Winifred J. Larson (1914 - 2003)
Svensk-amerikansk sångevangelist boatt i Minneapolis, USA. Winifreds föräldrar var Westhed Olof Larsson från Skålö och Stenback Lisa Eriksson från Skamhed. Föräldrarna utvandrade från Dalarna till Minnesota i USA på 1800-talet. Kontraalten Winifred Larson turnerade från 1948 till 1994 över stora delar av USA och Canada. Hon blev mycket uppskattad för att hon lika gärna sjöng på engelska som på svenska. Hon reste och sjöng arton gånger i Sverige, även i övriga Norden. Hon spelade cittra eller autoharp när hon inte ackompanjerades av någon pianist. Ingen publik var för liten för denna energiska sångerska! Winifred gjorde också många grammofoninspelningar. Enligt uppgift lär hennes skivor fortfarande (2020) säljas i Tyskland.

Litt: Winifred Larson, sjungande miss som vinner hjärtan., Hedlund, John, Evangeliipress, Örebro, 1950
Skivinspelningar
Bibletone
Det ar ingen hemlighet / Piano (Insp. N.Y. 1952) / 5700 /
Han giver igen / Piano (Insp. N.Y. 1952) / 5700 /
I lustgården / Pianoack. (Insp. N.Y. 1953) / 5701 /
Mitt hem bortom bergen (Mansion over the hilltop) / Pianoack. (Insp. N.Y. 1953) / 5701 /

Quality
Glorious Calvary / Frances Swanson Blomberg, organ (Insp. Chicago 1951) / M 33 /
Han skall oppna parleporten / Frances Swanson, organist (Insp. Chicago 1946) / SM 6 / *
Jag kan ej tvivla / Frances Swanson, organist (Insp. Chicago 1946) / SM 6 / *
Konungens ärende / Frances Swanson Blomberg, organ (Insp. Chicago 194?) / SM 47 /
Min Gud och jag / Frances Swanson Blomberg, organ (Insp. Chicago 194?) / SM 47 /
Sweet old songs I heard my mother sing, The / Frances Swanson, organist (Insp. Chicago 1948) / M 60 /
Sweetest song I sing, The / Frances Swanson Blomberg, organ (Insp. Chicago 1951) / M 33 /
When mother prayed / Frances Swanson, organist (Insp. Chicago 1948) / M 60 /


Cavatina (EP 1968)
Jag är barn till en kung Helig, helig är änglaskarans sång När vi ser Jesus Jag vill hellre ha Jesus

Ansgar 30-23 (LP 1973) Jag är en främling här Jesus Frälsare kär Barn till en kun Hellige fader Wonderful piece, här även på sv. Underbar frid It is in my heart, häv även på sv. Mitt hjärtas sång Källan In times like this, här även på sv. I dessa dar' No one ever cared for me like Jesus, här även på sv. Ej det finns en sådan vän som Jesus Hur ljuvligt namnet Jesus är Det vilsna får Härliga morgon

- Tillbaka -
- Till första sidan -
© Svänga-Benga