Thalia-kvartetten
En sång-kvartett/kvintett bestående av Oscar Bergström, Hadar Hellerstedt, Karl Hellgren, Nils Henriksson och Torsten Lennartsson.
Skivinspelningar
Gram. Company
Demanten på marssnön / Thalia-kvartetten - K. Hellgren, solo / (Insp. 18.09.1923) / X 1910 /
Dryckesregler / Thalia-kvartetten / (Insp. 18.09.1923) / X 2030 /
Klunkom Welam Welamsson / Thalia-kvartetten / (Insp.18.09.1923) / X 2030 /
Säv, säv susa / Thalia-kvartetten - O. Bergström, solo / (Insp. 18.09.1923) / X 1910 /

- Till första sidan -
© Svänga-Benga