Insp. 17.04.1942) / D 5035 /
Drei Sterne sah ich Scheinen / UFA-Tonfilm-Orch. / O 4782 / *
Du bist der bei dem's möglich wär' / Das Grosse Wiener Tanzorch. (Insp. Wien 1951) / ZA 14 / *
Du bist genau wie di Andern / Odeons konstnärsork. / O 4794 / 
Du bist heut' so anders! / Orch. Eugen Wolff (Insp. Berlin 14.03.1938) / A 160 593, D 3532, O /
Du bist heut' so anders! / Orch. Eugen Wolff (Insp. Berlin 14.03.1938) / O 4783 / *
Du darfst mir nie mehr rote Rosen schenken! / UFA Tonfilm-Orchester (Insp. 21.11.1940) / O 4630 / *
Du kannst es nicht wissen... / Tonfilm-Orchester / O 4764 /
Du ser på mig (Ich spür' in mir) / Zarah Leander / Ork. (D: Einar Groth, insp. 17.04.1942) / A 255 959 / *
Du ser på mig (Ich spür' in mir) / Zarah Leander / Ork. (D: Einar Groth, insp. 17.04.1942) / D 5035, ND 3879, SA 255 959 / 
Du ä' så väldigt lik en jag känner / Odeon-Oork. (Insp. 07.08.1936) / D 2827 /
Du ä' så väldigt lik en jag känner / Odeon-ork. (Insp. 07.08.1936) / SA 255 247 / *
Dårskap och flirt / Waldimirs ork. (Insp. 1932) / SA 255 911 / *
Ein kleiner Akkord auf meinem Klavier... / Odeon Künstler orch. / O 4616 / *
Eine Frau wird erst schön durch die Liebe / UFA-Tonfilm-Orch. / O 4782 / *
Eine Frau von heut / Ork. / SA 255 950 / *
Einpar trönen wirdt ich vinen um dich / Zarah Leander / UFA Tonfilmorch. / Berlin 25.08.1939 /
En filmidol? / Stor ork. (Insp. Berlin 27.11.1937) / D 2930 / 
En filmidol? / Stor ork. (Insp. Berlin 27.11.1937) / SA 255 954 / *
En juvel i Mälardrottningens krona / Dir: Jules Sylvain (1930) / A 162 761, D 2210 / **
En leende lögn / Einar Groths ork. (1950) / SD 5555 / *
En liten komplimang / Ork. (Willy Johansen, insp. Oslo 25.03.1935 / SA 255 943 / *
En liten komplimang / Ork. (Willy Johansen, insp. Oslo 25.03.1935) / D 2695 /
En viol, monsieur! / Einar Groth's ork. (Insp. 20.10.1939) / SA 255 958 / *
En vårfantasi / Einar Groths ork. / D 5083 / *
En vårfantasi / Einar Groths ork. / SA 255 952 / *
Entresång (Ur op: "Glada änkan") / Jules Sylvain ork. / D 2319 / *
Entresång (Ur op: "Glada änkan") / Jules Sylvain ork. / SA 162 973 / *
Es gibt keine Frau, die nicht lügt... / Orch. des NWDR Hamburg (Hamburg 05.02.1950) / O 4654 /
Ett herrans under / Ork. (Insp. 1957) / * 
Farväl (Farewell) / Odeon-orkestern (Insp. 07.08.1936) / D 2829 /
Farväl (Farewell) / Odeon-orkestern (Insp. 07.08.1936) / SA 255 949 / *
Fatme, "erzähl" mir ein Märchen / UFA Tonfilm-Orchester (Insp. Berlin 25.08.1939) / O 4625 / * 
Fatme, "erzähl" mir ein Märchen / UFA Tonfilm-Orchester (Insp. Berlin 25.08.1939) / D 3740 / 
Fredsduvan / Ork. (Insp. 04.10.1943) / D 5104 / *
Fredsduvan / Ork. (Insp. 04.10.1943) / ND 3981 / 
Från topp till tå (Ich bin von Kopf bis Fuß ....) / Ork. / SA 162 956 / *
