Turitz-koncernen

I Göteborg öppnades 1909 billighetsaffären American Bazar. Denna affär övertogs 1913 av varuhuset Grand Bazar. En av direktörerna i detta bolag var Herman Gustaf Turitz (1884 - 1957). Bolaget gick bra och man sålde även per postorder. Från slutet av 1920-talet sålde man även grammofonskivor av det amerikanska märket Caméo. man inregistrerade även detta namn i Sverige men först 1933 började man ge ut egna skivor med detta namn. Koncernens första skivmärke var dock Teco. Ett varumärke som användts från 1929 som märke på radioapparater. På hösten 1930 började man starta filialvaruhus runt om i Sverige under namnet EPA (EnhetsPrisAktiebolaget) och det var i dessa varuhus man sålde sina lågprisskivor på 1930-talet.
I och med att Turitz-koncernen var Göteborgsbaserad innebar detta att artister och kompositörer från denna sida av sverige fick en bättre lansering. Inspelningschef var Axel August Bredberg som sjäv var en flitig textförattare med pseudonymen Brede. Man hade ingen egen inspelningsverksamhet utan inspelningarna gjordes av andra bolag som Kristall, Edison Bell record, Artiphon, Odeon och även det svenska Sonora. Många av inspelningarna gavs ut på flera av koncernens olika etiketter som var

Caméo   Grand   Lyra   Teco   Tellus

men man återutgav även inspelningar som var gjorda för andra märken. 1933 slutade man ge ut 8" skivor och koncernens skivutgivning upphörde helt 1940 då Herman Gustaf Turitz avgick som VD.

Litt:Turitz-koncernens skivmärken (Karleric Liljedal, Arkivet för ljud och bild 1983) *


- Till första sidan -
© Svänga-Benga