Radiotjänsts första programtablå torsdagen 01 jan. 1925

Radioprogrammet lördag den 25 maj 1929

Radioprogrammet torsdagen den 11 april 1934

Radioprogrammet torsdagen den 12 juli 1941

Radioprogrammet torsdagen den 5 maj 1945

Radioprogrammet måndagen den 30 okt. 1950

Radioprogrammet tisdagen den 15 nov. 1955
TV-programmet den 15 nov. 1955

Radioprogrammet tisdagen den 03 maj 1960
P 2 och TV-programmet den 03 maj 1960- Tillbaka -

Radiotjänsts första programtablå
Torsdagen 1 januari 1925

Observera att inga nyheter sändes förrän 10.30 e.m. Detta för att radion inte fick lov att konkurrera med tidningarna om nyheterna!


Stockholms rundradiostation SASA; 479 mtr.

10.55 f.m.Högmässogudstjänst från Jacobs kyrka
12.55 - 1.00 e.m.Tidsignaler
-Sändningsuppehåll
3.00 - 4.45 e.m.Festkonsert med anledning av Radiotjänsts övertagande av rundradioverksamheten
1) Wagner. Uvertyr till "Tannhäuser"
2) Chefen för Telegrafstyrelsen, generaldirektör Herman Rydin överlämnar rundradioverksamheten till Radiotjänst
3) Anförande av ordföranden i Radiotjänsts styrelse, generaldirektör Per Södermark, med riktlinjer för den fortsatta verksamheten.
4) Schubert. Symfoni H-moll "Den ofullbordade".
- Paus
5) Peterson-Berger: Hälsning till Jämtland ur Arnljiot. Solist: Gunnar Grip
6) Mendelsohn. Violinkonsert II.III Solist: Julius Ujbely.
7) Borch. Skandinavisk rapsodi (Orkester)
8) Josef Eriksson: Min själ vak upp.
Sjögren: Falks sång ur "Kärlekens komedi"
Stenhammar: Sverige
-Sändningsuppehåll
6.00 - 7.00 e.m.Gudstjänsten från Immanuelskyrkan
- Sändningsuppehåll
8.00 - 9.30 e.m.

Dramatisk uppläsning av teaterdirektör Aug. Falk och fru Manda Björling-Falk: Strindbergs "Till Damaskus"
-Sändningsuppehåll
10.30 em.Dagsnyheter, utsända från Tidningarna telegrambyrå, därefter väderleksöversikt från Statens Meteorologiska-hydrografiska anstalt.


- Tillbaka -

Riksradioprogrammet lördagen den 25 maj 1929
Motala (1,365 m), Göteborg (346,8 m), Trollhättan (265,5 m), Uddevalla (285,7 m), Borås (230,8 m)
Sändningstid: 7 tim. 30 min.

Inga nyheter sändes förrän kl. 9.15 e.m. Detta för att radion inte fick lov att konkurrera med tidningarna om nyheterna!

Skolradio även nästa år. Telegrafstyrelsen har i skrivelse till skolöverstyrelsen förklart sig villig att på samma villkor som under innevarande vårtremin även under nästa läsår ställa de statliga rundradiostationerna mer erforderliga ledningar samt ledningar till vissa privata sådana sationer till förfogande för fortsatt skolradioförsök under fyra halvtimmar i veckan. Mot den föreslagna omläggningen har sändningstiderna har styrelsen icke något att erinra (Ur Göteborgs morgonpost 24 maj 1929).

12.30 e.m.Väderleks- och israpport
12.45 e.m.Riksbanks- och fondbörsnoteringar
12.55 e.m.Tidsignal
- Sändningsuppehåll
5.00 e.m.Underhållningsmusik av radiokapellet
6.00 e.m.Farbror Sven och E.A.:s pratstund
6.30 e.m.Bohuslänska låtar, visor och historier
7.30 e.m.Yrken och yrkesmän: Bankkassören berättar
7.45 e.m.Aktuellt föredrag (ev.)
8.00 e.m.Kabaret under medverkan av systrarna Lilly och Emy Schwartz (dubbelpianister med jazzsång) Ivar Nilsson (Blekinge och andra historier) E. Walter Holmstedt (visor) sångkvartetten Wiggers (nya schlagers) m.fl.
9.15 e.m.Dagsnyheterna från T.T.
9.30 e.m.Väderleks- och israpport
9.45 e.m.Dansmusik från Gröna lund av Winters och Pinets orkestrar.
12 e.m. Slut för dagen


- Tillbaka -

Radioprogrammet torsdagen den 11 april 1934
Sändningstid: 7 tim. 35 min.