Från topp till tå (Ich bin von Kopf bis Fuß ....) / Ork. (Insp. 01.09.1930) / SD 5663 / *
Får jag lämna några blommor / Ork. / 29.04.1942 / D 5038 / *
Får jag lämna några blommor / Ork. / 29.04.1942 / SA 255 960 / 
Fäll inga kärlekstårar / Einar Groths ork. / 19.10.1939 / D 3071 / *
Fäll inga kärlekstårar / Einar Groths ork. / 19.10.1939 / D 3704, SA 255 957 / 
För det vill han så gärna / Ork. / SA 162956 / *
För mig var det allt (You call it madness, but I call it love) / Ork. / SA 255 194 / *
Förseglade läppar / Ork. / D 2384 /
Förseglade läppar / Ork. / SA 162 995 / *
Ge dej helt (All of me) / Odeons ork. (Insp. 23.12.1932) / 
Gebundene Hände (Ur: "Axel i sjunde himlen") / Ork. / Wien 07.09.1936 / SA 255 950 / *
Glada änkan, potpourri del I&II / Sven-Olof Sandberg - kör / Ork. (Insp. 20.11.1941) / AA 210 246 / 12" 
Glada änkan, potpourri del I&II / Sven-Olof Sandberg - kör / Ork. (Insp. 20.11.1941) / D 6063 / 12" *
God afton vackra mask (Ur revyn: Köpmännen i Nordens Venedig) / Folkan ork. (Insp. 15.01.1936) / D 2769, SA 255 946 / 
Hela livet är en glad operett / Ork. (Insp. 12.08.1932) / D 2419 /
Hela livet är en glad operett / Ork. (Insp. 12.08.1932) / SA 255 904 / *
Henne du älskar (Ur filmen: "Äktenskapsleken") / Ork. (Insp. 01.11.1935) / D 2756 / 
Henne du älskar (Ur filmen: "Äktenskapsleken") / Ork. (Insp. 01.11.1935) / SA 255 944 / *
I kväll faller en stjärna för mig / Ork. (Insp. 29.09.1943) / D 5105 / * 
I kväll faller en stjärna för mig / Ork. (Insp. 29.09.1943) / ND 3982 / 
I nattens tysta timmar / Jules Sylvains ork. (Insp. 30.11.1930) / D 2199 /
I nattens tysta timmar / Jules Sylvains ork. (Insp. 30.11.1930) / A 162 745 / * 
Ich bin ein Star (Ur: "Axel an der Himmelstür") / Orch. (Insp. Berlin 22.09.1937) / O 4756 / 
Ich bin ein Stimme / Odeons konstnärsork. / O 4794 / 
Ich hab' vielleicht noch nie geliebt! / (Einar Groths) Ork. (Insp. 30.01.1937) / D 2874, D 3333, O 4746, SA 255 951 / 
Ich sag' nicht ja - ich sag' nicht nein / Orchester (Insp. 1941) / O 9117 / 12" *
Ich steh' im Regen... / UFA Tonfilm-Orchester (Insp. Berlin 22.06.1937) / O 4756 / *
Ich will nicht vergessen / Orchester (Insp. 1941) / O 9117 / 12" *
Inga ord, blott en kyss / Ork. (Willy Johansen) (Insp. Oslo 30.03.1935) / D 2695 /
Inga ord, blott en kyss / Ork. (Willy Johansen) (Insp. Oslo 30.03.1935) / SA 255 943 / *
Ingenting att bjuda främmande på (My wife is on a diet) / Ork. / A 162 546 / *
Ingenting att bjuda främmande på (My wife is on a diet) / Ork. / D 2032 / 
Irgendwo. irgendwann fängt ein kleines Märchen an / Orch. des HWDR Hamburg (Hamburg 05.02.1950) / O 4654 /
Jag har blivit mycket bättre / Ork. (Insp. 1957) / 
Jag hört i vindens sus en sång / Orkester (D: Einar Groth) SA 255 955 /
