William Larsson (1873 - 1926)
Skådespelare och regissör.
 
Filmer i tidsordning
1912 Säterjäntan A
1913 De lefvande dödas klubb A
1913 Den moderna suffragetten A
1913 Den okända A
1913 En pojke i livets strid A
1913 Ingeborg Holm A
1913 Livets konflikter A
1913 När kärleken dödar A
1913 På livets ödesvägar A
1914 Bra flicka reder sig själv A
1914 Dömen icke A
1914 För sin kärleks skull A
1914 Halvblod A
1914 Högfjällets dotter A
1914 Kammarjunkaren A
1914 Prästen A
1914 Skottet A
1914 Vägen till mannens hjärta A
1915 Dolken A
1915 En förvillelse A
1915 Hans hustrus förflutna A
1915 Hämnaren A
1915 Madame de Thèbes A
1915 Strejken A
1916 Guldspindeln A
1916 I elfte timmen A
1916 Kärlekens irrfärder A
1916 Millers dokument A
1917 Chanson triste A
1917 Den levande mumien A
1917 Fru Bonnets felsteg A
1917 Jungeldrottningens smycke A
1917 Miljonarvet A
1917 Sin egen slav A
1917 Skuggan av ett brott A
1917 Terje Vigen A
1917 Thomas Graals bästa film A
1917 Tösen från Stormyrtorpet A
1917 Värdshusets hemlighet A
1918 Berg-Ejvind och hans hustru A
1919 Dunungen A
1920 Bodakungen A
1920 Karin Ingmarsdotter A
1920 Mästerman A
1922 Kärlekens ögon A
1922 Vem dömer - A
1923 Friaren från landsvägen A
1923 Hårda viljor A
1923 Hälsingar R A
1925 Bröderna Östermans huskors R
1925 För hemmet och flickan R A
1925 Styrman Karlssons flammor A

Filmer i bokstavsordning
Berg-Ejvind och hans hustru (1918) A
Bodakungen (1920) A
Bra flicka reder sig själv (1914) A
Bröderna Östermans huskors (1925) R
Chanson triste (1917) A
De lefvande dödas klubb (1913) A
Den levande mumien (1917) A
Den moderna suffragetten (1913) A
Den okända (1913) A
Dolken (1915) A
Dunungen (19(19) A
Dömen icke (1914) A
En förvillelse (1915) A
En pojke i livets strid (1913) A
Friaren från landsvägen (1923) A
Fru Bonnets felsteg (1917) A
För hemmet och flickan (1925) R A
För sin kärleks skull (1914) A
Guldspindeln (1916) A
Halvblod (1914) A
Hans hustrus förflutna (1915) A
Hårda viljor (1923) A
Hälsingar (1923) R A
Hämnaren (1915) A
Högfjällets dotter (1914) A
I elfte timmen (1916) A
Ingeborg Holm (1913) A
Jungeldrottningens smycke (1917) A
Kammarjunkaren (1914) A
Karin Ingmarsdotter (1920) A
Kärlekens irrfärder (1916) A
Kärlekens ögon (1922) A
Livets konflikter (1913) A
Madame de Thèbes (1915) A
Miljonarvet (1917) A
Millers dokument (1916) A
Mästerman (1920) A
När kärleken dödar (1913) A
Prästen (1914) A
På livets ödesvägar (1913) A
Sin egen slav (1917) A
Skottet (1914) A
Skuggan av ett brott (1917) A
Strejken (1915) A
Styrman Karlssons flammor (1925) A
Säterjäntan (1912) A
Terje Vigen (1917) A
Thomas Graals bästa film (1917) A
Tösen från Stormyrtorpet (1917) A
Vem dömer - (1922) A
Vägen till mannens hjärta (1914) A
Värdshusets hemlighet (1917) A

- Tillbaka -
- Till första sidan -
© Svänga-Benga