Benna Lemon-Brundin (1912 - )

Sångerska. Dotter till operasångarna Olof (1866 - 1943) och Blenda (1880 - 1969) Lemon. Syster till sångerskan Gurli Lemon-Bernhard.

Skivinspelningar
H.M.V.
En strålande vårdag i Wien / Eckert-Lundins ork. / X 6221 / *
a) Fröjdefullt sjunga b) Kväll / Gurli Lemon-Bernhard  / Alice Tegner, flygel (Insp. 09.02.1939) / X 6220 / 
a) Gungan b) Kinesisk serenata / Gurli Lemon-Bernhard / Alice Tegner, flygel (Insp. 09.02.1939) / X 6220 / 

- Till första sidan -
© Svänga-Benga