Skivetikett Homocord


Homocord
HomokordTyskt skivmärke ägt av Homophon Compamy G.m.b.H. Homocordskivorna började importeras till Sverige 1924 av Gottfr. Johannsons musikhandel i Stockholm. En del svenska inspelningar hade gjorts men inte förrän 1929 startade man en svensk serie. Skivmärket hade då övertagits av Odeon och inspelningarna gjordes av svenska Odeon men pressades av Carl Lindström AG i Berlin. Man gav även ut barnskivor (Liliput) i 6" storlek. Bolaget upphörde 1932. Här kan du läsa lite mer on Homocord.

Homocord Liliput
- Till första sidan -


B 61 Arholmavalsen / Instrumental / Herman Gellin und Ernst Borgström / Berlin V1922 / 
B 61 Forget me not / Instrumental / Herman Gellin und Ernst Borgström / Berlin V1922 / 
B 62 Eldtangen / Instrumental / Herman Gellin und Ernst Borgström / Berlin V1922 / 
B 62 Snödroppen / Instrumental / Herman Gellin und Ernst Borgström / Berlin V1922 / 
B 63 Fiskar-vals / Instrumental / Herman Gellin und Ernst Borgström / Berlin V1922 / 
B 63 Blaze away / Instrumental / Herman Gellin und Ernst Borgström / Berlin V1922 / 
B 64 Le Ricot / Instrumental / Herman Gellin und Ernst Borgström / Berlin V1922 / 
B 64 Alte Kameraden / Instrumental / Herman Gellin und Ernst Borgström / Berlin V1922 / 
B 65 Sonnabend / Instrumental / Herman Gellin und Ernst Borgström / Berlin V1922 / 
B 65 Upsala minnen / Instrumental / Herman Gellin und Ernst Borgström / Berlin V1922 / 
B 66 Ständchen / Instrumental / Herman Gellin und Ernst Borgström / Berlin V1922 / 
B 66 Gavotte / Instrumental / Herman Gellin und Ernst Borgström / Berlin V1922 / 

B 1863 Hoch Heidecksburg / Instrumental / Gellin und Borgström, Bandonium-duette / Berlin V1925 / 
B 1863 Unter dem Siegesbanner / Instrumental / Gellin und Borgström, Bandonium-duette / Berlin V1925 / 
B 1864 City Marsch / Instrumental / Gellin und Borgström, Harmonika-duette / Berlin V1925 / 
B 1864 Victoria-Marsch / Instrumental / Gellin und Borgström, Harmonika-duette / Berlin V1925 / 
B 1865 Faust Blues / Instrumental / Gellin und Borgström, Bandonium-duette / Berlin V1925 / 
B 1865 California / Instrumental / Gellin und Borgström, Bandonium-duette / Berlin V1925 / 

B 8090 Der Liebe / Instrumental / Herman Gellin, Harmonika-solo / Berlin V1922 /
B 8090 Lustspiel-Overture / Instrumental / Herman Gellin, Harmonika-solo / Berlin V1922 /

B 8425 Kerkerduett I. Teil aus "Aida" / Karin Branzell - Björn Thalen / Statsopern-Orchester / 01.1924 /
B 8425 Kerkerduett II. Teil aus "Aida" / Karin Branzell - Björn Thalen / Statsopern-Orchester / 01.1924 /
B 8426 Das noch einmal sie erschiene aus "Trobadour" / Karin Branzell - Björn Thalen / Statsopern-Orchester / 01.1924 /
B 8426 Schläfst du, o Mutter aus "Trobadour" / Karin Branzell - Björn Thalen / Statsopern-Orchester / 01.1924 /
B 8447 Erzählung  der Azucena aus "Der Trobadour" / Karin Branzell / Statsopern-Orchester / 01.1924 /
B 8447 So sei es aus "La Gioconda" / Karin Branzell / Statsopern-Orchester / 01.1924 /
B 8501 Prediger Salom aus "Ernste Gesänge" / Karin Branzell / Statsopern-Orchester / 01.1924 /
B 8501 Odysseus Konsertarie / Karin Branzell / Statsopern-Orchester  01.1924 /

