Torvald "Tobis" Tollgren (16.05.1910 - 24.03.1996)

Musiker (gitarr), kompositör, sångtextförfattare och orkesterledare. Född Torvald Tobiasson (?) i Sannäs, i trakten av Tanum i Bohuslän som son till en flöjt och fiolspelande smed. Argentinska sjömän, som lastade sten från Bohuslän, införde tangomusiken i Sannäs och den unge Torvald tog djupt intryck av den. Så 1938 bildade han sin egen orkester "Tobis and his Gauchos" som specialiserade sig på latinamerikansk musik. Denna orkester ledde han sedan fram till 1950.
Senare öppnade han en specialaffär i Stockholm för sådant som yrkesdansare var i behov av och startade också professionell tillverkning av balettskor i Sannäs, Tanum.
På äldre dagar ägnade han sig åt att utveckla sin hobby, målning och skulptering. Ett bra exempel är skulpturen, "Nymfen på berget", som han gav till sin hembygd. Han och hans fru Margot instiftade också ett stipendium som är ämnat att ge unga begåvade blivande artister inom musik, sång och dans en möjlighet till vidare studier. Gav även ut en gitarrskola på 1940-talet.

Skivinspelningar se "Tobis and his Gauchos"


- Till första sidan -
© Svänga-Benga