Sirius skivetikett
Sirius var Svenska Missionsförbundets skivmärke. Inspelningarna gjordes av Odeon. En del av deras inspelningar gavs ut av amerikanska Quality

- Till första sidan -


101a Credo / Adolf Lindén / Ork. / 28.10.1938 / *
101b Davids 117:de Psalm / Adolf Lindén - Immanuelskyrkans kör / Ork. / 28.10.1938 / *
102 Korsmärket / Immanuelskyrkans kör / / 28.10.1938 / 
102 Om jag ägde allt, men icke Jesus / Adolf Lindén / Stråkkvart. / 28.10.1938 / 
103 Julklockorna / Adolf Lindén / Ork. / 28.10.1938 /
103 Liksom vita stjärnor / Adolf Lindén / Ork. / 28.10.1938 /
104 Salig är den / Dagny och Nils Sörme / Stråkkvart. / 28.10.1938 /
104 Hemlängtan / Immanuelkyrkans kör (D: H. Hedlund) / // 28.10.1938 /
105 Tack, min Frälsare kär / Dagny och Nils Sörme / Stråkkvart. / 28.10.1938 /
105 Vem är Han? / Adolf Lindén - Immanuelkyrkans kör (D: H. Hedlund) / / 28.10.1938 /
106a Närmare Gud till dig (Nearer my God to Thee) / Joseph Samba / Nathan Olovson, flygel / 09.05.1939 / *
106b Joseph Sambas avskedshälsning / Joseph Samba / Talskiva / 09.05.1939 / *
107 Bliv när oss, Herre! / Astrid Hjertqvist - Bertil Johansson / Nathan Olovsson, flygel / 09.05.1939 / 
107 Så tag du mina händer / Astrid Hjertqvist - Bertil Johansson / Nathan Olovsson, flygel / 09.05.1939 / 
108 O, Herre, led mig / Oscar Anö - I. Höjer - Sv. Missionsförb. predikantör / / 09.05.1939 /
108 Säll är den själ som i Herren / Oscar Anö - I. Höjer - Sv. Missionsförb. predikantör / / 09.05.1939 /
109 Davids 121 Psalm av G. Wennerberg / Oscar Arnö . Sv. Missionsförbundets predikantkör / / 09.05.1939 / 
109 Helig av Frans Schubert / Sv. Missionsförbundets predikantkör / / 09.05.1939 / 
110 Frid, verklig frid / Missionskyrkans manskör 1946 / / 27.05.1946 /
110 Högt vi lyfta / Missionskyrkans manskör 1946 / / 27.05.1946 /
111 Ack, gör mig salig, o, Jesus / Kerstin Torlind / Stråkkvartett - piano / 
111 I ensamhetens dal / Kerstin Torlind / Stråkkvartett - piano /
112 När väckelsen kom, del I & II / Ivar Ekrud - Immanuelkyrkans kör / Kammarork. /
113 När väckelsen kom, del III & IV / Ivar Ekrud - Immanuelkyrkans kör / Kammarork. /
114 Min fader vet / Ivar Ekrud / Immanuelskyrkans kammarork. / 
114 Så älskade Gud / Ivar Ekrud / Immanuelskyrkans kammarork. /
115 Herren står vid hjärtats dörr / Eugene Lundberg - Chicago swedish christian male chorus (D: H. William Nordin) / / Sthlm 14.06.1947 / 
116a Tempelklockan / Chicago svenska kristna manskör (D: H. William Nordin) / / Sthlm 14.06.1947 / *
116b Soon ah will be done / Chicago svenska kristna manskör (D: H. William Nordin) / / Sthlm 14.06.1947 / *
117 Herdens söndagssång (This is the day of the Lord ) / Convent Ministers quartet / / Sthlm 14.06.1947 /
117 Negro Spiritual / Convent Ministers quartet / / Sthlm 14.06.1947 /
118 Stråle av det höga ljuset (Ave Verum Corpus) / Stockholms gosskör (D: Erik Algård) / / 17.05.1949 /
118 Den heliga familjen / Bertil Bergqvist / G. Edmundh, piano / 17.05.1949 /