B 17213 Guds lov i naturen / Edvard Sandquist / Piano / Berlin 10.1923 /
B 17216 Jag lyfter mina händer / Edvard Sandquist / Piano / Berlin 10.1923 /
B 17214 Okänd titel / Edvard Sandquist / Piano / Berlin 10.1923 /
B 17215 Okänd titel / Edvard Sandquist / Piano / Berlin 10.1923 /

B 51247 Skjutsgossen / Edvard Sandquist / Piano / Berlin 10.1923 / 
B 51248 Bedragna männers skara / Edvard Sandquist / Piano / Berlin 10.1923 /

Sv 16142-I Spelmansvalsen / Instrumental / Hälsing-pojkarna /
Sv 16142-II Liv Anders polska / Instrumental / Hälsing-pojkarna /

16129 Inte vet jag hur det ska' ga / Sigge Fürst / Kosterkapellet /
16129 Vindarnas vals / Sigge Fürst / Kosterkapellet /
16130 Uti dansens virvlar / Nils Sjösten / Kosterkapellet / 02.1931 /
16130 Va' tror du mamma skulle säga? / Astrid Winberg - Nils Sjösten / Kosterkapellet / 02.1931 /
16131 En glad sjöman / Nils Sjösten / Kosterkapellet / 02.1931 /
16131 Kära lilla Ruth / Nils Sjösten / Kosterkapellet / 02.1931 /
16132-I Urnyckeln / Thor Modéen - Artur Rolén / Talskiva / 02.1931 /
16132-II Rubb och stubb / Thor Modéen - Artur Rolén / Violin - dragspel / 02.1931 /
16135 En sjöman uti varje tum / Nils Sjösten / Kosterkapellet / 02.1931 /
16135 Till flickan där hemma / Nils Sjösten / Kosterkapellet / 02.1931 /
16136 Från däck till durk / Nils Sjösten / Kosterkapellet / 02.1931 /
16136 När vi gå för ankar / Nils Sjösten / Kosterkapellet / 02.1931 /
16145 Det gör han verkligt bra / Sigge Fürst / Homocord dansork. / 04.1931 /
16145 Då är det jag som går hem / Sigge Fürst / Homocord dansork. / 04.1931 /
16146 Har du hört maken till den? / Sigge Fürst / Homocord Dansork. / 04.1931 /
16146 Min ogifta fru / Sigge Fürst / Ragge Läths ork. / 04.1931 /
16148 Bröllopspolkan / Sigge Fürst / Sandhamnsgänget / 04.1931 /
16150 Det spelar inte någon roll / Sigge Fürst / Homocord dansork. / 04.1931 /
16150 Följ med mig / Sigge Fürst / Homocord dansork. / 04.1931 /
16153-I Allt vad en vacker kvinna ger / Eric Alruni Wikman / Georg Sandors konstnärsork. /
16153-II En kyss om våren / Eric Alruni Wikman / Georg Sandors konstnärsork. /
16159-I Fiesta-blanca / Instrumental / Homocord dansork. / *
16159-II God natt, älskling / Instrumental / Homocord dansork. / *
16164-I Glada änkan / Stella Polare / Salongs-orkestern /
16164-II En valsdröm / Stella Polare / Salongs- orkestern /
16166 Matteuspojkarnas festmarsch / Instrumenytal / Matteuspojkarnas orkester / 12.1931 /
16166 Under rönn och syrén / Matteuspojkarnas sångkör / 12.1931 /
16167 Julstämning, det 1 / Torsten Gierow / Georg Sandors konstnärens. / *
16167 Julstämning, det 2 / Torsten Gierow / Georg Sandors konstnärens. / *
16168-I Julgransdanser / Sigge Furst / Georg Sandors populärork. /
16168-II Julgransdanser / Sigge Furst / Georg Sandors populärork. /
16175 Hela min värld vill jag dig skänka / Eric Alruni Wilkman /
16175 My golden Baby / Adolf Jahr /
16176 En skimrande pärla i havet. Hawaiivals (Ur op: "Blomman från Hawaii") / Eric Alruni Wilkman / Georg Sandors konstnärsork. / 12.1931 /
16176 Ett paradis vid havets strand (Ur op: "Blomman från Hawaii") / Eric Alruni Wilkman / Georg Sandors konstnärsork. / 12.1931 /
16198 Blott en vagabond (Ur filmen: "Muntra musikanter") / Bo Hallman (Nonne Hall) / Tore Svensson & Co / 27.09.1932 /
16198 Dit våra drömmar gå / Bo Hallman (Nonne Hall) / Tore Svensson & Co / 27.09.1932 /
16193 Nu dansar Rita / Sigge Fürst / Septimo band / 05.1932 /
16193 Varenda liten kvinna / Sigge Fürst / Septimo band / 05.1932 /
16195 Batteristen Tom (Tom Thumb's drum ) / Calle Hagman / Georg Sandors dansork. Batterisolist: Alan Fritzhow / 05.1932 /
16195 Du gav mig ditt ja / Eric Alruni Wilkman / Georg Sandors dansork. / 05.1932 /
16196 Det finns ju ännu små äventyr (Es gibt noch Märchen) / Eric Alruni Wilkman / Georg Sandors dansork. / 05.1932 /
16196 Det var en gång en vals (Es war einmal ein Walzer) / Eric Alruni Wilkman / Georg Sandors dansork. / 05.1932 /
16197 Kom, kom, kom / T. Cassel / Tore Svensson & Co / 08.09.1932 / *
16197 Piggelin-valsen / T. Cassel / Tore Svensson & Co / 08.09.1932 / *
16198 Blott en vagabond (Ur filmen: "Muntra musikanter") / Bo Hallman (Nonne Hall) / Tore Svensson & Co / 27.09.1932 /
16198 Dit våra drömmar gå / Bo Hallman (Nonne Hall) / Tore Svensson & Co / 27.09.1932 /
16557 Forget me not / Harmonika duo /