Jag ser på dig / Ork. / Odeon D 5035 /
Jag står i regnet (Ich steh im Regen) / Stor ork. (Insp. 1937) / D 2910 / * 
Jag står i regnet (Ich steh im Regen) / Stor ork. (Insp. 1937) / SA 255 953 / *
Jag vet inte varför jag gör det / Ork. (Insp. 27.02.1930)  A 162 546 / * Debutskivan
Jag vet inte varför jag gör det / Ork. / D 2032 / 
Jag vet vad ingen annan kvinna vet / Dir: Jules Sylvain (Insp. 1930) / D 2199 /
Jag vet vad ingen annan kvinna vet / Jules Sylvains ork. (Insp. 1930) / A 162 745 / *
Jag vill ha en gondol (Violino tzigano) / Åke Jelvings ork. (Insp. 28.05.1954) / ZA 21 / * 
Jag är blott en stackars liten kvinna / Ork. - Jules Sylvain / SA 162959 / *
Jag är en kvinna som vet vad hon vill (Ur op. " Jag är en kvinna som vet vad hon vill") / Ork. / D 2549 
Jag är ett barn av min tid (South American Joe) (Ur: Köpmännen i Nordens Venedig) / Folkteaterns ork. / 15.01.1936 / D 2768, D 3217, SA 255 945 / 
Kann denn Liebe Sünde sein? / UFA Tonfilm-Orchester (L: Lothar Brühne, insp. Berlin 31.10.1938) / A 160 601 (DK) / 
Kann denn Liebe Sünde sein? / UFA Tonfilm-Orchester (L: Lothar Brühne, insp. Berlin 31.10.1938) / D 3581 / 
Kann denn Liebe Sünde sein? / UFA Tonfilm-Orchester (L: Lothar Brühne, insp. Berlin 31.10.1938) / O 4612 / *
Kinostar! (Ur: Axel an der Himmelstür) / UFA Tonfilm-Orchester (Insp. Berlin 22.06.1937) / O 4756 / 
Kittens Band, The / Ivar Hallbäck [?] / Ork. (Insp. 19.11.1931) / SA 162 989, D 2367 /
Konvaljer i min dal / Sune Waldimirs ork. (Insp. 03.10.1953) / ZA 20 / *
Kungen kommer (Kingdom coming) (Ur: Köpmännen i Nordens Venedig) / Folkteaterns ork. (Insp. 15.01.1936) / D 2768, SA 255 945 / 
Kvinnor, kvinnor, kvinnor, kvinnor / Arne Hülphers ork. (Insp. 14.08.1952 kl. 10.00 - 12.30) / ZA 15 / * 
Kärlek var det ej (Liebe war es nie) / Ork. / 10.10.1932 / D 2463 & SA 255 921 /
Kärlek är ett barn (Ur filmen: "Äktenskapsleken") / Ork. (Insp. 15.11.1935) / 
Kärleken är ny varje dag / Arne Hülpher ork. (Insp 20.09.1934) / D 2632 /
Kärlekens vagabond / Åke Jelvings ork. (Insp. 18.08.1954 kl. 10.00 - ) / ZA 22 / *
Kärleksvår / Torsten Cassel, piano / SA 255 294 / *
Köp en ros från Bois de Bologne / Einar Groth's ork. (Insp.20.10.1939) / SA 255 958 / *
Lang ist's her... / Odeon Künstler orch. / O 4616 / *
Längtan / Stor ork. / D 2910 / *
Längtan / Stor ork. / SA 255 953 / *
Merci, mon ami / (Einar Groths) Ork. (Insp. 30.01.1937) / D 2874, D 3333, O 4746, SA 255 91 / 
Mi-Luti-Lo / Ork. (Insp. 29.04.1942) / D 5038 / *
Mi-Luti-Lo / Ork. (Insp. 29.04.1942) / SA 255 960 /
Mina läppar är röda som blod (Meine Lippen sie küssen so heiss) / Ork. (D: E. Groth, insp. 17.04.1942) / D 5035, ND 3879, SA 255 959 /
Mina läppar är röda som blod (Meine Lippen sie küssen so heiss) / Ork. (D: E. Groth, insp. 17.04.1942) / A 255 959 / *