119 Ditt namn, Jehova vill jag sjunga (Dir, dir, Jehova, will ich singen ) / Stockholms gosskör (D: Erik Algård) / 17.05.1949 /
119 Hymn av Aug. Söderman / Bertil Bergqvist / G. Edmundh, piano / 17.05.1949 /
120 Davids 103:e psalm. G. Wennerberg / Ester Berggren / Gunno Södersten, piano / 17.05.1949 / 
120 Davids 139:e psalm / Ester Berggren / Gunno Södersten, piano / 17.05.1949 / 
121 Blott en dag, ett ögonblick i sänder / Chicago Svenska kristna manskör / / Chicago 1946 - utg. 1949 /
121 Halleluja, loven Herren / Chicago Svenska kristna manskör / / Chicago 1946 - utg. 1949 /
122 Tryggare kan ingen vara / Chicago kristna manskör / / Chicago 1946 /
122 Är du i nöd? / Chicago kristna manskör / / Chicago 1946 /
123 Det är gott att tacka Herren / Immanuelkyrkans kör (D: Gunno Södersten) / / 04.06.1953 / 
123 Korsmärket / Immanuelkyrkans kör (D: Gunno Södersten) / / 04.06.1953 / 
124 Lär mig din väg, o Gud / Immanuelskyrkans kör /
124 Om jag ägde allt men icke Jesus / Torsten Forslöw / Immanuelskyrkans kammarork. /
125 Bär du min börda / Missionskyrkans manskör 1953 (D: Gunno Södersten) / / 04.06.1953 /
125 Herrens krig / Missionskyrkans manskör 1953 (D: Gunno Södersten) / Rune Franzen, flygel - B. Svantesson, cornett / 04.06.1953 /
126 Denne är min käre son / Karl-Olof Johansson / Gunno Södersten, flygel / 04.06.1953 /
126 Salighetens gåva / Malte Rondin - Missionsskolans sångkör 1953 / / 04.06.1953 /
127 Min själ upp att lovsjunga Herren / Valhalla Missionsförsaml. musikfören. / 
127 Om Gud förglömde världen / Elsa Löw-Sundal / Immanuelskyrkans kammarork. /*
128 Till himlens land. Koraler och andliga sånger, I / Sven Ahlerup - Sv. Missionsförbundets predikantkör / Bertil Larsson, orgel / 02.10.1953 / *
128 Till himlens land. Koraler och andliga sånger, IV / Sven Ahlerup - Sv. Missionsförbundets predikantkör / Bertil Larsson, orgel / 02.10.1953 / *
129 Till himlens land. Koraler och andliga sånger, II / Sven Ahlerup - Sv. Missionsförbundets predikantkör / Bertil Larsson, orgel / 02.10.1953 / *
129 Till himlens land. Koraler och andliga sånger, III / Sven Ahlerup - Sv. Missionsförbundets predikantkör / Bertil Larsson, orgel / 02.10.1953 / *
130 Jag vill sjunga om Frälsarens kärlek / Sv. Missionsförbundets predikantkör / Bertil Larsson, orgel / 02.10.1953 / *
130 Ära vare Gud / Sv. Missionsförbundets predikantkör / Bertil Larsson, orgel / 02.10.1953 / *
131 Herre, jag vill bida / Svenska Missionsförb. predikantkör / / 02.10.1953 /
131 Jesus kär, gå ej förbi mig (Pass me not, o gently Saviour) / Torsten Forslöw - Svenska Missionsförb. predikantkör / / 02.10.1953 /
132 En levande kristen / Magda Gädda / Gunno Södersten, orgel / 02.10.1953 / *
132 Hjälp mig / Magda Gädda / Gunno Södersten, flygel / 02.10.1953 / *
133 E vangwa yaku e mfumu a nza... / Kimpese seminariekör / / Överspelat 25.11.1953 / 
133 Kuma napi... (Stilla natt, heliga natt...) / Kimpese seminariekör / / Överspelat 25.11.1953 / 
