Gunnar Wennerberg (02.10.1817 - 24.08.1901)
(Gjorde inga egna skivinspelningar men hans otaliga Glunt-sånger har spelats in många gånger)
Gluntsånger

Skolman, ämbetsman, kompositör, diktare, musiker. Född i Lidköping som son till en präst. Tog studenten i Uppsala 1837. Promoverad 1845 och docent i konsthistoria 1846 och lektor i filosofi 1849. Bedrev 1851 - 52 konsthistoriska och kyrkomusikaliska studier i Italien och Tyskland. Kallades 1865 till expeditionssekreterare och byråchef på eckliastikdepartementet och var ecklesiastikminister 1870 - 75 och 1888 - 91, landshövding i Kronobergs län 1875-88. Blev musikaliskt känd för sin duettsamling med text och musik till "Gluntarne" som han skrev under studenttiden i Uppsala och som återspeglade studentlivet i staden i mitten på 1800-talet. Hans musik förekom bl.a. i filmen "Pimpernel Svensson" (1950).
Han blev ledamot av Musikaliska akademin 1850, Svenska akademin 1866 och hedersledamot i Konstakademin 1877.

Gunnar Wennerbergs staty

Den 24:de juni 1916 aftäcktes skulptören Carl Eldhs stay af Gunnar Wennerberg i Minnehaha-parken i Minneapolis. Det behöfes inga kommentarier öfver Wennerbergsförbundet i Minneapolis, som genom stora uppoffringar kunnat hugfästa minnet af den man, som skänkt så mycken glädje åt samtiden och eftervärlden, genom resandet af ärestoden.
Grosshandlare J. Josephson i Stockholm ha af skulptören beställt en kopia af statyen, att pryda Djurgården i Stockholm

(Ur "Runan" svensk almmanack och kalender (USA) för år 1917)

Litt:
Gunnar Wennerberg (Sven G. Svenson, Norstedts)
Förteckning över Gunnar Wennerbergs musikverk (C.F. Hennerberg, 1918)
Gunnar Wennerberg som musiker (Gunnar Jeanson, 1929)

Länk: Guntarne


Skivinspelningar av Glunt-sånger
Ack i Arkadien / Georg Chambert - Knut Köhler / Piano / HMV X 2863 / *
Ack i Arkadien / Svenska Gluntsångare / Gram. Company 84117 / GR 7"
Afskedet på Flottsund / Oscar Ralf - Josef Herou / Orkester (Insp. 1913) / 1350 A / *
Afskedet på Flottsund / Oscar Ralf - Josef Herou / Orkester (Insp. 1913) / A 145 751 /
Avskedet på Flottsund / Aksel Schiøts - Kim Borg, bas - Harry Ebert, klaver / 07.06.1952 / HMV DA 5274 / 
Avskedet på Flottsund / Erik Jansson - Percy Richards / Piano / / Odeon 19256 (US) / *
Avskedet på Flottsund / Georg Chambert - Knut Köhler / Piano / 08.09.1923 / Gram. Company X 2029 / 
Avskedet på Flottsund / Hjalmar Ahlin - A. Rangstedt / Piano / 19.08.1913 / Gram. Company 584003 / 
Dagen därpå / Oscar Bergström - Aug. Svensson / Piano / 03.1903 / Gram. Company 74013 / 
Dagen därpå / Oscar Bergström - Aug. Svensson / Piano / 03.1903 / Gram. Company 84116 / 
Dagen därpå / Percy Richards - Erik Janson / / Star 5021 / * 
Efter kameralexamen / Hjalmar Ahlin - A. Rangstedt / Piano / 19.08.1913 / Gram. Company 584040 / 
Efter kameralexamen / Oscar Bergström - Oscar Ralf / Piano / 27.08.1912 / Gram. Company 284157 / CRG *
Efter kameralexamen / Oscar Bergström - Oscar Ralf / Piano / 27.08.1912 / Gram. Company X 1571 / 
En kväll på kyrkogården / Aug. Svensson - Otto Edberg / Piano / 02.1904 / Gram. Company 084001 / 
En kväll på kyrkogården / Oscar Bergström - August Svensson / 10.1905 / Gram. Company GC 74077 / GCR Enkelsidig *
En kväll på kyrkogården / Oscar Bergström - August Svensson / 10.1905 / / Gram. Company V*74077 / 