Inga nyheter sändes förrän kl. 7.15 e.m. Man sände dock nyheter två gånger per kväll, till skillad från 1929 då man bara hade en nyhetssändning. Detta för att radion inte fick lov att konkurrera med tidningarna om nyheterna!

Middagsprogram i radio 1 september Med anledning av att regeringen på fredagen godkänt rundradioutredningens framställning om eftermiddagsutsändningar har D.N. förfrågat sig hos programchefen Rabe som meddelade, att om det i regeringsbeslutet icke stipuleras någon särskild tidpunkt är det sannolikt, att eftermiddagsutsändningarna komma att sättas igång den 1 september. Att börja under sommaren anser han icke vara någon idé och dessutom ta förberedelserna åtminstone en månad i anspråk. Sannolikt komma utsändningarna att äga rum mellan 1 och 3 på eftermiddagen. (Ur Bohusläningen den 14 juli 1934).
7.20 f.m.Gymnastik
7.45 f.m. - 8.00 f.m.Morgonandakt
-Sändningsuppehåll
12.30 emVäderleksrapport
12.45 emValutakurser och fondbörsnoteringar
12.58 e.m. - 1.00 e.m.Tidssignalen
-Sändningsuppehåll
2.45 e.m. - 3.10 e.m.

Skolradio: Litt om Norsk. Föredrag på norska av lektor Marius Sandvei, Göteborg
-Sändningsuppehåll
5.00 em Väderleksrapport
5.05 em Andaktsstund
5.30 em Barnens brevlåda med Farbror Sven
5.45 em Grammofonmusik
6.45 em Engelsk nybörjarkurs. (C.S. Allwood, Jönköping)
7.15 em Väderleksrapport och dagsnyheter
7.30 em

Första året av allmogens självstyrelse över prästboställena. Föredrag av biskop Sam Stadener.
8.00 em Folkkonsertförbundets konsert i konserthusets lilla sal.
8.30 em


En tragedi i landsorten. Pjäs av Margit Palmaer. Regi: Rune Carlsten. Skådespelare: Ivar Kåge, Märta Arbin, Gösta Cederlund, Elsa Carlsson, Olof Sandborg, Signhild Björkman, Sven Magnusson.
9.45 em Väderleksrapport med dagsnyheter
10.00 Militärmusik av flottans musikkår.
11.00 emSlut för dagen


- Tillbaka -

Riksradioprogrammet lördagen den 12 juli 1941
Sändningstid: 12 tim.


7.40Andakt. Överste Karl Jerrestam
8.00 - 8.10Väderleksrapport och dagsnyheter
- Sändningsuppehåll
12.00Klockspelet från stadshustornet, dagens dikt. Därefter: Musik av Gösta Säfboms trio.
12.30Dagsnyheter och väderleksrapport-
12.50Valutakurser
12.55 - 13.00Tidsignal
- Sändningsuppehåll
15.00Swing it! Grammofonprogram med Artie Shaws orkester.
15.30Starka karlar. Kapten Clas-Ture Wersäll berättar
16.00Populärkonsert av underhållningsorkestern.
16.50Arbetsmarknadskomissionen har ordet
17.00Väderleksrapport
17.05Djuren gå i skola. Barnpjäs av Heljar Mjöen
17.40Pianokompositioner spelade av Dagmar Nordenfelt
18.00

Helgmålsringning. Därefter på 10-årsdagen av Natan Söderbloms död. Några minnesord av biskop Tor Andrae
18.30Grammofonmusik.
19.00Dagsnyheter och väderleksrapport, sommarens kvart.
19.30