134 Mwena nlongo muna ngiladi... (Det finnes läkedom i Gilead...) / Kimpese seminariekör / / Överspelat 25.11.1953 / 
134 Nsi awete... (Det goda land...) / Kimpese seminariekör / / Överspelat 25.11.1953 / 
135 Ljus i aftontid / Kristliga manskören (D: Oscar Arnö) / / 25.11.1953 / 
135 Låt oss så / Göte Strandsjö - Kristliga manskören (D: Oscar Arnö) / / 25.11.1953 / 
136 - 137
138 Den som beder, han får / Elsa Löv-Sundahl / Rune Franzén, flygel / 24.05.1954 /
138 Ack, varför sörja / Elsa Löv-Sundahl / Rune Franzén, flygel / 24.05.1954 /
139 I Herrens barmhärtiga händer / Elsa Löv-Sundahl / Rune Franzén, orgel / 24.05.1954 / 
139 Kom. Josef Jonsson / Elsa Löv-Sundahl / Rune Franzén, orgel / 24.05.1954 / 
140 Kom till din Fader / Förb. Örebro läns kristliga musikfören. / 19.06.1954 /
140 Vill du / Förb. Örebro läns kristliga musikfören. / 19.06.1954 /
141 Gör mig trogen / Torsten Nilsson / Förb. Örebro läns kristliga musikfören. / 19.06.1954 / 
141 Liv och övernog / Torsten Nilsson / Förb. Örebro läns kristliga musikfören. / 19.06.1954 / 
142 Det ljusnar igen bortom skyn / Instrumental? / Förb. Örebro läns kristliga musikfören. / 19.06.1954 / 
142 Vänta allt från Gud / Instrumental? / Förb. Örebro läns kristliga musikfören. / 19.06.1954 / 
143 Bliv vid Guds löften /Caroline Christensen / Ragnhils Servin-Järmyr, piano / 09.06.1954 /
143 Har du mod att följa Jesus /Caroline Christensen / Ragnhils Servin-Järmyr, piano / 09.06.1954 /
144
145 Mitt tåg - Olles nya hatt / Caroline Christensen - Sven Gunnar läser och sjunger / Piano / 05.03.1955 /
145 Björnen och räven - Ro, ro i skären - Barnaår / Caroline Christensen - Sven Gunnar läser och sjunger / Piano / 05.03.1955 /
146 Tomma händer / Caroline Christensen / Piano / 05.03.1955 /
146 Han ger mig nåd / Caroline Christensen / Piano / 05.03.1955 /
147 Säg mig den vägen som drager till livet / Thea Gran / Gunno Södersten, flygel / 05.03.1955 /
147 My Lord, what a morning / Thea Gran / Gunno Södersten, flygel / 05.03.1955 /
148 Cantate Domino b) Gloria Patri / Predikantkören (D: Gunno Södersten) / / 28.04.1955 /
148 Till mitt hemland vill jag fara b) Skola vi väl alla mötas / Predikantkören (D: Gunno Södersten) / / 28.04.1955 /
149 Roll, Jordan, roll / Sven Ahlerup - Predikantkören (D: Gunno Södersten) / / 28.04.1955 / 
149 Softly and tenderly Jesus is calling / Sven Ahlerup - Predikantkören (D: Gunno Södersten) / / 28.04.1955 / 
150 Hultman-rapsodi, del I / Sven Ahlerup - predikantkören (D: Gunno Södersten) / Filip Wallin, flygel / 28.04.1955 / *
150 Hultman-rapsodi, del II / Sven Ahlerup - predikantkören (D: Gunno Södersten) / Filip Wallin, flygel / 28.04.1955 / *
151 Frälsningens väg I - rapsodi över andliga sånger / Predikantkören (D: Gunno Södersten) / Filip Wallin, flygel / 28.04.1955 / *
151 Frälsningens väg II - rapsodi över andliga sånger / Predikantkören (D: Gunno Södersten) / Filip Wallin, flygel / 28.04.1955 / *
