Einar Ralf (24.07.1888 - 27.09.1971)

Operasångare (tenor) kompositör, dirigent och arrangör. Född i Malmö. Han var kantor i Katarina kyrka från 1921, lärare i kördirigering och sång vid Musikkonservatoriet i Stockholm och direktör för Musikhögskolan 1940-1954. Han var dirigent för Stockholms studentsångare 1917 - 67, och för radiokören 1939 - 52. Han tilldelades utmärkelsen Litteris et Artibus 1930, invaldes i Kungliga Musikaliska Akademien 1937, samt promoverades till filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 1960. Han var gift med Anna-Beth Dahl och var bror till Oscar och Torsten Ralf.

Skivinsspelningar
Bravo
Bondetågsmarsch / Piano (Insp. 1914) / 1003 / *
Dryckesvisa ur "Kyska Susanna" / / (Insp. 1914 - utg. 1915) / 1005 / 
En sommarpolkett / / (Insp. 1914 - utg. 1915) / 1010 / 

Cezar
Bondetågets marsch / Piano / 1914 / 1701 /

I.S.I
Bondetågsmarsch (Insp. 1914) / 4030
Dryckesvisa ur "Kyska Susanna" (Insp. 1914) / 4029
En sommarpolkett (Insp. 1914) / 4029
Storstugansmarsch (Insp. 1914) / 4030

Nord. Polyphon AB
En sång om det härliga landet (Solskenssång) / Ork. (Insp. 03.1923) / S 42080 / *
En sång om det härliga landet / Ork. (Insp. 03.1923) / NS 92166 / 
Hemlandssång (Solskenssång) / Ork. (Insp. 03.1923) / S 42080 / *
Hemlandssång / Ork. (Insp. 03.1923) / NS 92166 /
När solen lyktat dagens gång (Solskenssång Nr 59) / Ork. / S 42078 / *
När solen lyktat dagens gång (Solskenssång Nr 59) / Ork. / NS 92164 / *
Var finner jag vilan? (Solskenssång Nr 21) / Ork. / S 42078 / *
Var finner jag vilan? (Solskenssång Nr 21) / Ork. / NS 92164 / *

Rekord
Bondetågsmarsch / (Insp. 1914) / 30
Dryckesvisa ur "Kyska Susanna" / (Insp. 1914) / 29
Dryckesvisa ur "Kyska Susanna" / (Insp. 1914) / RR2940
En sommarpolkett / (Insp. 1914) / 29
Storstugansmarsch / (Insp. 1914) / 30

- Till första sidan -
© Svänga-Benga