En kväll på kyrkogården / Oscar Bergström - August Svensson / Piano / CRG / Gram. Company 74013 / 
En månskensnatt i slottsbacken / Oscar Bergström - August Svenson / 03.1903 / Gram. Company 84119 / GR Enkelsidig 7" *
En månskensnatt på slottsbacken / Aksel Schiøts - Kim Borg / Harry Ebert, piano / 07.06.1952 / HMV DA 5273 / 
En månskensnatt på slottsbacken / Erik Janson - Percy Richards / Flygel / Nord. Polyphon XS 45090 / *
En månskensnatt på Slottsbacken / Hans Wihlborg - Carl Herik Gillberg / Walter Lindblom, piano? / 13.02.1953 / HMV X 7875 / *
En månskensnatt på slottsbacken / Hjalmar Ahlin - A. Rangstedt / Piano / 21.08.1913 / Gram. Company 584025 / 
En månskensnatt på slottsbacken / Nonne Hall - Gustaf Ericson-Bönick / Piano (Insp. 11.1934) / Odeon D 2662 /
En månskensnatt på slottsbacken / Nonne Hall - Gustaf Ericson-Bönick / Piano (Insp. 11.1934) / Odeon A 255 235 / *
En månskensnatt på slottsbacken / Oscar Bergström - Aug. Svensson / Piano / 09.1905 / Gram. Company 74037 / 
En månskensnatt på slottsbacken / Oscar Bergström - Aug. Svensson / Piano / 09.1905 / Gram. Company 84169 / 
En månskensnatt på slottsbacken / Oscar Ralf - Oscar Bergström / Piano / 18 .10.1911 / Victor 65795 / 
En månskensnatt på slottsbacken / Oscar Ralf - Oscar Bergström / Piano / 18 .10.1911 / Gram. Company 284132 / 
En månskensnatt på slottsbacken / Oscar Ralf - Oscar Bergström / Piano / 18 .10.1911 / Gram. Company X 404 / 
En månskensnatt på Slottsbacken / Percy Richards - Erik Janson / Piano / 11.1930 / Star S 5020 / 
En solnedgång i Eklundshof-skogen / Aksel Schiøts - Kim Borg, bas - Harry Ebert, klaver / 09.06.1952 / HMV DA 5274 / 
En solnedgång i Eklundshof-skogen / Hans Wihlborg - Carl Herik Gillberg / Walter Lindblom, piano? / 13.02.1953 / HMV X 7875 / *
En solnedgång i Eklundshof-skogen / Hugo Olsson - Fred Carlsten / Lew Shilkret, piano / N.Y. 11.10.1926 / Victor 79141 (US) / 
En solnedgång i Eklundshof-skogen / Nonne Hall - Gustaf Ericson-Bönick / Piano (Insp. 11.1934) / Odeon D 2662 /
En solnedgång i Eklundshof-skogen / Nonne Hall - Gustaf Ericson-Bönick / Piano (Insp. 11.1934) / Odeon A 255 235 / *
En solnedgång i Eklundshof-skogen / Oscar Bergström - Aug. Svensson / Piano / 03.1903 / Gram. Company 84115 / 
En solnedgång i Eklundshof-skogen / Oscar Ralf - J. Johansson / Piano / 26.05.1919 / Gram. Company 7-284018 / 
En solnedgång i Eklundshof-skogen / Oscar Ralf - J. Johansson / Piano / 26.05.1919 / Gram. Company X 427 / 
En solnedgång i Eklundshof-skogen / Oscar Ralf - Oscar Bergström / Piano / 09.1909 / Gram. Company 74110 / 
En solnedgång i Eklundshof-skogen / Oscar Ralf - Oscar Bergström / 09.1909 / Gram. Company V*74110 / GCR Enkelsidig *
Examenssexan / Aug. Svensson - Otto Edberg / Piano / 02.1904 / Gram. Company 84113X / 
Examenssexan / Hjalmar Ahlin - A. Rangstedt / Piano / 19.08.1913 / Gram. Company 584006 / 
Examenssexan / Oscar Bergström - Aug. Svensson / Piano / 03.1903 / Gram. Company 74030 / 
Examenssexan / Oscar Bergström - Aug. Svensson / Piano / 03.1903 / Gram. Company 84113 / 
Examenssexan / Oscar Bergström - Oscar Ralf / Piano / 10.1910 / Gram. Company 284074 / 
Examenssexan / Oscar Bergström - Oscar Ralf / Piano / 10.1910 / Gram. Company X 1559 / 
Examenssexan / Oscar Bergström - Oscar Ralf / Piano / 18 .10.1911 / Victor 65795 / 
