Stig Rybrant (08.08.1916 - 1985)

Stig Rybrant 1955Musiker (piano), dirigent och tonsättare. Född i Norrköping som son till en kantor. Debuterade som pianist redan vid 12 års ålder. Studerade vid musikhögskolan 1934 - 43 och blev sedan repetitör och dirigent vid Operan 1943 - 50. Från 1951 var han arrangör och dirigent vid Sveriges radio där han efterträdde Sune Waldimir. Under sin studietid verkade som pianist och arrangör för Kvartetten Synkopen 1938 - 41 och kapellmästare vid Klange-revyerna. Har ofta också varit gästdirigent utomlands. Brorson till Gösta Rybrant.

Skivinspelningar
Cupol
Strauss-Kaskader, del 1 & 2 / Instrumental / Carin & Stig Rybrant (Insp. 04.03.1949) / 6023 /

Filmmusik
1949 Farlig vår

- Till första sidan -
© Svänga-Benga