Minns du kvällen / Ork. (D: Jules Sylvain) / D 2364 /
Minns du kvällen / Ork. (D: Jules Sylvain) / SA 162 986 / *
Mitt hjärta säger nej (Ur operetten "Venus") / Ork. (Insp. 11.10.1949 kl. 13.00 - ) / D 5470 / *
Mitt hjärta säger nej (Ur operetten "Venus") / Ork. (Insp. 11.10.1949 kl. 13.00 - ) / D 6972 /
Natten hela da'n / Waldimirs ork. (Insp. 1932) / SA 255 911 / *
Nattfjärilen / Ork. (D: Jules Sylvain) / D 2347 /
Nattfjärilen / Ork. (D: Jules Sylvain) / SA 162 982 / *
Ninon de Lenclos (Ur op. " Jag är en kvinna som vet vad hon vill") / Ork. / D 2549 /
Nu ska' vi vara snälla / Sickan Carlsson / Folkteaterns ork. (Insp. 15.01.1936) / D 2769, D 3217 / 
Nu ska' vi vara snälla / Sickan Carlsson / Folkteaterns ork. (Insp. 15.01.1936) / SA 255 946 / 
Nur nicht aus Liebe weinen ... (Don't weep over love) / Orch. (Insp. Berlin 14.08.1937) / O 4624 / *
När rosorna står i blom (Wenn die wilde Rosen blüh'n) / Sune Waldimirs ork. (Insp. 03.10.1953) / ZA 19 / *
Och då dansar jag en csardas / Einar Groths ork. (Insp. 1950) / SD 5559 / *
Om vår Herre vill (Wenn der Herrgott will) / Einar Groths ork. (Insp. 28.10.1950) / SD 5555 / *
Potpourri der beliebsten Zarah-Leander-Lieder 1. Teil / Das Orch. Karl Loubé (Insp. Wien 27.04.1952) / ZA 17 / 
Potpourri der beliebsten Zarah-Leander-Lieder 2. Teil / Das Orch. Karl Loubé (Insp. Wien 27.04.1952) / ZA 17 / 
På cafe Zigan i Budapest / Einar Groths ork. / D5083 / * 
På cafe Zigan i Budapest / Odeon-orkestern (Insp. 1936) / D 2828 / 
På cafe Zigan i Budapest / Odeon-orkestern (Insp. 1936) / SA 255 948 / *
Realisation / (Karl Wehles) Ork. (Insp 02.03.1931) / A 162 796 / *
Realisation / (Karl Wehles) Ork. (Insp. 02.03.1931) / A D 2204 /
Reite, kleiner Reiter..! / Orch. (Insp. Berlin 22.10.1940) / O 4628 /
Romans / Einar Groths ork. / D 3071b *
Romans av Tchaikowsky / Einar Groths ork. (Insp. 19.10.1939) / D 3071 / *
Romans av Tchaikowsky / Einar Groths ork. (Insp. 19.10.1939) / D 3704 & SA 255 957 /
Rumba / Waldimirs ork. (Insp. 02.11.1931) / D 2346, SA 162 981 /
Sag' mir nicht "Adieu" - Sag' nur, "Auf Wiederseh'n" / Orch. Eugen Wolff (Insp. Berlin 14.03.1938) / A 160 593, D 3532 /
Sag' mir nicht "Adieu" - Sag' nur, "Auf Wiederseh'n" / Orch. Eugen Wolff (Insp. Berlin 14.03.1938) / O 4783 / *
Sagt dir eine schöne Frau, "Vielleicht" / UFA Tonfilm-Orchester (Insp. Berlin 25.08.1939) / D 3740 / 
Sagt dir eine schöne Frau, "Vielleicht" / UFA Tonfilm-Orchester (Insp. Berlin 25.08.1939) / O 4625 / *
Schiff ahoi! / Orch. (Insp. Berlin 22.10.1940) / O 4628 /
Schlafe, mein Geliebter! / Orchester und Orgel / O 4624 / *
Schlummerlied / Orchester (Insp. 12.10.1940) / O 9115 / 12" *
