Albin Lindahl (04.04.1882 - 1968)

Skådespelare och teaterekonom. Debuterade 1900 i Bror Olssons teatersällskap och var engagerad vid Dramaten 1907 - 10. Spelade i olika turnerande landsortssällskap kom han 1926 till Lorensbergsteatern i Göteborg och 1934 - 56 var han vid Göteborgs stadsteater där han också var kamrer.. Arbetade även på Göteborgs stadsteater både som kamrer och skådespelare. Gjorde även turneer som Bellmansångare och sjöng in 58 epistlar och sånger. Far till skådespelerskan Ann-Marie Lindahl-Ström (f. 1914) och således morfar till Lena Söderblom.


Skivinspelningar
Bravo
En ros i december / Luta (Insp. 1914) / 1028 /
Fredmans epistel 49. "Mamsell Ulla, märk mamsell" / Luta (Insp. Berlin 1914) / 1038 / 
Fredmans epistel 50. "Febus förnyar" / Luta (Insp. Berlin 1914) / 1038 / P *

Cezar
En ros i december / Luta (Insp. 1914) / 1758 /
Fredmans epistel 49. "Mamsell Ulla, märk mamsell" / Luta (Insp. Berlin 1914) / 1755 / 
Fredmans epistel 50. "Febus förnyar" / Luta (Insp. Berlin 1914) / 1758 / 

I.S.I.
Bröderna fara väl vilse ibland / Luta (Insp. 1914) / 4007
En ros i december / Luta (Insp. 1914) / 4019
Fader Bergström stäm upp och klinga / Luta (Insp. 1914) / 4002
Febus förnyar / Luta (Insp. 1914) / 4003
Fjäriln vingad / Luta (Insp. 1914) / 4001
Fredmans epistel 16 / Luta (Insp. 1914) / 4006
Fredmans epistel 49. "Mamsell Ulla, märk mamsell" / Luta (Insp. Berlin 1914) / 4008 / 
Fredmans epistel 50. "Febus förnyar" / Luta (Insp. Berlin 1914) / 4003 / 
Fredmans epistel 78 / Luta (Insp. 1914) / 4005
Fredmans sång om gubben Noack / Luta (Insp. 1914) / 4008
Glimmande nymf / Luta (Insp. 1914) / 4005
Hvila vid denna källa / Luta (Insp. 1914) / 4003
Kom nu vår flicka / Luta (Insp. 1914) / 4009
Käraste bröder, systrar och vänner / Luta (Insp. 1914) / 4004
Liksom en herdinna / Luta (Insp. 1914) / 4002
Mamsell Ulla märk mamsell / Luta (Insp. 1914) / 4008
Märk hur vår skugga / Luta (Insp. 1914) / 4006
Om fiskafänget / Luta (Insp. 1914) / 4001
Parterna synas kring Bacchus / Luta (Insp. 1914) / 4009
Till broder Bergström / Luta (Insp. 1914) / 4004
Vår Ulla låg i sängen och sov / Luta (Insp. 1914) / 4007

Rekord
Bröderna fara väl vilse ibland / Luta (Insp. 1914) / 7 /
En ros i december / Luta (Insp. 1914) / 19 /
Fader Bergström stäm upp och klinga / Luta (Insp. 1914) / 2 /
Febus förnyar / Luta (Insp. 1914) / 3 /
Fjäriln vingad / Luta (Insp. 1914) / 1 /
Fredmans epistel 16 / Luta (Insp. 1914) / 6 /
Fredmans epistel 49. "Mamsell Ulla, märk mamsell" / Luta (Insp. Berlin 1914) / 8 / 
Fredmans epistel 50. "Febus förnyar" / Luta (Insp. Berlin 1914) / 3 / 
Fredmans epistel 78 / Luta (Insp. 1914) / 5 /
Fredmans sång om gubben Noack / Luta (Insp. 1914) / 8 /
Glimmande nymf / Luta (Insp. 1914) / 5 /
Hvila vid denna källa / Luta (Insp. 1914) / 3 /
Kom nu vår flicka / Luta (Insp. 1914) / 9 /
Käraste bröder, systrar och vänner / Luta (Insp. 1914) / 4 /
Liksom en herdinna / Luta (Insp. 1914) / 2 /
Mamsell Ulla märk mamsell / Luta (Insp. 1914) / 8 /
Märk hur vår skugga / Luta (Insp. 1914) / 6 /
Om fiskafänget / Luta (Insp. 1914) / 1 /
Parterna synas kring Bacchus / Luta (Insp. 1914) / 9 /
Till broder Bergström / Luta (Insp. 1914) / 4 /
Vår Ulla låg i sängen och sov / Luta (Insp. 1914) / 7 /

- Tillbaka -
- Till första sidan -
© Svänga-Benga