Damtrion Terzetten
Religiös sångrupp bestående av Signe Hammarström, Märta Lövgren, och Edith Lundblad.
Skivinspelningar
H.M.V.
Auf Wiedersehen - Isn't this a lovely day / Sune Waldimirs ork. (Insp. 10.10.1944) / X 7110 /
Baby / Sune Waldimirs ork. (Insp. 10.10.1944) / X 7110 / 
Kärlekens ord (Parlez d'amour) / Sune Waldimirs ork. (Insp. 09.03.1939) /
Ur Sune Waldimirs serie "Skymningsmusik" / Terzetten / Sune Waldimirs ork. (Insp 10.10.1944) / X 7111 / *
Ur Sune Waldimirs serie "Skymningsmusik" / Terzetten / Sune Waldimirs ork. (Insp 11.10.1944) / X 7111 / *
Ur Sune Waldimirs serie "Skymningsmusik" / Terzetten / Sune Waldimirs ork. (Insp 10.10.1944) / X 7112 / *
Ur Sune Waldimirs serie "Skymningsmusik" / Terzetten / Sune Waldimirs ork. (Insp 11.10.1944) / X 7112 / *

Symfoni
På vägen uppåt.. / Accomp. (piano) (Insp. 04.1939) / B 5606 / *
Är det sant.. / Accomp. (piano) (Insp. 04.1939) / B 5606 / *

Toni
Hos Gud är idel glädje / Ork. / E 330 / *
Kom herre... / Ork. / E 330 / *
På vägen uppåt.. / Accomp. (piano) / (Insp. 04.1939) / E 323 / *
Är det sant.. / Accomp. (piano) (Insp. 04.1939) / E 323 / *

- Till första sidan -
© Svänga-Benga