Georg Vernon (06.09.1915 - 17.04.1987)

Musiker (trombon), sångare och skådespelare. Född i England av Belgiska föräldrar och uppväxt i Frankrike och Belgien. Kom till Sverige som 15-åring tillsammans med sina äldre bröder sedan föräldrarna dött. Hade lärt sig spela trumpet för sin far som var amatörmusiker. Bedrev studier för konsertmästare Berthold Erikson. Engagerad i Hanns Bingangs orkester, på Vasa teatern m.fl. ställen. Spelade sedan i Arne Hülphers orkester i Tyskland 1938 - 39 och sedan under 13 år i Thore Ehrlings orkester. Ledde sedan sin egen orkester under fem år i mitten av 1950-talet. Under 1940-talet ansedd som en av europas bästa trombonister. Bror till Albert Vernon (1904 - 82) och halvbror till Frank Vernon ( - 81).

Skivinspelningar
Cupol
Aba daba honeymoon, The / Thore Ehrlings ork. / 4505 / *
Chi bim bam bom / Thore Ehrlings ork. / 4619 / *
Manana Mañana / Thore Ehrlings ork. (Insp. 09.06.1948) / 4080 / 
Ou es-tu, mon amour / Thore Ehrlings ork. / 4542 / *
Senora / Britt-Inger Dreilick - Stig Gabrielsson / Thore Ehrlings ork. (Insp. 20.04.1950) / 4375 / *
Senora / Britt-Inger Dreilick - Stig Gabrielsson / Thore Ehrlings ork. (Insp. 20.04.1950) / C 2013 (FI) /
Sunflower / Thore Ehrlings ork. (Insp. 31.03.1949) /  4215 / *

Odeon
En så'n här ... här .. härlig dag (It's a hap-hap-happy day) / Irmgaard Österwall / Th. Ehrlings ork.(Insp. 15.02.1940) / A 255 650, D 3089 /

Sonora
I'm sorry for myself / Gösta Törners ork. (Insp. 1940) / 3621 [39] / *
When winter comes / Gösta Törners ork. (Insp. 1940) / 3621 [39] / *

Sonora Swing
I'm sorry for myself / Gösta Törners ork. (Insp. 1940) / 39 [3621] / *
Jam session blues / Estrads elitork. 1941 (Insp. 11.09.1941) / 537 / *
When winter comes / Gösta Törners ork. (Insp. 1940) / 39 [3621] / *

Telefunken
Don't let it mean goodbye / Gösta Törners ork. (Insp. 14.03.1944) / A 5389 /
Remarkable girl / Gösta Törners ork. (Insp. 14.03.1944) / A 5389 /

Tono
Jam session blues / Estrads elitork. 1941 (Insp. 11.09.1941) / SP 4103 / 

Filmer
1936 Ungdom av idag Mus
1940 Hjältar i gult och blått Mus
1940 Familjen Björck Mus
1940 Kyss henne Mus

- Tillbaka -
- Till första sidan -
© Svänga-Benga