Stig Magnusson (18.12.1928 - 19.06.2014)

Musiker (dragspel) från Trollhättan. Känd som Lill-Magnus. Arbetade som ritare vid Svenska Flygmotor AB. Lärde sig spela dragspel av sin äldre bror (Stor-Magnus) i övrigt autodidakt. Började uppträda på SGU:s olika möten och dansaftnar 1940. Blev medlem i NTO:s musikkår 1943 där han spelade klarinett och saxofon. Debuterade i radio 1947 och kom tvåa i dragspels-SM 1949. Komponerade c:a 150 stycken. Bildade en musette-trio 1946 som senare blev Lill-Magnus kvartett. Yngre bror till Karl-Erik Magnusson (Stor-Magnus).

Skivinspelningar
Se Lill-Magnus kvartett.

Musikaliska alster En Iyckodröm Fair play Glad som en speleman (Insp. av Sten & Stanley) Glada musikanter Lottornas Paradmarsch Mambo Rio Midi Toros Solljus Väners-valsen


- Till första sidan -
© Svänga-Benga