Valborg Hansson (28.01.1874 - 13.01.1942)

Skådespelerska och pedagog.. Född Holmlund i Stockholm. Studerade vid Dramatens elevskola 1890–1892. Hon var därefter anställd i svenska och finska landsorten. 1917 vid Albert Ranfts teatrar, 1899–1902 vid Dramatiska teatern samt 1921–1922 vid Helsingfors stadsteater. Hon var även pedagog och bland hennes elever kan nämnas Ingrid Enwall, Peter Lindgren, Eivor Engelbrektson och systrarna Sorbon. Från 1899 gift med Axel Hansson och mor till Stig Hansson (Jules Sylvain).


Filmer
Bröderna Östermans huskors (1925) 
Arnljot (1927)
Kärlek måste vi ha (1931)

- Till första sidan -
© Svänga-Benga