4- 2754 Hipp, hopp (På Nøtterø) / Instrumental / Lindqvists dragspelsqvartett / 16.08.1928 / *
4- 2754 Öckerövalsen / Instrumental / Lindqvists dragspelsqvartett / 16.08.1928 / *
4- 3592 Hund och katt (Ur filmen "Säg det i toner") / Instrumental / Fred Bird rhytmicans / Berlin 01.1930 /
4- 3592 Säg det i toner (Ur filmen "Säg det i toner") / Instrumental / Fred Bird rhytmicans / Berlin 01.1930 /
4- 3757 Det går undan från Hongkong till Hull / Instrumental / Dragspelstrion Gylling & Co / 08.1930 / 4-3757 (TY) /

H-Sv 16147-I Kalasstämmning I / Sigge Fürst - Torsten Gorow / Talskiva / * 
H-Sv 16147-II Kalasstämmning II / Sigge Fürst - Torsten Gorow / Talskiva / *
 
Sv 4-16005 Persian rug / Instrumental / Fred Bird rhythmicans / 11.1928 / 
Sv 4-16005 Rag doll / Instrumental / Fred Bird rhythmicans / 11.1928 / 
Sv 4-16006 Bells of Hawaii / Instrumental / Fred Bird marimba band / 05.1929 /
Sv 4-16006 Det är en ros utsprungen (Es ist ein Ros entsprungen) / Instrumental / Fred Bird marimba band / 05.1929 /
Sv 4-16011 I fell head over heals in love / Instrumental / Fred Bird rhythmicans / 09.05.1928 / 
Sv 4-16011 What'll you do? / Instrumerntal / Fred Bird rhythmicans / 09.05.1928 / 
Sv 4-16017 Pizzicato - Ständchen / Instrumental / Jenö Fesca, violin / *
Sv 4-16017 Ständchen / Instrumental / Jenö Fesca, violin / *
Sv 4-16033 Skrubba däck / Frej Barden / Carl Gylling & Co / 21.08.1929 /
Sv 4-16033 Skymningstrall / Frej Barden / Carl Gylling & Co / 21.08.1929 /
Sv 4-16037 Fast i sadeln / Carl Gylling & Co /
Sv 4-16037 Gammal klarinettvals / Carl Gylling & Co / 
Sv 4-15140-I Fjusnäsvalsen / Instrumental / Hälsing-pojkarna /
Sv 4-16140-II Skogsstämning / Instrumental / Hälsing-pojkarna /
Sv 4-16041 Drömmar i det blå / Frej Barden / (Fred Birds) Ork. / Berlin 20.08.1929 / *
Sv 4-16041 När klockorna har tystnat / Frej Barden / (Fred Birds) Ork. / Berlin 20.08.1929 / *
Sv 4-16042 Djurgårdens vaktparad / Instrumental / Carl Gylling & Co (Carl Jularbo - Helge Eriksson) / Berlin 21.08.1929 /
Sv 4-16043 Alle man på däck / Frej Barden / Ork. / 20.08.1929 / *
Sv 4-16043 Gå å bada / Frej Barden / Ork. / 20.08.1929 / *
Sv 4-16046 I lift my finger and say tweet tweet / Instrumental / Fred Bird rhythmicans / 08.1929 / 
Sv 4-16048 I dag i morgon och länge / Ivar Gunnarsson / Carl Gylling & Co / 21.08.1929 /
Sv 4-16048 Lite kärlek, lite trohet / Ivar Gunnarsson / Carl Gylling & Co / 21.08.1929 /
