Mauritz Björck (19.09.1882 - 26.09.1961)

Mauritz BjörkBygdemålsberättare och "landsmålare" (inte bondkomiker). Känd som Anners Annersa på Hultet. Växte upp hos sina morföräldrar i Styra socken. År 1895 flyttade han till sin mor i Norrköping där han började arbeta på Gryts bomullsspinneri där också Josef Alm arbetade. Mauritz och några andra ungdomar hyrde godtemplarlokalen i Katrineholm och den 6 september 1903 gjorde han sitt debutuppträdande där han stod på scenen och drog östgötahistorier. Sitt artistnamn antog han vid Norrköpingsutställningen 1906. Han uppträdde på gårdstrappan på en ditflyttad gård som hette Hultet och namnet Anners Annersa tog han efter sin farfar som hetat Anders Andersson. Efter att ha blivit känd började han turnera runt hela Sverige. I början själv, men senare ofta ihop med andra artister som t.ex. Mille Carlsson som han turnerade med under fyra år. Han uppträdde ofta med barndomsvännen Josef Alm och Jan i Grebo och på affischerna stod det då "Anners Annersa åsså hans bägge två pöjka". Sin största framgång hade han då han uppträdde inför 24.000 på Liseberg i Göteborg. Till Skansen kom han dock aldrig. Han spelade in ett 50-tal skivsidor.

Skivinsspelningar
Odeon
Anners Annersas bröllops-pålskä / Fiol oich piano (Insp. 1920) / A 148583 /
Da ja äxera beväring / Talskiva (Insp. 1914) / A 148104 / *
Då Annä Stinä hölls me å tappä flåset / Talskiva (Insp. 1914) / A 148070 / *
Då ja höll "tal" på "Kömunalstämma / Talskiva (Insp. 1914) / A 145785 / *
Då ja' skulle jaga / Talskiva (Insp. 1916) / A 148563 /
Då mi svärmor skulle dränka sej / Talskiva (Insp. 1916) / A 148467 /
Då vi hadde sömmerjässter / Talskiva (Insp. 1914) / A 148094 / *
Då vi skulle ha vattenledning i stuva / Talskiva (Insp. 1914) / A 148130 / *
E' Norrköpingsvisä /
E Skänningevisä / Fiol och piano (Insp. 1920) / A 148582 / 
E slagdängä / Piano (Insp. 1914) / A 148038 / *
E' visa hemifrå / / (Insp. 1920) / A 148560 / 
En fattier törpäreknart / Piano (Insp. 1914) / A 148143 / * 
En Östgötäpålkett / Piano (Insp. 1914) / A 145786 / *
Ett unnatagsköntrakt ifra 1860 / Talskiva (Insp. Gbg 1914) / A 148 129 /
Ett unnantagsköntrakt ifrå 1860 / Talskiva (Insp. Gbg 1914) / 19013 (US) / 
Hur dant sätt mi gummä har / Talskiva (Insp. 1914) / A 148063 / *
Jälpärepöjjkens visa / Piano (Insp. 1914) / A 148037 / *
Kristidsvisä 1917 / Fiol och piano (Insp. 1920) / A 148591 / 
Mi beväringsvisä / (Insp. 1920) / A 148556 /
Mi friarevisa / Piano (Insp. 1914) / A 148122 /
Mi' fästmö Charlött / (Insp. 1920) / A 148557 /
När gumma mi fastnä i rävsaxsa / Talskiva (Insp. 1914) / A 148095 / *
När ja' bada värmbad första gången I / Talskiva (Insp. 1916) / A 148452 / *
När ja' bada värmbad första gången II / Talskiva (Insp. 1916) / A 148438 / *
När ja tjänte dräng i Snytlösa /
När ja' va' på bröllöpp / Talskiva (Insp. 1914) / A 148105 / *
När Johannä reste te Amerika / Talskiva (Insp. 1914) / A 148026 / *
När Johannä reste te Amerrka / Talskiva (Insp. 1914) / D 1697 R / /
När Jösse å ja' fria åt Nisse i Skutebo / Talskiva /
När stenstuva flöjj i lufta / Talskiva (Insp. 1916) / A 148468 /
När vi spelte på lotteriet / Talskiva (Insp. 1916) / A 148436 /
Pälle i Skvättas bedrifter / Piano / A 148108 / 
Sjung hoppfaddeerej fadderullan lej / Piano (Insp. 1914) / A 148142 / *
Skråköping - Kråkvinkels järnväg / Piano (Insp. 1914) / A 148027 / *
Skråköping - Kråkvinkels järnväg / Piano (Insp. 1914) / D 1697 R /
Surablötapöjjkens Visa / Piano (Insp. 1914) / A 148103 / *
Säjj mäj hur ska ja' jöra / Piano (Insp. 1914) / A 148134 / *
Va kärlek kan ställa te' / Talskiva (Insp. 1914) / A 148123 / *

Film
Höstföjd i Frisens park (1909)

- Tillbaka -
- Till första sidan -
© Svänga-Benga