Stockholmska utflykter.Ett sommarprogram med text av Ernst J. Lundqvist och musik av Gunnar Turesson. Medverkande Fritiof Billquist.
19.55Gammal dansmusik från Liseberg av Spelmanspojkarna (Göteborg)
20.25Österut - estniska dagar.Resekåseri av konstnären Jurgen von Konow
20.45Saltvattenstänk.Kabaret från västkustens marindistrikt.
21.25Promenadkonsert av "The Boston Pops"
22.00Dagsnyheter och väderleksrapport
22.15Modern dansmusik från Liseberg med Åke Fagerlunds orkester. (Göteborg)
23.00Slut för dagen


- Tillbaka -

Riksradioprogrammet lördagen den 05 maj 1945
Sändningstid: 12 tim.

Dagen efter Tyskarnas kapitulation i Danmark

7.10Morgongymnastik. Ledare Bertil Uggla
7.25Morgongymnastik. Ledare Maja Carlquist
7.45Morgonandakt. Överste Karl Jerrestam, frälsningsarmén
8.00 - 8.10Dagsnyheter och väderleksrapport
- Sändningsuppehåll
12.00Klockspelet från Stadshustornet. Dagens dikt och därefter dragspelsmusik med Gunnar Hylander
12.30Dagsnyheter och väderleksrapport
12.50Valutakurser och fondnoteringar
13.00Musik av Gösta Wallenius Havaijikapell
13.30Draghunden - sport och nytta. Föredrag av major Einar Edström
13.30Sång av Donkosackernas kör
14.20Öar i världshaven. Påskön. Uppläsning
14.50Musik av Folke Reinholdsons kapell. Sång: Ingrid Wiksjö
15.40Sälar och sälfiskare.Kåseri av jägmästare Bertil Haglund
16.00Populärkonsert av Göteborgs radioorkester
16.50Hälsan och yrkesvalet. Med. lic. Sigvard Wolontis
17.00Väderleksrapport
17.05

Sagohörnet. Beredskapskatten Sotis på nya äventyr. Gösta Marsing berättar för barnen
17.20En vårlig halvtimma med Vera och Einar Malm
17.50Dagsöversikt på danska
18.00Helgmålsrigning
18.10Grammofon musik
19.00 Dagsnyheter, väderleksrapport och dagens eko
19.30Vi i våran klubb. Förbrödring på gården. Programledare Gunnar Ollén
20.00

Waldteufel - Strauss - Herbert, valskungar i tre stora huvudstäder. Radiotjänst's stora underhållningsorkester spelar under ledning av Sune Waldimir.
20.45Fred Winter bjuder på vårmiddag. Gäster: Sigurd Wallén, Erik Berglund
21.30Joseph Haydn: Kvartett op. 78 nr 3 C-dur. Stockholmskvartetten
22.00Dagsnyheter och väderleksrapport
22.15Dagsöversikt på norska
22.25Modern dansmusik av Radiotjänsts dansorkester under ledning av Thore Ehrling
23.00Slut för dagen


- Tillbaka -

Riksradioprogrammet måndagen den 30 okt. 1950
Sändningstid: 12 tim 35 m.


6.15På tröskeln. Därefter: Grammofonmusik
6.30Nyheter, väderlek. Därefter: Grammofonmusik
7.20Intim musik
7.40Morgonandakt. Bibelläsning, bön
8.00Nyheter väderlek
8.15Vardagsmorgon. Därefter: För operavänner (grammofon)
8.45 - 9.15Skolradio. Listen and learn
- Sändningsuppehåll
12.00Klockspelet. Dagens dikt. Därefter: Lars Skoglund spelar dragspel (Bollnäs)
12.30Nyheter, väderlek
12.45Spökhistorier. Heribert Thorsson berättar
13.00Skolradio. Sergeant Bernadotte. Hörspel
13.30Underhållningsmusik av Karl-Olof Bergqvists ensamble. (Gbg)
14.00Skolradio. Hvalfangsten (Oslo)
14.30 - 14.50Gymnastik f. husmödrar
- Sändningsuppehåll
16.30Väderlek
16.40Jag åker skolbåt! Ungar på öar i Bohuslän
17.00Sång av Leo Lando vid flygeln Harry Ebert
17.20Ny svensk lyrik: "Båge av väntan" av Rut Hillarp
17.35Grammofonmusik:
18.40Novisen vid spisen
18.55Meddelanden
19.00Nyheter, väderlek. Eko
19.30Luddes kvart. Manuskript Sven Lantz
19.45Spanska rytmer med Trio Napoletano o. Walle Söderlund, dragspel
20.05

