Weine Renliden (31.03.1934 - )

Musiker (trumpet) Född Johansson i Mönsterås. Började karriären i radioserien "Vårat gäng" och spelade sedan i bl.a. Simon Brehms och Arne Domnerus orkestrar. Äldre bror till Ivan Renliden och tillsammans uppträdde de i ungdomen som Johansson Brothers. Familjen tog namnet Renliden på 1940-talet. Hade även en syster som om var sångerska.

Länk: Hermsida

Skivinspelningar 
Karusell
My Prayer (Avant de mourir) / Dick Harris (Harry Arnolds) ork.och hans stråkar (Insp. H 1956) / K 184 /
Vill du se en stjärna? (Wenn der weisse Flieder wieder blüht) / Dick Harris (Harry Arnolds) ork.och hans stråkar (Insp. H 1956) / K 184 /

Filmer
1956 Suss gott A

- Till första sidan -
© Svänga-Benga