Elsa Löv-Sundahl
Religiös sångerska
Skivinspelningar 
Sirius   
Ack, varför sörja / Rune Franzén, flygel (Insp. 24.05.1954) / 138 / *
Den som beder, han får / Rune Franzén, flygel (Insp. 24.05.1954) / 138 / *
I Herrens barmhärtiga händer / Rune Franzén, orgel (Insp. 24.05.1954) / 139 
Kom. Josef Jonsson / Rune Franzén, orgel (Insp. 24.05.1954) / 139 

- Till första sidan -
© Svänga-Benga