Nordisk konst. Carlo Dekert presenterat två målningar av Einar Jolin och Leander Engström.
20.35Blues och ballad. Josh White sjunger till gitarr
21.00Förbrytare och fångvård. Skydd mot brott.
21.35

Griegkonsert av Göteborgs orkesterförening Dirigent: Öivind Fjelstad. Solist: Bjarne Buntz, sång
22.15Nyheter och väderlek
22.30Nyare svensk kyrkomusik (inspelning från rikskyrkosångshögtiden i Uppsala)
23.15Slut för dagen


- Tillbaka -

Riksradioprogrammet tisdagen den 15 nov. 1955
Sändningstid: 17 tim. 15 min.

Den 26.11.1955 startade officielt P2 och sändningar på UKV/FM i Sverige

TV-programmet


6.15 Vardagsmorgon. Därefter: Grammofonmusik.
6.30 Nyheter och väderlek. Därefter: Grammofonmusik
7.20 Lite av varje. Redaktör: Herbert Friedländer
7.40 Morgonandakt. Generalselreterare Bo Bengtsson.
8.00 Nyheter och väderlek.
8.15 Från tå till topp. Arm, barm, axel, hals. Inga Björkman och Birgit Rydin
8.45
Skolradio. 8.45 Skoltidningen. Redaktör Rune Ruhnbro, (Malmö). 9.05 Snövit. Dramatisering av Per-Verner Carlsson. 9.30 Blind Man's Buff. Klass 7. Korrespondanskurs i engelska. Per-Olof Hensjö. (Umeå) 10.00 Martin Luther. Program av Gunnar Dahmén. (Repris). 10.30 Listen and learn. Klass 5. Korrespondanskurs i engelska. Svante Hjelmström.
11.00

Musik under arbetet med Karl-Erik Engstams ensamble, David Ottosons kapell, Julius Jacobsen, piano.
12.00

Klockspelet i Stadshustornet. Dagens dikt. Därefter: Lars Lennartsson sjunger till Sven Stibergs kvartett.
12.30 Nyheter och väderlek. Därefter: Börsnoteringar.
12.45 På ren svenska. Docent Bertil Molde om tal och skrift. (Malmö)
12.58 Tidssignal
13.00 Skolradio. Främande religioner: Hinduismen. Program av Erik Sjöberg.
13.30

Sydländskt med kontrast. Börge Kertes ensamble, Olle Forsman och Karl Gustav Persson, klarinett och occarina. Vid flygeln: Sten Mordén (Göteborg)
14.00 Husmorshalvtimmen: På mannens arbetsplats. Restaurangen
14.30 Upplands regementes musikkår. Dirigent: Göte Granström (Uppsala)
15.00

Radioföljetongen. David Copperfield av Charles Dickens. Tant fattar ett beslut rörande mig. Uppläsning av Stig Järrel.
16.30 För flickor och pojkar: Tisdagstelegrafen. Redaktör: Birgitta Bohman
17.00

Väderlek. Romanser av Hugo Wolf sjungna av Birgitta Collinder, sopran. Vid flygeln: Algot Haquinius.
17.35 Fänrik Ståls sägner. Gunnar Sjöberg läser dikter av Johan Ludvig Runeberg.
17.50 Radiohjälpen 90 19 50
18.45 Skrämmande tidningsrubriker. Ingrid Andersson talar fritt ur hjärtat.
18.55 Meddelanden.
19.00 Nyheter och väderlek. Dagens eko.
19.30 Den okände Taube presenterad av Visans vänner.
20.05 Aktuell debatt.
20.55