Sv 4-16051 Nubbevisor, del 1 / A. Törnros - E. Fjellström / 15.12.1929 /
Sv 4-16051 Nubbevisor, del 2 / A. Törnros - E. Fjellström / 15.12.1929 /
Sv 4-16052 Fusyama / Sven Daland / Homocord-orkestern / 15.12.1929 /
Sv 4-16052 Varje liten fjäril söker sig en blomma / Sven Daland / Homocord-orkestern / 15.12.1929 /
Sv 4-16053 Ruskväder / A. Törnros - E. Fjellström / Talskiva / 15.12.1929 /
Sv 4-16053 Uthyrningsbyrån / A. Törnros - E. Fjellström / Talskiva / 15.12.1929 /
Sv 4-16054 Frågor och svar / A. Törnros - E. Fjellström / Talskiva / 15.12.1929 /
Sv 4-16054 Krogsprat / A. Törnros - E. Fjellström / Talskiva / 15.12.1929 /
Sv 4-16055 Sanna skepparhistorier, del 1 / A. Törnros - E. Fjellström / Talskiva / 15.12.1929 /
Sv 4-16055 Sanna skepparhistorier, del 2 / A. Törnros - E. Fjellström / Talskiva / 15.12.1929 /
Sv 4-16059 Spelmansvals / Bertil Bondesson / Carl Gylling & Co / 16.12.1929 /
Sv 4-16059 Titta in i min lilla kajuta / Bertil Bondesson / Carl Gylling & Co / 16.12.1929 /
Sv 4-16060-I Avmagringsvisa / Bertil Bondesson / Carl Gylling & Co / 16.12.1929 / *
Sv 4-16060-II Hur min Karolina ser ut / Bertil Bondesson / Carl Gylling & Co / 16.12.1929 / *
Sv 4-16061 Flodahambo / Instrumental / Virvelns spelmanspojkar / 01.1930 /
Sv 4-16061 Karnevalpolka / Instrumental / Virvelns spelmanspojkar / 01.1930 /
Sv 4-16064 De vackraste ögon i världen / Harry Håge / Virvelns spelmanspojkar / 04.1930 /
Sv 4-16064 Jag är kär / Harry Håge / Virvelns spelmanspojkar / 04.1930 /
Sv 4-16065 Avskedskyssen / Bertil Bondesson / Ork. / 04.1930 /
Sv 4-16065 Frieriet i myrstacken / Bertil Bondesson / Ork. / 04.1930 /
Sv 4-16067 En bröllopsvals / Bertil Bondesson / Virvelns spelmanspojkar / 04.1930 / *
Sv 4-16067 På söndan och måndan / Bertil Bondesson / Virvelns spelmanspojkar / 04.1930 / *
Sv 4-16068 Varieté-minnen potp. del I / Bertil Bondesson / Virvelns spelmanspojkar / 04.1930 /
Sv 4-16068 Varieté-minnen potp. del II / Bertil Bondesson / Virvelns spelmanspojkar / 04.1930 /
Sv 4-16070 Mårbackavalsen / Ref. sång (Sören Aspelin) / Sven Rünos trio / 04.1930 /
Sv 4-16070 Norrlandsvalsen / Instrumental / Sven Rünos trio / 04.1930 /
Sv 4-16071 Får jag lov / Bertil Bondesson / Gylling & Co / 04.1930 /
Sv 4-16071 Wienertrall / Instrumental / Gylling & Co / 04.1930 /
Sv 4-16072 Drömmar om kärlek försvinna / Ref. sång (Ragnat Hultén) / Homocords dansork. / 04.1930 /
