Tyra Tillby
Skådespelerska.
Skivinspelningar
H.M.V.
Den moderna klänningen / Sten Lindgren / Talskiva (Insp. 14.09.1929) / AL 996 / *
Vådan att heta Kalle Andersson / C.O. Alexandersson - G. Bergman - F. Rhudin / Talskiva (Insp. 24.09.1928) / X 2846 /

- Till första sidan -
© Svänga-Benga