Göteborgs radioorkester. Dirigent: Sixten Eckerberg. 1. Gustav Holst: St. Paul's svit för stråkorkester. 2. Sixten Eckerberg: Sub luna op. 4. 3. Franz Liszt: Les Préludes, symfonisk dikt.
21.40
Motell död. Kriminalföljetong i fem delar av Ngaio Marsh. Radioarrangemang Giles Cooper. Översättning: Börje Lindell. Regi: Herman Alsell. Andra avsnittet: Ett fall för Alleyn. Personer: Agatha Troy, konstnärinna - Gunnel Broström; Roderick Alleyn, kriminalkommisarie - Tore Lindwall; Katti Rostock, Agathas väninna - Ebba Ringdahl; Elever vid Agathas målarskola: Phillida Lee - Gun Arvidsson; Valmai Seacliff - Gerd Hagman; Basil Pilgrim - Jan-Olof Strandberg; Cedric Malmsley - Keve Hjelm; Watt Hatchett - Göran Graffman; Överkonstapel Fox - Håkan Jahnberg; Konstapel Baily: - Dan Sjögren; Berättaren - Herman Alsell (Göteborg)
22.15 Nyheter och väderlek.
22.30Grammofonmusik. 1. Maitre Pierre (H.Betti-J.Plante), 2. Complainte de la butte; vals (Georges van Parys), 3. Släkthuset (Povel Ramel). 4. Brazillance (Laurindo Almeida). 5. Min gula ros i Texas (George-Ninita). 6. Do you know what it means to miss New Orleans (De Lange - Alter). 7. Les Jardins de Paris (Vaucaier - Philippe-Gérard). 8. Romans A-dur op, 69 (Gabriel Fauré). 9. Vals ur "En valsdröm" (Oscar Straus). 10 Preludium, saraband och gavott ur Holbergssvit op. 40 (Edvard Grieg). 11. L'ile inconnue ur Nuits d'été (Hector Berlioz). 12. Två sonator B-dur och D-dur (Domentico Scarlatti).
23.30Slut för dagen- Tillbaka -

Den officiella starten för TV i Sverige var 1956
TV-programmet 15.11.1955

11.30 - 12.30 Testbild med ljud
19.00 - 19.30 Testbild med ljud
19.30 - 20.00 Filmprogram

Lite TV-historia
Den första offentliga TV-visningen i Sverige ägde rum på biografen Röda kvarn i Stockholm den 07.12.1930. Skådespelaren Valdemar Dalquist stod på scenen tillsammans med en TV-apparat i vilken man kunde se komikern Fridolf Rhudin. Denne satt i ett litet rum bakom scenen och de samtalade med varandra med en telefonlur som mikrofon.


Det första Aktuellt-programmet sändes 02.09.1958.- Tillbaka -

Riksradioprogrammet P1 tisdagen den 03 maj 1960
Sändningstid P1 P2 TV: 25 tim. 15 min.
Program 2 och TV

6.00Vardagsmorgon. Grammpfonmusik
6.20Andakt, past. G. Hedberg. Sång av T. Gullberg
6.30Nyheter, väderlek
6.40Börja dagen med en schlager
7.10Lätt blandat från Deutschlandsender i Berlin och Leipzig
7.35Almanackan
7.40Andakt. KomministerBror-Axel Lindörn
8.00Nyheter, väderlek
8.15Bo och trivas - experter svarar på lyssnarbrev.
8.45

Skolradio Tryggare kan ingen vara. Komminister J. Evaldsson 9.00 Blind mans buff. Radioengelska för klass 7 P-O Holmberg (Uppsala) 9.30 I blickpunkten 9.40 Hello boys and girls. Komplementkurs i engelska för klass 6. H. Andersson (Östersund) 10.10 Hos ärftlighetsforskarna. Prof. E. Åkerberg i Svalöv om växtförädling (Malmö) 10.30 Listen and learn. Radioengelska för klass 5 S. Fjelner (Göteborg).
11.00Musik under arbetet
12.00Klockspelet, dagens dikt
12.10Lätt till lunch. Walter Larssons kvartett underhåller.
12.30Nyheter, väderlek, börsnoteringar, grammofon.
12.58Tidssignal
13.00Skolradio. Sångstund I. Gabrielsson
13.30Koppla av. Gymnastik för husmödrar med Kerstin Werner
13.40