Examenssexan / Oscar Bergström - Oscar Ralf / Piano / 18 .10.1911 / Gram. Company 284133 / 
Examenssexan / Oscar Bergström - Oscar Ralf / Piano / 18 .10.1911 / Gram. Company X 404 / 
Examenssexan, del 1&2 / Georg Chambert - Knut Köhler / Piano / / Gram. Company 7-284149 / 
Examenssexan, del 1&2 / Georg Chambert - Knut Köler / Piano / HMV X 2864 / *
Glunten blir juvenal / Oscar Bergström - Aug. Svensson / Piano / 10.1905 / Gram. Company 74078 / 
Glunten blir juvenal / Oscar Bergström - Aug. Svensson / Piano / 10.1905 / Gram. Company 84068 / 
Glunten på föreläsning / Oscar Bergström - Aug. Svensson / Piano / 03.1903 / Victor 69445 / 
Glunten på föreläsning / Oscar Bergström - Aug. Svensson / Piano / 03.1903 / Gram. Company 74075 / 
Glunten på föreläsning / Oscar Bergström - Aug. Svensson / Piano / 03.1903 / Gram. Company 84015 / 
Glunten på föreläsning / Oscar Bergström - Aug. Svensson / Piano / 03.1903 / Gram. Company AL 860 / 
Glunten på föreläsning / Oscar Bergström - Aug. Svensson / Piano / 03.1903 / Gram. Company X 385 / 
Gluntens bekantskap / Oscar Bergström - Aug. Svensson / Piano / 03.1903 / Gram. Company 74074 / 
Gluntens bekantskap / Oscar Bergström - Aug. Svensson / Piano / 03.1903 / Gram. Company 84011 / 
Gluntens bekantskap / Oscar Bergström - Aug. Svensson / Piano / 03.1903 / Gram. Company X 1572 / 
Gluntens flamma / Aug. Svensson - Otto Edberg / Piano / 02.1904 / Gram. Company 74000 / 
Gluntens flamma / Aug. Svensson - Otto Edberg / Piano / 02.1904 / Gram. Company 84137 / 
Gluntens första bekantskap / Georg Chambert - Knut Köhler / Piano / 08.09.1923 / Gram. Company X 2029 / 
Gluntens misstag / Erik Jansson - Percy Richards / Piano / / Odeon 19250 (US) / *
Gluntens misstag / Aug. Svensson - Oscar Bergström / Piano / / Gram. Company 284114 / CRG
Gluntens moster / Aug. Svensson - Oscar Bergström / Piano / 10.1905 / Gram. Company 74029 / 
Gluntens moster / Aug. Svensson - Otto Edberg / Piano / 02.1904 / Gram. Company 74001 / 
Gluntens moster / Aug. Svensson - Otto Edberg / Piano / 02.1904 / Gram. Company 84137 / 
Gluntens svårmod / Aug. Svensson - Oscar Bergström / Piano / 03.1903 / Gram. Company 74076 / 
Gluntens svårmod / Aug. Svensson - Oscar Bergström / Piano / 03.1903 / Gram. Company 84016 / 
Gluntens svårmod / Oscar Ralf - Oscar Bergström / Piano / / Gram. Company 284111 /
Gluntens svårmod / Oscar Ralf - Oscar Bergström / Piano / / HMV X 1573 / *
Gluntens vigilans / Aksel Schiøts - Kim Borg, bas - Harry Ebert, piano / 07.06.1952 / HMV DB 10514 / 
Gluntens vigilans / Nils R. Lantz - G.A. Lund / Piano / 01.1909 / Beka 49129 / 
Gluntens vigilans / Osc. Bergström, Aug. Svensson / Piano / 03.1903 / Gram. Company 84120 / GR Enkelsidig 7" *
Gluntens vigilans / Oscar Ralf - Josef Herou / / 1916 / Pathefon S 3517
Gluntens vigilans / Oscar Ralf - Oscar Bergström / Piano / 09.1909 / Victor 65579 / 
Gluntens vigilans / Oscar Ralf - Oscar Bergström / Piano / 09.1909 / Gram. Company 74107 / 
Gluntens vigilans / Oscar Ralf - Oscar Bergström / Piano / 09.1909 / Gram. Company X 388 / 
Gluntens vigilans / Oscar Ralf - Oscar Bergström / Piano / 09.1909 / HMV X 388 / *
Gluntens vigilans / Studentsångare, Uppsala / 01.1909 / Ekophon NS 2004 /