Sv 4-16072 Två hjärtan i en wienervals / Ref. sång (Ragnat Hultén) / Homocords dansork. / 04.1930 /
Sv 4-16073 Norrlandsvalsen / Harry Håge / Ork / 04.1930 /
Sv 4-16074 Hambon går / Harry Håge / Ork. / 04.1930 /
Sv 4-16074 Jag är kär / Harry Håge / Ork. / 04.1930 /
Sv 4-16076 Avsked från hemmet / Oscar Bergström / Trio / 08.1930 / 
Sv 4-16076 Jag minnst / Oscar Bergström / Trio / 08.1930 /
Sv 4-16077 Ingalill / Oscar Bergström / Trio / 08.1930 /
Sv 4-16077 Man borde inte sova / Oscar Bergström / Trio / 08.1930 /
Sv 4-16078 Endast för dig (Nur für dich) / Instrumentalkvartett / 05.1930 /
Sv 4-16078 Mor, lilla mor / Oscar Bergström / Piano / 08.1930 /
Sv 4-16080 Glada änkan, potp. del 1 / Instrumental / Jenö Fesca Salongsork. / *
Sv 4-16080 Glada änkan, potp. del 2 / Instrumental / Jenö Fesca Salongsork. / *
Sv 4-16081 Endast för dig (Nur für dich) / Instrumentalkvartett / 05.1930 /
Sv 4-1608Sv 4-I Cirkushästen / Sören Aspelin / Sven Rünos trio / ¤
Sv 4-1608Sv 4-II För fulla segel / Instrumental / Gylling & Co / ¤
Sv 4-16090-I Det går undan från Hongkong till Hull / Instrumental / Dragspelstrion Gylling & Co / Sv 4-16090 /
Sv 4-16090-II Min Marianne / Bertil Bondesson (Bertil Ohlsson) / Dragspelstrion Gylling & Co / Sv 4-16090 /
Sv 4-16092 Det vore nå't för mig (Eine Freundin so goldig wie du) / Luigi Bernauer / Fred Bird Rhythmicans / Berlin 08.1930 /
Sv 4-16094 Drömmar om kärlek försvinna (Auch du wirst mich einmal betrügen) / Luigi Bernauer / Fred Bird Rhythmicans / 02.1930 /
Sv 4-16094 Två hjärtan i valstakt (Zwei Herzen im Dreivierteltakt) / Luigi Bernauer / Fred Bird Rhythmicans / 02.1930 /
Sv 4-16095 Det vore nå't för mig (Eine Freundin so goldig wie du) / Luigi Bernauer / Fred Bird Rhythmicans / Berlin 08.1930 /
Sv 4-16097 Finnländischer Reitermarsch / Instrumental / Kungl. Livgardets musikkår / 12.1930 /
Sv 4-16100 Fullsatt / Gösta Lycka - Emil Fjellström / Talskiva / 12.1930 /
Sv 4-16100 Restriktionsmat / Gösta Lycka - Emil Fjellström / Talskiva / 12.1930 /
Sv 4-16101 Extra tilldelning / Gösta Lycka - Emil Fjellström / Talskiva / 12.1930 /
Sv 4-16101 Flyttning / Gösta Lycka - Emil Fjellström / Talskiva / 12.1930 /
Sv 4-16103 Ellinor från Singapore / Svenhugo Flodmark / Homocord populärork. / 12.1930 /
Sv 4-16103 Östan om månen / Svenhugo Flodmark / Homocord populärork. / 12.1930 / 
