Sven Lidman (1882 - 1960)

Författare. Skrev i början av 1900-talet lyrik och en romanserie om släkten Silferstååhl m.fl. romaner. Efter en religiös omvändelse 1917 tillhörde han Pingströrelsen 1921 - 48 och blev en av dess mest ryktara predikanter. Gav ut en serie uppbyggelseböcker. Hör Sven Lidman.

Skivinspelningar
Hemmets härold
Golgata hälleberg (Ur ¨Förgängelsens trälar och frihetens söner¨) / Talskiva (Insp. 09.1931) / XS 10 /

Polyphon
Golgata hälleberg (Ur ¨Förgängelsens trälar och frihetens söner¨) / Talskiva (Insp. 09.1931) / XS 43174 /
Ur "Bryggan håller" / Talskiva /  XS 43022 / *

- Till första sidan -
© Svänga-Benga