Walter Ljungquist (11.06.1900 - 22.05.1974)
Manusförfattare. Född i Kisa, Östergötland.

Filmer
1945 Vandring med månen M
1946 Begär M
1946 I dödens väntrum M
1946 Medan porten var stängd M
1954 Gabrielle M Dialog

- Till första sidan -
© Svänga-Benga