Sven Lilja (26.02.1887 - 07.01.1951)

Musikdirektör, musiklärare, sångare och allsångsledare. Född i Uppsala. Studerade vid konservatoriet i Stockholm 1912 - 17. Verkade sedan som körledare vid olika teatrar samt som musiklärare vid Stockholms folkskolor. Införde allsång på Skansen våren 1935. Gav ut allsångssamlingen "De bästa allsångerna" omkring 1940.
Citat ur Bonniers illustrerade musiklexikon, 1945: Den som gav allsången sin prägel var framförallt Sven Lilja. Allsång har haft stor betydelse för populariserandet av den unisona sången, även om dess musikkulturella betydelse inte får överdrivas.

Skivinsspelningar
Sonora
Sommarvandring (Röda stugor...) / Allsångskör, D: Sven Lilja / Willard Ringstrand, flygel (Insp. 15.07.1943) / 3821 / *
Uti vår hage / Allsångskör, D: Sven Lilja / Willard Ringstrand, flygel (Insp. 15.07.1943) / 3821 / *

Toni
Folket i bilds allsångsskiva nr I, del 1&2 / Blåsork. / 620 / *

- Till första sidan -
© Svänga-Benga