Lite licensstatistik


Jämförelse med andra länder 1932    Radiolicens 1930    Sv. radiostationer och studios 1945

Nytt från Radiobyrån (1930)
Radiobyråns licensstatistik föreligger nu för 2:a kvartalet i år. Under året har licenstalet ökats med 9.626 st och utgjorde licenssiffran den 30 juni 461.616 st eller 75,4 per 1000 invånare.
Första platsen innehar Motala med 158,1 per 1000 invånare, följd av Djursholm med 150,4 och Mjölby med 144,6. Under kvartalet ha Falköping, Göteborg och Söderköping passerat siffran 100 per 1000 invånare.
Den största totala ökningen uppvisa Stockholms, Göteborgs och Sundsvalls redovisningsområden med 1.491, 809 och 565 licenser resp. (Ur Radio och Grammofon 13/1930)


Radiostatistik 1932
Det sammanlagda riksprogrammet har - pauser frånräknade - utgjort 2,907 timmar. Av denna tid har 1,306 timmar ägnats åt musik av olika slag. Om man till detta lägger alla lokalutsändningar kommar man upp till cirka tvåtusen musiktimmar under loppet av ett år. Tvåtusen timmar! Det är inte småsmulor det, som delas ut till den musikhungrande allmänheten. 5½ timmes musik om dagen, året runt, det är en ganska kraftig diet...........vidare kommer man till det resultatet att grammofonmusiken slagit alla rekord med 346 t. Som god andre kommer den lättare underhållningsmusiken med 303 t. Radioorkesterns uppskattade propagande för konstnärligt betonad musik har krävt 141 t. Symfonimusiken kommer upp till 62 t. och kammarmusiken till 36 t. De dansanta ungdomarna borde egentligen fått sitt lystmäte med 152 t. fördelade på gammal dansmusik och dragspel 55 t. och modern dansmusik 97 t. Men ungdomen har en frisk aptit och klagar ofta över att dansbehovet ej blivit tillräckligt tillgodosett......

      Bild från Sveriges Radios årsbok 1960Vi årsskiftet 1932/33 var antalet radiolicenser i sverige
608.624 st. och vid halvårsskiftet 30.06.1960 var
antalet uppe i 2.711.048 st.
- Tillbaka -
Radiolicens 1930- Tillbaka -
Jämförelse med andra länder 1932


LandAnt. lic.Antal lic. per 1000 innev.
Danmark497.235140
England5.262.953117,5
Sverige608.62498,7
Österrike492.57173,3
Nederländerna560.15168,9
Tysklans4.307.72266,5
Schweiz231.40056,7
Norge123.42643,4
Belgien339.63541,6
Finland119.93032,4
Tjeckoslovakien472.18732
Polen296.2559,3
Italien305.1207,2

- Tillbaka -
Sv. Radiostationer och studios 1945
StationVåglängd
Långvåg
Luleå705,3
Motala1,388,9
Östersund722,0
Mellanvåg
Borås207,3
Eskilstuna241,9
Falun276,2
Gävle202,3
Göteborg318,8
Halmstad201,1
Hudiksvall214,0
Hälsingborg214,0
Hörby265,3
Jönköping198,0
Kalmar207,3
Karlskrona196,1
Karlstad228,7
Kiruna238,5
Kristinehamn200,0
Malmberget426,1
Malmö228,7
Norrköping228,7
Porjus214,0
Stockholm (Spånga)426,1
Sundsvall499,2
Säffle241,9
Trollhättan228,7
Uddevalla212,6
Umeå214,0
Uppsala201,1
Varberg241,9
Visby214,0
Örnsköldsvik214,0
Örtebro241,9
Kortvåg
Motala SBO49,46
Motala SBU31,46
Motala SBP25,63
Motala SBT19,80

- Tillbaka -
- Till första sidan -