Thalias Tjänare

Kör, också känd som Solistkören T.T.
Thalias tjänare (sign. T. T.), en sammanslutning af manliga skådespelare vid Stockholms teatrar, var i början (1902 - 05) eg. en sångförening af opera- och operettartister med uppgift att genom årliga konserter söka åstadkomma medel till en pensions- och understödskassa, och T. T:s präktiga kör gaf under de nämnda åren konserter under anförarskap af E. Åkerberg. Därefter ombildades sällskapet till en klubb för kamratligt umgänge, med tillträde öppet för medlemmar af äfven andra teatrar i hufvudstaden än sångscenerna, men klubben har efter våren 1914 icke vidare gett några verkliga lifstecken ifrån sig. Ordf. ha varit K. Nyblom 1902-14. E. Norée 1914 och E. Fröberg sedan 1915. (Ur Nordisk familjebok, Uggleupplagan)

Skivinspelningar
Gram. Company
Hör oss Svea / Solistkören T.T. / (Insp. 03.1903) / X 407 / 
Hör oss Svea / Solistkören T.T. / (Insp. 03.1903) / GC 84502 / GC Enkelsidig *
Hör oss Svea / Solistkören T.T. (Insp. 03.1903) / 284505 / CRG *
Kungssången / Solistkören T.T. / (Insp. 03.1903) / 84500, X 407 / 
Kungssången / Solistkören T.T. (Insp. 03.1903) / 284504 / CRG *
O Gud som styrer / Solistkören T.T. / (Insp. 03.1903) / GC 84501 / 

Victor
Kungssången / Solistkören T.T. / (Insp. 03.1903) / 65666 / 
Hör oss Svea / Solistkören T.T. / (Insp. 03.1903) / 65666 / 

Zonophone
Alls ingen flicka lastar jag / Solistkören T.T. med solo av B. Schücker / 74501 /

- Till första sidan -
© Svänga-Benga