Sekelskiftets luft (Berlinerluft) / Arne Hülphers ork. (Insp. 22.03.1957 kl. 10.00-16.00) / SD 5901 / *
Serenata / Sune Waldimirs ork. (Insp. 03.10.1953) / ZA 20 / *
Servus" sagt die schöne Stadt der Lieder / Das Grosse Wiener Tanzorch. (Insp. Wien 1951) / ZA 13 / *
Skepp ohoj (Schiff ahoi) / Einar Groths ork. / 1950 / SD 5559 / *
Son av Napoli / Ork. (Insp. 29.09.1943) / D 5104 / *
Son av Napoli / Ork. (Insp. 29.09.1943) / ND 3981 / 
Stackars Jean (Pauvre Jean) / Åke Jelvings ork. (Insp. 23.03.1955) / ZA 24 / 
Staden sjunger (Ur filmen: "Gurli") / Ork. / 10.12.1932 / D 2463 & SA 255 921 /
Stadens mannekänger / Orkester (Insp. 01.09.1930) / A 162 681 / *
Stilla flod / Kör / Ork. m. harpa och trummor / D 5491 / *
Stockholm blir Stockholm / Ork. (Insp. 01.09.1930) / D 2148 / 
Stockholm blir Stockholm / Ork. (Insp. 01.09.1930) / SA 162 681 / *
Stockholm blir Stockholm / Ork. (Insp. 01.09.19 1930) / SD 5663 / *
Sympati / Ork. (D: Jules Sylvain) / D 2347 /
Sympati / Ork. (D: Jules Sylvain) / SA 162 982 / *
Så dör mitt hjärta lite / Ork. / D 5492 / *
Säg tyst, du har mig kär (Ur operetten "Venus") / Ork. (Insp. 11.10.1949 kl. 13.00 - ) / D 5470 / * 
Säg tyst, du har mig kär (Ur operetten "Venus") / Ork. (Insp. 11.10.1949 kl. 13.00 - ) / D 6972 / 
Säj en lögn, men säj den som en gentleman / Ork. (Insp. 15.08.1933) /
Tangopotpurri, del 1&2 / S. Jöraandstad - G. Wassberg / Ork. / D 2622 / 
Tiefe Sehnsucht / UFA-Tonfilm-Orch. (L: Lothar Brühne, insp. Berlin 22.06.1937) / A 169 818, D 3377, O 288 133 /
Tiefe Sehnsucht / UFA-Tonfilm-Orch. (L: Lothar Brühne, insp. Berlin 22.06.1937) / O 4755 / *
Två män (Dom eviga tre) / Odeons ork. (Insp. 31.10.1949) / D 5491 / *
und dann tanz' ich einen Czardas! / UFA Tonfilm-Orchester (Insp. 21.11.1940) / O 4630 / *
Valdemar (Er heisst Waldemar) / Einar Groths ork. (Insp. 22.11.1949) / D 5492 / *
Wann wirst du mich fragen..... / Zarah Leander / Grossen Chor / Orch. (Hamburg 05.02.1950) / O-4653 /
Varje kvinna har en hemlig längtan (Ur op. "En kvinna som vet vad hon vill") / Ork. / (Insp. 15.08.1933) / A 255 936 / *
Varje kvinna har en hemlig längtan (Ur op. "En kvinna som vet vad hon vill") / Ork. / (Insp. 15.08.1933) / D 2526 / 
Varje kvinna är en gåta / Waldimirs ork. (Insp. 02.11.1931) / D 2346, SA 162 981 /
Warum brauchen denn die Männer soviel Liebe / Das Grosse Wiener Tanzorch. (Insp. Wien 1951) / ZA 14 / *
Vem kysser du nu / Gustaf Egerstams ork. (Insp. 05.10.1933) /
Wenn der Herrgott will / Zarah Leander / Orchester d. NWDR Hamburg (Hamburg 05.02.1950) / O-4653 /
Wenn ich liebe / Odeon-orch. (Insp. 21.11.1940) /
Verklighet och drömmar (Ur filmen: "Äktenskapsleken") / Ork. (Insp. 01.11.1935) / SA 255 944 / *
Verklighet och drömmar (Ur filmen: "Äktenskapsleken") / Ork. (Insp. 01.11.1935) / D 2756 / 