Harpospelet på Schylla / Oscar Bergström - Oscar Ralf / Piano / 10.1910 / Gram. Company 284061 / 
Harpospelet på Schylla / Oscar Bergström - Oscar Ralf / Piano / 10.1910 / Gram. Company X 1559 / 
Hulda skymning  / Oscar Ralf - Oscar Bergström / Piano / / Gram. Company 284112 /
Hulda skymning / Georg Chambert - Knut Köhler / Piano / 09.1928 / HMV X 2916 / *
Hulda skymning / Nils R. Lantz - G.A. Lund / Piano / 01.1909 / Beka 49128 /
Hulda skymning / Studentsångare, uppsala / 01.1909 / Ekophon NS 2004 /
Huru Gluntens svårmod / Hjalmar Ahlin - A. Rangstedt / Piano / 21.08.1913 / Gram. Company 584002 / 
Huru Gluntens svårmod / Oscar Ralf - Oscar Bergström / Piano / 18 .10.1911 / Gram. Company 284111, X 1573 / 
Huruledes månen / Hjalmar Ahlin - A. Rangstedt / Piano / 19.08.1913 / Gram. Company 584007 / 
Huruledes månen / Oscar Bergström - Aug. Svensson / Piano / 03.1903 / Gram. Company 74007 / 
Huruledes månen / Oscar Bergström - Aug. Svensson / Piano / 03.1903 / Gram. Company 84114 / 
Huruledes månen / Oscar Bergström - Aug. Svensson / Piano / 03.1903 / Gram. Company 84114X / 
Huruledes månen / Oscar Bergström - Aug. Svensson / Piano / 09.1905 / Gram. Company 74007X / 
Huruledes månen / Oscar Bergström - Aug. Svensson / Piano / 09.1905 / Gram. Company 84172 / 
Huruledes månen / Oscar Bergström - Aug. Svensson / Piano / 13.10.1903 / Gram. Company 284131 / 
Huruledes månen intresserar sig för Glunten och Magistern / Hugo Olsson - Fred Carlsten / Lew Shilkret, piano / N.Y. 11.10.1926 / Victor 79141 (US) / 
I anledning av Magisterns och Gluntens första bekantskap / Aksel Schiøts - Kim Borg, bas - Harry Ebert, piano / 07.06.1952 / HMV DA 5273 / 
I anledning av Magisterns och Gluntens första bekantskap / G. Chambert - K. Köhler / Piano / 09.09.1923 / Gram. Company X 2029 / 
Impromptubalen / Aug. Svensson - Otto Edberg / Piano / 02.1904 / Gram. Company 84130 / 
Impromptubalen / Erik Jansson - Percy Richards / Piano / / Odeon 19256 (US) / *
Impromptubalen / Georg Chambert - Knut Köhler / Piano / 08.09.1923 / Gram. Company X 1906 / 
Impromptubalen / Oscar Bergström - Aug. Svensson / Piano / / Gram. Company 284113 / CRG 
Impromptubalen / Oscar Bergström - Aug. Svensson / Piano / 09.1905 / Gram. Company 74006, 84164 / 
Impromptubalen / Oscar Bergström - Aug. Svensson / Piano / 13.10.1903 / Victor 67310 (US) / 
Impromptubalen / Oscar Bergström - Aug. Svensson / Piano / 13.10.1903 / Gram. Company 284113, AL 863, X 401 / 
Impromptubalen / Oscar Ralf - Josef Herou / Orkester (Insp. 1913) / 1350 A / *
Impromptubalen / Oscar Ralf - Josef Herou / Orkester (Insp. 1913) / A 145 752 /
Impromptubalen / Percy Richards - Erik Janson / Piano / 11.1930 / Star S 5020 / 
Magisterns flamma / Hjalmar Ahlin - A. Rangstedt / Piano / 21.08.1913 / Gram. Company 584042 / 
Magisterns flamma / Oscar Bergström - Aug. Svensson / Piano / 03.1903 / Gram. Company 84117 / 
Magisterns flamma / Oscar Ralf - J. Johansson / Piano / 26.05.1919 / Gram. Company 7-284017 / 
Magisterns flamma / Oscar Ralf - J. Johansson / Piano / 26.05.1919 / Gram. Company X 417 / 
Magisterns flamma / Oscar Ralf - Oscar Bergström / 09.1909 / Gram. Company V*74109 / GCR Enkelsidig *
Magisterns flamma / Oscar Ralf - Oscar Bergström / Piano / 09.1909 / Gram. Company 74109 / 
Magisterns misslyckade serenad / Aksel Schiøts - Kim Borg, bas - Harry Ebert, piano / 08.06.1952 / HMV DB 10514 / 
