Sonja Looft-Egge (01.03.1896 - 08.12.1991)
Skådespelerska. Född Fatma i Lund. Studerade vid Dramatens elevskola 1914 - 17. Verkade sedan under två år i Hjalmar Selanders turnerande teatersällskap och sedan ett år hos Olof Hillberg. Verkade sedan i Åbo under två år. Gift 1921 - 27 med Lars Egge.

Filmer
1919 Dunungen
1951 Puck heter jag

- Till första sidan -
© Svänga-Benga