Vid skymningstid (When evening comes) / Odeon-orkestern (Insp. 07.08.1936) / SA 255 949 / *
Vid skymningstid (When evening comes) / Odeon-orkestern (Insp. 07.08.1936) / D 2829 /
Viljasången (Ur op: "Glada änkan") / Jules Sylvain ork. / D 2319 / *
Viljasången (Ur op: "Glada änkan") / Jules Sylvain ork. / SA 162 973 / *
Vill ni se en stjärna (Wenn der weisse Flieder wieder blüht) / Åke Jelvings ork. (Insp. 28.05.1954) / ZA 21 / * 
Wo ist dein Herz... / Orchester (Insp. 12.10.1940) / O 9115 / 12" *
Von der Puszta will ich träumen / UFA Tonfilm-Orchester (L: Lothar Brühne, insp. Berlin 31.10.1938) / A 160 601 (DK) / 
Von der Puszta will ich träumen / UFA Tonfilm-Orchester (L: Lothar Brühne, insp. Berlin 31.10.1938) / D 3581 / 
Von der Puszta will ich träumen / UFA Tonfilm-Orchester (L: Lothar Brühne, insp. Berlin 31.10.1938) / O 4612 / *
Wonderful Copenhagen / Sune Waldimirs ork. (Insp. 03.10.1953) / ZA 19 / *
Wunderbar / Das Grosse Wiener Tanzorch. (Insp. Wien 1951) / ZA 13 / *
Yes, Sir! / UFA Tonfilm orch. (Insp. 24.11.1937) / SA 255 954 / *
Yes, Sir! / UFA-Tonfilm-Orch. (L: Lothar Brühne, insp. Berlin 22.06.1937) / A 169 818, D 3377, O 288 133 /
Yes, Sir! / UFA-Tonfilm-Orch. (L: Lothar Brühne, insp. Berlin 22.06.1937) / O 4755 / *
Zarah sjunger Rolf, del I&II / Åke Jelvings ork. / ZA 23 / *
Zarah sjunger Rolf. Potpourri över Rolfmelodier. Del I&II / Åke Jelvings ork. (Insp. 20.09.1954) / ZA 23 / 
Zarah sjunger. Potpourri I&II / Arne Hülphers ork. (Insp. 20.08.1952 kl. 10.00 - 14.00) / ZA 16 / *
Ännu en vår / Jules Sylvains ork. (Insp. 12.08.1932) / SA 255 904 / *


Parlophon
Du bist heut' so anders! / Orch. Eugen Wolff (Insp. Berlin 14.03.1938) / B 11290 /
Ich steh' im Regen... / UFA Tonfilm-Orchester (Insp. Berlin 22.06.1937) / B 11279 / 
Kann denn Liebe Sünde sein?... / UFA Tonfilm-Orchester (L: Lothar Brühne, insp. Berlin 31.10.1938) / B 15051 / 
Kinostar! (Ur: Axel an der Himmelstür) / UFA Tonfilm-Orchester (Insp. Berlin 22.06.1937) / B 11279 / 
Sag' mir nicht "Adieu" - Sag' nur, "Auf Wiederseh'n" / Orch. Eugen Wolff (Insp. Berlin 14.03.1938) / B 11290 /
Tiefe Sehnsucht / UFA-Tonfilm-Orch. (L: Lothar Brühne, insp. Berlin 22.06.1937) / B 528 /
Wann wirst du mich fragen..... / Zarah Leander / Grossen Chor / Orch. (Hamburg 05.02.1950) / B 513 /
Wenn der Herrgott will / Zarah Leander / Orchester d. NWDR Hamburg (Hamburg 05.02.1950) / B 513 /
Von der Puszta will ich träumen / UFA Tonfilm-Orchester (L: Lothar Brühn, insp. Berlin 31.10.1938) / B 15051 / 
Yes, Sir! / UFA-Tonfilm-Orch. (L: Lothar Brühne, insp. Berlin 22.06.1937) / B 528 /

Parlophone
Du bist heut' so anders! / Orch. Eugen Wolff (Insp. Berlin 14.03.1938) / R 2601 /
Es gibt keine Frau, die nicht lügt... / Orch. des NWDR Hamburg (Insp. Hamburg 05.02.1950) / DPW 19 / *
