Dan Andersson (06.04.1888 - 16.09.1920)

Dan AnderssonHan föddes i en folkskollärarfamilj i Grangärde finnmark och arbetade som kolare och skogsarbetare i hemtrakten. År 1912 reste han i landet som ombud för nykterhetssällskapet Templarorden. Vintern 1914 - 15 gick han på Brunnsviks folkhögskola. Hans debutbok Kolarhistorier (1914) präglas av realistisk iakttagelse, social kritik och sinne för mystik. I "Kolvaktarens visor" och "Det kallas vidskepelse" fångar han på vers och prosa samma ödemarks- och arbetsmiljö. Hans främsta lyriksamling, "Svarta ballader", innehåller musikaliskt suggestiva dikter som ger uttryck för både överdådigt spelmanshumör och religiöst sökande. I de självbiografiska romanerna De tre hemlösa (1918) och David Ramms arv (1919) behandlar han med personlig intensitet lidandets och ondskans problem. Han inspirerades av bl.a. Jack London och Dostojevskij. Efter sin död har han blivit en av våra folkkäraste diktare, särskilt populär inom folkrörelserna. Flera dikter har tonsatts, t.ex. Helgdagskväll i timmerkojan, Jungman Jansson, En spelmans jordafärd och Omkring tiggarn från Luossa.
Dan Andersson omkom genom förgiftning på ett hotellrum i Stockholm; sängkläderna hade inte vädrats ordentligt efter en cyanväterökning. Han var gift med syster till Gunnar Turesson.

Litt: En bok om Dan Andersson (Waldemar Bernhard, 1955 Tidens bokklubb) *

Kolvaktarens visor (1915)
** Benkvarnen
** Botgöraren
** Den gamle
** Den sista sången
** Du liv
** Döden
** En svanesång
** Gengångare
** Gunnar Vägman
** Gässen flytta
** Helgdagskväll i timmerkojan M: Sven  Scholander
** Hemlängtan
** I timmerkojan på Sami
** Jag väntar vid min mila M: Gunnar Turesson
** Jöns Lekares kvinnor
** Kolvaktaren
** Min väg
** När Gasken dog
** Onda tankar
** Pajso
** Sista natten i Paindalen
** Sizzi av Lasso
** Tal till Jonathan
** Till Astrid Dolores vid skilsmässan
** Till kvinnan
** Tjuvskytten
** Visa, tillägnad all ömklighet
** Visa vid kolvakten
** Vårkänning M: Sven Scholander

Det kallas vidskepelse (1916)
** En landstrykares morgonsång till solen
** Olles förbund med makterna
** Spådomen om varma källorna

Svarta ballader (1917)
** Angelika
** Den druckne matrosens sång
** En gamling
** En spelmans jordafärd
** En strof till Huck Finns minne
** En tröstesam visa till idealisten och läraren Angelman
** Fången
** Gillet på vinden
** Hemlös
** Jag har drömt
** Jägarnas vaggsång
** Karis-Janken
** Kvarnssången
** Minnet
** När mor dog
** Omkring tiggarn från Luossa
** Predikaren
** Purgatorium
** Spelmannen
** Syner
** Tiggar-Stinas middagssång
** Tiggaren Simons sång
** Till min syster
** Ung Harald
** Vaggsången vid Kestina
** Vaknatt
** Visa
** Vår döde vän

Eftrlämnade dikter
** Avskedssång till finnmarksskalden Broder Joachim
** Bekännelse
** En ballad till mor
** En ung fader talar
** En vaknatt
** En visa till fiol
** Epilog
** Ett rus
** Hymn
** Höstmelodi
** Jag sjungit
** Julvisa i Finnmarken
** Jungman Jansson M: Sven Scholander
** Kopparskålen
** Minnet
** Nu mörknar min väg . . .
** På färdvägarna
** På havet
** Snöharpan
** Sång till västanvinden
** Till kärleken M: Sven Scholander
** Till min far
** Till min längtan
** Till smärtan
** Vandraren
** Över gränsen

Baudelaireöversättningar
** De älskades vin
** Fienden
** Litania till satan
** Moesta et errabunda
** Mot ljuset
** Till skönheten

Om aftonen M: Gunnat Turesson
Torpedsång M: Gunnat Turesson

- Tillbaka -
- Till första sidan -
© Svänga-Benga