Sven-Erik Strugstad Rolf (06.01.1917 - 1988)

Svensk-norsk skådespelare. Född i Kristiania (Oslo). Son till Ernst Rolf och hans första hustru den norska generalsdottern Margit Strugstad. Han flyttade med modern från Stockholm till Norge 1924 i samband med föräldrarnas separation.
Under andra världskriget deltog han på tysk sida i det norska Waffen SS-förbandet "den norske legion" och rapporterades i tidningen "Norsk Tidend" 13/10 1941 som stupad. Rolf framträdde dock senare i den tyska propagandasändaren "Königsbergsradion" och dementerade detta.
Halvbror till Lars Rolf och Ernst Ragnar (Tom) Rolf.

Svenska filmer
1938 Du gamla du fria
1939 Valfångare

- Till första sidan -
© Svänga-Benga