Ich steh' im Regen... / UFA Tonfilm-Orchester (Insp. Berlin 22.06.1937) / DPW 71 / *
Ich steh' im Regen... / UFA Tonfilm-Orchester (Insp. Berlin 22.06.1937) / R 2397 / 
Irgendwo. irgendwann fängt ein kleines Märchen an / Orch. des HWDR Hamburg (Insp. Hamburg 05.02.1950) / DPW 19 / *
Kann denn Liebe Sünde sein?... / UFA Tonfilm-Orchester (L: Lothar Brühne, insp. Berlin 31.10.1938) / R 2616 / 
Kinostar! (Ur: Axel an der Himmelstür) / UFA Tonfilm-Orchester (Insp. Berlin 22.06.1937) / DPW 28 / 
Mein Leben für die liebe / UFA Tonfilm-Orchester (Insp. Berlin 22.06.1937) / DPW 71 / * 
Sag' mir nicht "Adieu" - Sag' nur, "Auf Wiederseh'n" / Orch. Eugen Wolff (Insp. Berlin 14.03.1938) / DPW 46 /
Sag' mir nicht "Adieu" - Sag' nur, "Auf Wiederseh'n" / Orch. Eugen Wolff (Insp. Berlin 14.03.1938) / R 2601 /
Tiefe Sehnsucht / UFA-Tonfilm-Orch. (L: Lothar Brühne, insp. Berlin 22.06.1937) / DPW 6 / *
Wann wirst du mich fragen..... / Grossen Chor / Orch. (Insp. Hamburg 05.02.1950) / DPW 20 / *
Wenn der Herrgott will / Orchester d. NWDR Hamburg (Insp. Hamburg 05.02.1950) / DPW 20 / *
Von der Puszta will ich träumen / UFA Tonfilm-Orchester (L: Lothar Brühne, insp. Berlin 31.10.1938) / R 2616 / 
Yes, Sir! / UFA-Tonfilm-Orch. (L: Lothar Brühne, insp. Berlin 22.06.1937) / DPW 6 / *Radiodisque (USA)
Ich bin ein Star (I am a star) / Orch./ 22.06.1937 / R 8322 /
Nur nicht aus Liebe weinen ... (Don't weep over love) / Orch. / Berlin 14.08.1937 / R 8321 / 
Romanze / Einar Groths ork. / 19.10.1939 / R 8322 /
Yes Sir! / Orch. / Berlin 22.06.1937 / R 8321 /


Svenska Filmer
1930 Dantes mysterier
1931 Falska millionären
1935 Äktenskapsleken
1958 Jazzgossen

Tyska filmer
1936 Premiere (Premiär)
1937 Zu neuen Ufern (Till främmande land)
1937 La Habanera (Habanera)
1938 Heimat (Tillbaka till hemmet)
1939 Der Blaufucchs (Blåräven)
1939 Det var en berusande natt
1939 Das Lied  der Wüste
1940 Das Herz der Königin (En  drottnings hjärta)
1941 Der Weg ins Freie (Två världar)
1942 Die Grosse Liebe (Ett möte i natten)
1943 Damals (En kvinna lever farligt)
1950 Gabriela
1952 Cuba Cabana
1953 Ave Maria
1954 Bei dir war es immer so schön
1959 Der blaue Nachtfalter (I brottets skugga)


Överföringar till LP / CD
De 20 mest önskade med Zarah Leander (EMI C 062-35570) LP *
Det bästa ...  1931 - 55 (Ancha ANC 9095-2) CD *
Det började med ett glas champagne (Membran Music 222662-205) CD *
Får jag lämna några blommor (Odeon E048-35144) LP *
Svenska sångfavoriter Zarah Leander (HMV SGLP 513) LP *
Svenska sångfavoriter Zarah Leander (EMI / Odeon) CD *
Vem kan segla förutan vind (Cupol CLPM 1616) LP *
Zarah Leander, vol 2 (Odeon PMES 572) LP *- Tillbaka upp -
- Till första sidan -
© Svänga-Benga