Valter Aldermo
Sångare. Känd som "Den sjungande polisen" i mitten på 1950-talet.
Skivinspelningar 
Musica
Lille matros / Rolf Degermans ork. (Insp. 21.09.1949) / A 8896 / Ej utg. ?
Fem små sjömän i en roddbåt / Rolf Degermans ork. (Insp. 21.09.1949) / A 8896 / Ej utg. ?

- Till första sidan -
© Svänga-Benga