Ivor (Ivar) Peterson

Svensk-amerikansk dragspelare och kompositör. Född i Högsby, Småland. Var tillbaka i Sverige under sex månader 1929 och gjorde då några skivinspelningar. Använde pseudonymen Ivor Sporring när han skrev musik. Gift med en svenska och med vilken han hade en son (f. 1939)
Skivinspelningar
Svenska H.M.V.
Duluth-valsen (The Duluth walz) / Ivar Peterson, dragspel (Insp. 1929) /
Emmådalen (In the valley) / Ivar Peterson, dragspel (Insp. 02.09.1929) / AL 1076 /
Potpourri över internationell musik / Ivar Peterson, dragspel (Insp. 02.09.1929) / AL 1077 /
Svensk-amerikansk mazurka (Swedish-american mazurka) / Ivar Peterson, dragspel (Insp. 02.09.1919) / AL 1076 /
Symphony-Marsch / Ivar Peterson, dragspel (Insp. 02.09.1929) / AL 1077 /

Amerikanska Standard
Minneapolis express / Ivor Peterson, accordion (Insp. N.Y. 1946) / Standard F 5045 /
Autumn picnic / Ivor Peterson, accordion (Insp. N.Y. 1946) / Standard F 5045 /
Skagerack-polka / Ivor Peterson, accordion (Insp. N.Y. 1946) / Standard F 5007 /
Midsummer festival / Ivor Peterson, accordion (Insp. N.Y. 1946) / Standard F 5007 /
Dans på Rixö / Ivor Peterson, accordion (Insp. N.Y. 1946) / Standard F 5011 /
Norrskenet / Ivor Peterson, accordion (Insp. N.Y. 1946) / Standard F 5011 /

Musikaliska alster
Autumn picnic (hambo)
Dans på Rixö (schottis)
Duluth-valsen (The Duluth walz)
Emådalen (in the valley) 
Midsummer festival (hambo) 
Minneapolis express (polka)
Norrskenet (vals)
Skagerack-polka

- Tillbaka -
- Till första sidan -
© Svänga-Benga