Mitt på da'n - praktiskt och lättsamt om hem och familj. Red. Rosa Andersson, Elisabeth Husmark.
14.30Svenskt med underhållningsork. Dir. Per Lundqvist.
15.00Riksronden
15.10

Radioföljetongen. Tomas Lack av Ludvig Nordström. Tomas Lacks första hustru. Gösta Cederlund läser femte avsnittet
15.30Bruckner. Symfoni nr 9 i d-moll.Philharm. Staatsorch. Hamburg
16.30

Produktiva plantager och ödelagd urskog. Skogschefen F. Knudsen berättar om ett FAO-uppdrag i Chile (Sundsvall)
16.50Den vackraste visan. Hjördis Pettersson läser dikter av Thure Nerman.
17.00Sjörapport
17.10

Tonårsträffen med Kerstin, Olle, Qui och Pekka. Veckans bok: "Borta med vinden" av Margaret Mitchell.
17.50Rytmiakt med Bobby Hackett och hans kvartett. Grammofon
18.00Radiohjälpen 90 1950 - lyssnarnas önskeprogram.
18.50Meddelanden
18.55Väderlek
19.00Nyheter, dagens eko
19.30


Mysteriet med der gula rosorna - radiorysare i tolv avsnitt av B. Linder. 1. Främlingen, brevet och den dövstumma kvinnan. Medverk. Yvonne Lombard, Georg Fant m.fl. Regi: Eddie Stenberg.
19.45Mina melodier och dina. Elof Ahrle och dottern carina spelar skivor.
20.15I markerna med Nils Linnman och Quitt Holmgren
20.40Bach svin nr 2 h-moll för flöjt och stråkorkester.
21.00

Frågor inför toppmötet - experter i Frankrike, Sovjet, USA och Sverige svarar. Ordf. T.G. Wickbom
22.15Nyheter, väderlek
22.30

American adventure - amerikansk språkkurs med scener ur amerikansk historia presenterade av D. Molin 11. Oliver Wendell Holmes (1841 - 1935)
23.00Slut för dagen

Riksradion program 2

17.00P 2 - timmen.17.00 Nyheter 17.05 Grammofon 17.55 Nyheter
18.00Radiohjälpen 90 1950 - lyssnarnas önskeprogram
18.35Regionalprogram
18.50Meddelanden
18.55Väderlek
19.00Nyheter, dagens eko
19.30Biodags Red. Torsten Jungstedt.Gästopponetnt Staffan Tjerneld.
20.00Borta över natten.- radiopjäs av I. Orre. Regi: B. Blomgren. Rune Turesson, Kerstin Rabe, Yngve Nordwall, Mimmo Wåhlander, Max von Sydov, Leif Hedberg (Malmö) Orres nya pjäs skildrar en familjeuppgörelse i modern landsbygdsmiljö.
20.50Isac Stern spelar populära småstycken. Vid flygeln A. Zakin.
21.00Journalen
21.30

Trekvarten. Bostons promenadorkester spelar populära marscher. 21.45 Ur "Fridas visor" Ingvar Wixell sjunger 22.00 Pianisten A. Previn Gram.
22.15Nyheter, väderlek
22.30Radioorkestern. Dir: Sten Frykberg
23.00Slut för dagen

TV-programmet tisdagen den 03 maj 1960
Sändningstid 2 tim 15 min.

15.00 - 15.20För de yngsta: Docklek med Staffan Westerberg
- Sändningsuppehåll
20.00Aktuellt
20.25Det går till musik. Reportage från stipendieaktionen för svenska tonsättare.
20.40

Ungdom och brott, III. Straff eller behandling? Om ungdomsvårdsskolor, ungdomsfängelser och kriminalvård i frihet.
21.25Plapp - historien om en storskarv, en hund och en fiskare
21.55Slut för dagen

- Tillbaka -
- Till första sidan -
© Svänga-Benga