Sam Rydberg (27.10.1885 - 25.03.1956)

Militärmusiker och tonsättare. Född i Nyköping. Tjänstgjorde som kornettist vid Ing 1 i Stockholm 1906 - 35 och från 1928 som ledare. Han har ibland kallats "Sveriges Marchkung" och skrev bl.a. "På vakt" och Den svenske underofficeren".

Musikaliska alster
Den svenske underofficeren (1916)
På vakt (1944)

Filmmusik
1930 Charlotte Löwensköld Arr.
1936 Söder om landsvägen Arr.
1943 Elvira Madigan Arr.
1950 Med folket för fosterlandet Mus.

- Till första sidan -
© Svänga-Benga