152 Amazing grace / Predikantkören (D: Gunno Södersten) / / 28.04.1955 / 
152 Coss it standeth fast, The / Predikantkören (D: Gunno Södersten) / / 28.04.1955 / 
153 Du tänker Gud på mig / Britta Wiklund / Gunno Södersten, piano / 07.10.1955 / 
153 Endast Jesus / Britta Wiklund / Sthlm's Frikyrkoork. (D:Gunno Södersten) / 07.10.1955 / 
154 Säg, är din lampa redo / Artur Erikson / Gunno Södersten, orgel. / 07.10.1955 / 
154 Vår Herre är uppstånden / Artur Erikson / Gunno Södersten, piano / 07.10.1955 / 
155 Att vara din / Dagmar och Vivan Erixon / Gunno Södersten, piano / 07.10.1955 / 
155 Hymn / Dagmar och Vivan Erixon / Gunno Södersten, piano / 07.10.1955 / 
156 Epigram / Thea Gran / Gunno Södersten, piano / 07.10.1955 / 
156 Som sådden förnimmer Guds välbehag / Thea Gran / Gunno Södersten, orgel / 07.10.1955 / 
157 Du som är min Herre / Lambert Lindblad / Gunno Södersten, orgel / 07.10.1955 / 
157 Mitt hjärta trår och trängtar / Lambert Lindblad / Sthlm's Frikyrkoork. (D:Gunno Södersten) / 07.10.1955 / 
158 Getsemane / Britta Wiklund / Gunno Södersten, orgel / 07.10.1955 / 
158 Himmelens julhälsning / Britta Wiklund / Gunno Södersten, piano / 07.10.1955 / 
159 Jesus kommer till ditt hjärta / Artur Erikson / Piano / 07.10.1955 / *
159 Var redo / Artur Erikson / Eget piano / 07.10.1955 / *
160 När jag ser min Jesus / Artur Erikson - Korstågskören / / 07.10.1956 / 
160 O, du ljuvliga hem / Artur Erikson - Korstågskören / / 07.10.1956 / 
161 Allenast i Gud / Margit Håkansson / Gunno Södersten, orgel / 28.09.1956 / 
161 Korset och kransen / Margit Håkansson / Gunno Södersten, orgel / 28.09.1956 / 
162 De nittionio (The nine and ninety) / Margit Håkansson / Sthlm's Frikyrkoork. (D:Gunno Södersten) / 28.09.1956 / 
162 Sången om Jesu blod / Margit Håkansson / Flöjt, stråkkvart. / 28.09.1956 / 
163 Min själ längtar och trängtar / Torsten Forslöw / Sthlm's Frikyrkoork. (D:Gunno Södersten) / 28.09.1956 / 
163 Så tag nu mina händer (So nimm denn meine Hände) / Margit Håkansson - Torsten Forslöw / Sthlm's Frikyrkoork. (D:G. Södersten) / 28.09.1956 / 
164 Hur ljuvliga / Immanuelskyrkans kör (D:Gunno Södersten) / / 28.09.1956 / 
164 Saliga äro de människor / Torsten Forslöw / Gunno Södersten, orgel / 28.09.1956 / 
165 Evigt liv - I / Bo Setterlind reciterar egna dikter till musik av D. Buxtehude / Gunno Södersten, Orgel / 11.12.1956 / 
165 Evigt liv - II / Bo Setterlind reciterar egna dikter till musik av D. Buxtehude / Gunno Södersten, Orgel / 11.12.1956 / 
166 O, nzambi, dieto se / Anna Mattson / Gunno Södersten, orgel / 11.12.1956 / 
166 Vo masumu mambwaki mena yaku / Anna Mattson / Gunno Södersten, orgel / 11.12.1956 / 
167 Okänd
168 Okänd
169 Allt jag finner / Immanuelkyrkans kör (D: Gunno Södersten) / Olle Waldner, orgel / 11.12.1956 / 
169 Herre, din härlighet all världen uppenbarat / Immanuelkyrkans kör (D: Gunno Södersten) / Kammarorkester, Olle Waldner, orgel / 11.12.1956 / 

- Tillbaka -
- Till första sidan -
© Svänga-Benga