Treoso
Sångtrio bestående av Olle Johnsson, Olle Thalén och Sven Arefeldt.
Skivinspelningar
Telefunken
Klumpedumpe / Sven Fors' ork. (Insp. 26.10.1942) / A 5363 / 
Sjung i dur / Sven Fors' ork. (Insp. 26.10.1942) / A 5323 /
Träskosväng / Sven Fors' ork. (Insp. 26.10.1942) / A 5363, A 8511 (N) / 
Tutsie / Sven Fors' ork. (Insp. 26.10.1942) / A 5323 / 

- Till första sidan -
© Svänga-Benga