Davida Hesse-Lilienberg (29.01.1877 - 23.06.1964)

Operasångerska (sopran). Född i Gävle. Studerade pianospelning och sång vid konservatoriet i Stockholm och tog musiklärarexamen 1901. Fortsatte sedan sin utbildning i Berlin och i Stockholm för bl.a. Signe Hebbe. Debuterade på Kgl. teatern 1904. Lämnade scenen 1909 och gifte sig 1910 med den dåvarande revisionssekreteraren, sedermera häradshövdingen B. E. V. Lilienberg. Efter att ha slutat vid Kungliga teatern 1909 uppträdde hon dock som gäst där några gånger. Medverkade också vid flera större konserter i Stockholm. Hon blev 1921 ledamot av Musikaliska akademien.

Skivinspelningar 
Gram. Company
Aria (Ur op: "Mignon") / Davida Hesse / Ork. / GC 83633 / GCR Enkelsidig
Brevduetten / M. Lykseth-Schjerven / Ork. / 02.1907 / 84988 /
Känner du väl det land / Ork. / 10.1907 / 83633 /
Miserere (Ur op: "Trubaduren") / Torsten Lennartsson / Ork. (Insp. 10.1907) / GMR 084009 / 12" Enkelsidig *
Miserere (Ur op: "Trubaduren") / Torsten Lennartsson / Ork. (Insp. 10.1907) / M 63 /
Rosianas aria: "Inom mig en röst jag hör" / Ork. (Insp. 10.1907) / 083005 /
Svalduetten (Ur op. "Mignon") / John Forsell / Ork. / 84086 / CRG *
Vårvisa / Piano (Insp. 02.1907) / 83627 /

- Till första sidan -
© Svänga-Benga