Magisterns misslyckade serenad / Aug. Svensson - Otto Edberg / Piano / 02.1904 / Gram. Company 084000 / 
Magisterns misslyckade serenad / Nils R. Lantz - G.A. Lund / Piano / 01.1909 / Beka 49130 /
Magisterns misslyckade serenad / Oscar Ralf - Josef Herou / / 1916 / Pathefon S 3517
Magisterns misslyckade serenad / Oscar Ralf - Oscar Bergström / Piano / 09.1909 / Victor 65579 / 
Magisterns misslyckade serenad / Oscar Ralf - Oscar Bergström / Piano / 09.1909 / Gram. Company 74108 / 
Magisterns misslyckade serenad / Oscar Ralf - Oscar Bergström / Piano / 09.1909 / Gram. Company X 388 / 
Magisterns och Gluntens första bekantskap / Oscar Bergström - Aug. Svensson / Piano / 13.10.1903 / Gram. Company 284130 / 
Magisterns och Gluntens första bekantskap / Oscar Bergström - Aug. Svensson / Piano / 13.10.1903 / Gram. Company AL 880 / 
Magisterns och Gluntens första bekantskap / Oscar Bergström - Aug. Svensson / Piano / 13.10.1903 / Gram. Company X 1572 / 
Magistrarnas misslyckade serenad / Oscar Ralf - Oscar Bergström / Piano / 09.1909 / HMV X 388 / *
Minns du hur ödet / Oscar Ralf - Josef Herou / Piano / Odeon A 145747 / 
Mötet i domtrappan / Oscar Ralf - Josef Herou / Piano / V 1914 / Pathefon S 3502 / *
Nattmarschen i S:t Eriks gränd / Georg Chambert - Knut Köhler / Piano / 09.1928 / HMV X 2916 / *
Nattmarschen i Sankt Eriks gränd / Gunnar Rosenqvist - Gunnar Eneskär / Nils Ankarstrand, piano / 30.01.1953 / HMV X 7869 / *
Nattmarschen i Sankt Eriks gränd / Oscar Bergström - Aug. Svensson / Piano / 09.1909 / Gram. Company 74111 / 
Nattmarschen i Sankt Eriks gränd / Oscar Bergström - Aug. Svensson / Piano / 09.1909 / Gram. Company AL 880 / 
Nattmarschen i Sankt Eriks gränd / Oscar Bergström - Aug. Svensson / Piano / 09.1909 / Gram. Company X 1572 / 
Nu tror jag det kan vara tid / Oscar Ralf - Josef Herou / Piano / A 145748 / 
Nu tror jag det kan vara tid / Percy Richards - Erik Janson / / Star 5021 / * 
Slottsklockan / Oscar Ralf - Josef Herou / Piano / V 1914 / Pathefon S 3502 *
Uppsala är bäst / Georg Chambert - Knut Köhler / Piano / 08.09.1923 / Gram. Company X 1906 / 
Uppsala är bäst / Gunnar Rosenqvist - Gunnar Eneskär / Nils Ankarstrand, piano / 30.01.1953 / HMV X 7869 / *
Uppsala är bäst / Hjalmar Ahlin - A. Rangstedt / Piano / 21.08.1913 / Gram. Company 584041 / 
Uppsala är bäst / Oscar Bergström - Oscar Ralf / Piano / 27.08.1912 / Gram. Company 284156 / CRG *
Uppsala är bäst / Oscar Bergström - Oscar Ralf / Piano / 27.08.1912 / Gram. Company X 1571 / 
Upsala är bäst / Erik Jansson - Percy Richards / Piano / / Odeon 19250 (US) / *
Upsala är bäst / Hugo Olsson - Fred Carlssten / Lew Shilkret, piano / N.Y. 11.10.1926 / Victor 79282 (US) / 
Upsala är bäst / Nils R. Lantz - G.A. Lund / Piano / 01.1909 / Beka 49131 /
Vad det är skönt ändå / Georg Chambert - Knut Köhler / Piano / HMV X 2863 / *
Vid brasan på Magisterns kammare / Hugo Olsson - Fred Carlsten / Lew Shilkret, piano / N.Y. 11.10.1926 / Victor 79282 (US) / 
Vid brasan på magisterns kammare / Oscar Ralf - Oscar Bergström / Piano / 18 .10.1911 / Gram. Company 284112 / 
Vid brasan på magisterns kammare / Oscar Ralf - Oscar Bergström / Piano / 18 .10.1911 / Gram. Company X 1573 / 

- Tillbaka -
- Till första sidan -
© Svänga-Benga