Sv 4-16104 Flickan från Barcelona / Gustav Lövås / Homocord populärork. / 12.1930 /
Sv 4-16104 Men så fort som jag får så jag kan / Gustav Lövås / Homocord populärork. / 12.1930 /
Sv 4-16105 Gökvalsen / Instrumental / John Hodde - J.N. Laar, dragspel / 11.1930 /
Sv 4-16105 Hoppsan, hejsan / Instrumental / Homocord populär ork. / 12.1930 /
Sv 4-16107 Din blick emot mig log / Oscar Tjernberg / Ork. (Karl Wehle) / 12.1930 /
Sv 4-16107 Tusen kvinnor har jag älskat / Oscar Tjernberg / Ork. (Karl Wehle) / 12.1930 /
Sv 4-16108 Maja hönstjuv / Anita Hallgren / Stråkkvart. / 12.1930 /
Sv 4-16108 Stadens löjtnant / Anita Hallgren / Stråkkvart. / 12.1930 /
Sv 4-16110 Foxtrot / Calle Hagman / Homocord dansork. / 12.1930 /
Sv 4-16110 Zebran är ett randigt djur / Calle Hagman / Homocord dansork. / 12.1930 / 
Sv 4-16111 Det vore nå't för mig (Eine Freundin so goldig wie du / Luigi Bernaur / Fred Bird Rhythmicans / Berlin 08.1930 /
Sv 4-16111 Granada / Gustav Lövås / Homocord dansork. / 12.1930 /
Sv 4-16112 Gå hem och säg till mamma (Go home and tell your mother ) / Ola Isene / Homocord dansork. / 12.1930 /
Sv 4-16112 Volgas sång / Ola Isene / Homocord dansork. / 12.1930 /
Sv 4-16114 Fågelhandlaren, valspotp. del 1 / Eric Alruni Wikman / Odeon operettens ork. / * 
Sv 4-16114 Fågelhandlaren, valspotp. del 2 / Eric Alruni Wikman / Odeon operettens ork. / * 
Sv 4-16117 Beyond the blue horizon / Instrumental / Lud Guskin and his orch. / 12.1930 /
Sv 4-16117 Three little word / Instrumental / Lud Guskin and his orch. / 12.1930 /
Sv 4-16118 Förlåt Madame (Pardon, Madame! Ur op. "Viktoria och hennes husar") / Eric Alruni Wilkman / Georg Sandors ork. / 01.1931 / *
Sv 4-16118 Honved Banda (Ur op.: "Viktoria och hennes husar") / Eric Alruni Wilkman / Georg Sandors ork. / 01.1931 / *
Sv 4-16119 Czardas / Eric Alruni Wilkman /
Sv 4-16119 Goodbye / Eric Alruni Wilkman /
Sv 4-16122-I Södermanlands Regs. Paradmarsch / Instrumental / Kungl. Svea Livgardes musikkår / 12.1930 /
Sv 4-16122-II Björneborgarnas marsch / Instrumental / Kungl. Svea Livgardes musikkår / 12.1930 / 
Sv 4-16125 Czardas vilda toner / Eric Alruni Wilkman /
Sv 4-16125 Zigenernas toner ljuga / Eric Alruni Wilkman /
Sv 4-16182 Hollylock / Instrumental / Hedén och Brandstedt, pianoduett / 1932  /
Sv 4-16182 Marigold / Instrumental / Hedén och Brandstedt, pianoduett / 1932  /

- Tillbaka -
- Till första sidan -
© Svänga-Benga