Solveig Leditz
Sångerska, kompositris oxh textförfattarinna.
Skivinspelningar 
Odeon
Det händer / Einar Groths ork. (Insp. 13.03.1952) / SD 5658 / *
Spättan och knarren / Einar Groths ork. (Insp. 13.03.1952) / SD 5658 / *

Musikaliska alster
Det händer ~ T&M
Spättan och knarren ~ T&M

- Till första sidan -
© Svänga-Benga