Harald Lundqvist (15.11.1913 - 05.08.1995)

Orkesterledare, sångare och kompositör. Född i Gnarp i Gävleborgs län. Känd som Bob Larny. Hans orkester var den som 1937 invigde den nya dansbanana Galejan på Skansen och spelade där även de två följande säsongerna. Engagemanget övertogs sedan av Thore Ehrlings orkester.

Skivinspelningar 
Grand
Fiolen och jag / Bo Hallman (Nonne Hall) / Bob Larnys ork. (Insp. 07.1939) / 703 /
Hälsning till mor / Bo Hallman (Nonne Hall) / Bob Larnys ork. (Insp. 07.1939) / 703 /

Odeon
It's a sin to tell a lie / Gunnar Rydberg / Bob Larnys orkester (Insp. 20.10.1937) / A 160 883 (DK) / 

Scala
Karusellen gick runt med oss (The merry go round) / Bob Larnys orkester (Insp. 02.11.1937) / 108 / *
It's a sin to tell a lie / Gunnar Rydberg / Bob Larnys orkester (Insp. 20.10.1937) / 108 / *
It's a sin to tell a lie / Gunnar Rydberg / Bob Larnys orkester (Insp. 20.10.1937) / 255 /

Filmer
Kronans glada gossar (1952)
Åh, en så'n grabb (1939)

- Tillbaka -
- Till första sidan -
© Svänga-Benga