Tre trallande pojkar
Sångtrio som uppträdde i början av 1920-talet och som bestod av Axel Hultman, Olle Strandberg och Oscar Bergström. Som akompanjatör verkade Felix Körling.
Skivinspelningar
Gram. Company
Tre trallande pojkars entrésång / Tre trallande pojkar (Insp. 10.1910) / 284022 / CRG 
Gångsång / Tre trallande pojkar (Insp. 10.1910) / 284024 / CRG

- Till första sidan -
© Svänga-Benga